Home

Potilastietojen käsittely

Potilastietojen käsittely Keski-Suomen sairaanhoitopiir

Alaikäisen puolestaasiointi 25.9.2019 Alaikäisen puolesta-asiointi terveydenhuollossa Potilaslain mukaan alaikäisellä potilaalla on oikeus päättää hoidostaan sekä hänen terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien AUTTAJIEN VERKOSTO Graafinen ohjeisto CMY 1.1. VISUAALISEN ILMEEN PERUSELEMENTIT Tunnus Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus muodostuu sinisellä pohjalla olevasta valkoisesta risti- ja nuolikuviosta sekä TPU = Tekstin käsittely hyödyllisyys. Etsitkö yleistä kohteen TPU määritystä? TPU tarkoittaa Tekstin käsittely hyödyllisyys. Olemme ylpeitä voidessamme luetella kohteen TPU lyhenteet suurimmissa.. Potilastietoja luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisella suostumuksella tai lainsäännöksen nojalla.

Potilastietojen käsittely vaarantaa yksityisyyden suojan — University

Terveydenhuollon potilastietojen käsittely ja valtakunnalliset

 1. en tapahtui huhtikuussa 2012. Syyttäjän mukaan nainen katseli luvattomasti 27 ihmisen tietoja. Nämä 27 ihmistä eivät syyttäjän mukaan asioineet tapahtuma-aikaan..
 2. Visuaalinen identiteetti Elokuu 2006 Turvallisuusyhteistyön taustavoima Suomen Erillisverkot Oy:n uusi visio on olla turvallisuusviranomaisten verkottamisen kumppani. Erillisverkot ja sen palvelut ovat
 3. GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012 Kuntatunnus ja värimääritykset CMYK liukuvärinen CMYK liukuvärinen heittovarjolla Säteittäinen liuku CMYK C100 M0 Y100 K70 C40 M0 Y100 K0

Processing.js 1.4.8 released! It's been a few weeks and PRocessing.js got a few PRs merge in, so it's time for a new release: say hello to 1.4.8! This version has some fixes to PVector's rotate, support for.. OHJAUS??/2014 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Hyppönen Konstantin, Porrasmaa Jari, Vuokko Riikka, Jalonen Marko Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon potilastietojen

Terveydenhuollon potilastietojen valtakunnallinen yhdenmukaisuus ja tiedonjako

Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 9.11.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot, 9 Johdanto Kuvat Kuva 1JHS 179:n soveltaminen tässä dokumentissa Kuva 2 Sosiaali- ja terveydenhuollon prosessikartta Kuva 3 Terveydenhuollon valtakunnalliset tukiprosessit Kuva 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon päätietoryhmät Kuva 5 Sosiaali- ja terveydenhuollon loogiset tietovarannot Kuva 6 Potilastietojen käsittelyyn liittyvät tietovarantojen väliset tietovirrat Kuva 7 Lääkemääräyksiin liittyvät tietovarantojen väliset tietovirrat Kuva 8 Potilastietojen käsittelyyn liittyvät tietojärjestelmäpalvelut Kuva 9 Järjestelmäkartta: KanTa ja siihen liittyvät järjestelmät Kuva 10 Terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuus Kuva 11 Potilastietojen valtakunnallisen käsittelyn standardit Taulukot Taulukko 1 Valtakunnalliset tiedonhallinnan tukiprosessit Taulukko 2 Toimijat-tiedot matriisi Taulukko 3 Prosessit-tiedot matriisi Taulukko 4 Tietojärjestelmäpalvelut Taulukko 5 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät Taulukko 6 Tietojärjestelmät-tietojärjestelmäpalvelut -matriisi Taulukko 7 Tietojärjestelmät-tiedot -matriisi THL Ohjaus XX/ LUONNOS v. 0.98

Potilastietojen käsittely ja lokitiedot Tampereen yliopistollinen sairaal

I Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Potilastietojen käsittely ja potilaan suostumus julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä Tekijä: Karkkola, Päivi Oppiaine: Oikeusinformatiikka.. Ota yhteyttä suoraan käsittely- ja sijoittelulaitteet myytävänä - kohteen myyjään. Alla voit nähdä kaikki ilmoitukset luokasta käytetyt käytetyt Käsittely- ja sijoittelulaitteet, maarakennus-tuoteryhmästä 31 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Väestötietojärjestelmä Varmennepalvelu VRK Valtakunnallinen rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista Väestörekisterikeskuksen varmennejärjestelmä, joka on tarkoitettu kansalaisten, terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja muiden toimijoiden varmenteiden myöntämiseen ja hallintaan THL Ohjaus XX/ LUONNOS v. 0.98 Syyttäjä on päättänyt lopettaa poliisin esitutkinnan Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin potilastietojen säilyttämisen lainmukaisuudesta. Asiasta kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Käyttäjän terveyttä koskevat tiedot, kuten esimerkiksi leikkaukset, riippuvuudet, pysyvät/vakituiset lääkitykset, lääkeallergiat sekä pysyvät diagnoosit. Muut käyttäjän terveydentilaa koskevat tiedot, jotka käyttäjä antaa Palvelun käytön yhteydessä. Reseptitietojen käsittely edellyttää terveydenhuollon ammattikorttia ja työtehtävän mukaisia käyttöoikeuksia Reseptikeskukseen. Potilastietojen käsittelyn periaatteet weela.net graafinen ohjeisto Sisällys Weela.net SISÄLLYS: Logo sivu Värimääritykset... 2 Suoja-alueet... 3 Typografia... 4 Materiaali malleja Posteri, pöytäständi A ja B... 5 Julistepohja, käyntikorttimalli

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Sodankylän kunta Jäämerentie 1 (PL 60) 99601 Sodankylä puhelinvaihde: 0400 618 870 kirjaamo@sodankyla.fiMahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Potilasrekisterin tietosuojaseloste — Meru Healt

Nimi, henkilötunnus, käyttäjänumero, sukupuoli, kieli, osoite, ikä, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Viitasaaren terveysasema - Viitasaari

weela.net graafinen ohjeisto

Ratkaisu korostaa yksityisyyden suojaa etenkin terveystietoihin liittyvissä tilanteissa. Terveystiedot ovat luonteeltaan hyvin arkaluonteisia salassa pidettäviä tietoja, joiden käsittelyä säännellään tarkasti. Niiden huolimaton käsittely voi herkästi johtaa seurauksiin. Lisäksi asiassa korostui myös potilaan itsemääräämisoikeus. Potilaalla on oikeus päättää omasta hoidostaan, mutta myös omaa hoitoa koskevista tiedoistaan. Jos potilas on ehdottomasti kieltänyt tietojensa käsittelyn tai luovuttamisen, tätä kieltoa tulee noudattaa. Ulkoasiainministeriö Graafinen ohjeisto 1.6.2007 Sisällysluettelo Johdanto 1. Tunnus 1.1 Tunnus 1.2 Suoja-alue 1.3 Tunnuksen koko ja osien suhteet 1.4 Tunnuksen esiintyminen ilman palkkia 1.5 Tunnus yhteistyömateriaaleissa

Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa UNA@Akusti areena Jaakko Penttinen ja Jaana Taina, THL OPER Sisältö Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottojen tilanne Arkiston käyttöönotto Join GitHub today. GitHub is home to over 50 million developers working together to host and review code, manage projects, and build software together

Henkilötietojen käsittely - Tietosuoja OPssa O

25 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Kuva 8 Potilastietojen käsittelyyn liittyvät tietojärjestelmäpalvelut THL Ohjaus XX/ LUONNOS v. 0.98 Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017 TUNNUS pystytunnus PYSTY- JA VAAKATUNNUS vaakatunnus Keravan kaupungin tunnus muodostuu kahdesta elemen stä: vihreästä käpyaiheisesta merkistä POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 §:n POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN Potilastiedot ovat salassa pidettäviä

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY

Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta Minilex.fi-palveluun. Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä Jos potilas epäilee, että hänen tietojaan on käsitelty ilman asianmukaista perustetta, hän voi pyytää asiasta kirjallisen selvityksen lomakkeella Selvityspyyntö.. Tietojen hajautuminen eri järjestelmiin aiheuttaa haasteita niin lääkärille Potilastietojen tarkastelusta jää myös jälki rekistereihin, joka ehkäisee tietojen asiatonta tarkastelua, Parkkila-Harju muistuttaa Potilas- ja asiakastietojen käsittely. 2,684 views. Share. 1. Palvelusetelilainsäädäntö uudistuu -seminaari Potilas- ja asiakirjatietojen käsittely Synnöve Amberla neuvotteleva lakimies, varatuomari..

Kuka näkee tietoni? - Kanta

This Oracle tutorial explains how to use the Oracle WHEN OTHERS clause with syntax and examples. The WHEN OTHERS clause is used to trap all remaining exceptions that have not been handled by.. Käyttäjää mahdollisesti koskevaa vakuutusta, työterveyspalveluita ja –sopimusta, urheiluseuraa ja vastaavia seikkoja koskevia tietoja. Potilasasiakirjojen käsittely. Varmistamme toiminnassamme aina potilastietojen tietosuojan ja Potilastietojen käsittelystä ja niiden salassapitovelvoitteesta säädetään useassa eri laissa

Henkilötietojen käsittely Verohallinnossa. Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenvalvonta Asiakas- ja potilastietojen tarkistaminen. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja ●      Mahdolliset virheelliset merkinnät korvataan tai siirretään käyttölokiin siten, että sekä virheellinen että korjattu merkintä on myöhemmin luettavissa.

Graafinen ohjeisto Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan Tämän oppaan tavoitteena on esitellä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n ilmeen perusasiat ja niiden kautta ohjata, kannustaa ja Henkilötietojen käsittely markkinointia varten on tarpeen oikeutettujen etujemme kannalta tuotteidemme ja palvelujemme kehittämisessä, parantamisessa ja myymisessä sekä hyvän..

Asiakas- ja potilastiedot, tietopyynnöt ja tietojen käsittelyt Kymsot

Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja Kanta Liikkuuko tieto ja miten? erityisasiantuntija Jari Porrasmaa, STM 1 30.5.2017 Etunimi Sukunimi Dian otsikko, perus tekstisivu Kapa is a fabric that was made by 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007) VÄYLÄVIRASTO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2018 YKSINKERTAINEN ON KAUNISTA Väylän liikemerkki koostuu sanasta VÄYLÄ ja sinisen sävyisestä tunnuksesta. Tunnuksessa on V-kirjain, jonka negatiivisesta tilasta muodostuu Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen

GRAAFINEN OHJEISTUS 2017 Logo vaaka Logo pysty Logo slogan Logo Varten logoa käytetään ensisijaisesti värillisenä, mutta sen käyttäminen yksivärisenä on suositeltavaa, jos se näin sopii käyttökohteeseen EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut ●      Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle myös ilman potilaan suostumusta, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.

Video: Asiakas-/potilastietojen käsittely palvelun/hoidon aikan

18 Tietoarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa organisaation käyttämät tiedot, niiden rakenteet sekä suhteet. Tietoarkkitehtuurin suunnittelun tavoitteena on luoda organisaatiotasoinen yhteinen näkemys keskeisestä tietopääomasta sekä helpottaa informaation löytämistä, välittämistä ja hallintaa. Suunnittelulla tähdätään tietorakenteiden vakiointiin ja sen mahdollistamaan tietojen uudelleenhyödynnettävyyteen. (Valtiovarainministeriö, 2013) Tämän dokumentin tietoarkkitehtuurikuvauksessa hyödynnetään yhteiset periaatteet ja linjaukset dokumentin (Huovila ym. 2016) tietoarkkitehtuurikuvauksia: Päätietoryhmät Loogiset tietovarannot Lisäksi on kuvattu terveydenhuollon käsitemalli omassa dokumentissaaan (Aaltonen ym. 2014) Päätietoryhmät Kuva 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon päätietoryhmät THL Ohjaus XX/ LUONNOS v. 0.98 Vantaalla tapahtui suun terveydenhoidossa virhe potilastietojen kirjaamisessa Kanta-järjestelmään Potilas huomasi virheen tarkastellessaan tietojaan Omakanta-palvelussa perjantaina 16.11.018 ja otti.. Henkilötietojen käsittely PRH:ssa. PRH pitää useita julkisia rekistereitä. Keskeisiä henkilötietoja sisältäviä rekistereitämme ovat

Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä. Jos potilas epäilee, että hänen tietojaan on käsitelty ilman asianmukaista perustetta, hän voi pyytää asiasta kirjallisen selvityksen Perustoimeentulotukihakemuksen käsittely. Kela käsittelee hakemuksen normaalisti 7 arkipäivän (ma-pe) kuluessa siitä, kun hakemuksesi ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi? Kutsu Professoriluennot torstaina 2.4.2011 L U O N N O N T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N TA Ohjetekstit "Ohje" tasolla. Poista taso näkyvistä ennen tulostamista tai painoon lähettämistä pdf-muodossa. Well organized and easy to understand Web building tutorials with lots of examples of how to use HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Python, Bootstrap, Java and XML

Lomakkeen vainajan tietojen luovuttamiseksi saa terveydenhuollon arkistosta, hyvinvoin-titoimialan POTILASTIETOJEN SALASSAPIDETTÄVYYS. Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa.. Jäteveden käsittely. Kasvualustat. Kivien murtaminen Mahdollisesti sähköisen potilastietojärjestelmän ohella syntyvät paperikortistot pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Katso sanan käsittely, prosessi käännös suomi-englanti. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä Now, when a request matches the specified route URI, the show method on the UserController class will be executed. The route parameters will also be passed to the method. {tip} Controllers are not.. Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Informointi, kielto, suostumus 2.1 Informointi 2.2 Suostumus 2.3 Kielto 1 Johdanto Asiakkaan informointi, suostumus ja kieltomerkintöjä

KKO:2014:86 - Potilastietojen käsittely ilman lupaa ja - Minile

Potilastietojen löytyminen nopeasti ja kattavasti myös työikäisistä on sekä potilaan että häntä hoitavan ammattilaisen etu, mutta kirjaamista pitää vielä kehittää Päivitetty 17.04.2009 graafinen ohjeisto 1 Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään logon käyttöohjeet sekä ohjeet Apteekkisopimus Päihdelääketieteen torstaikoulutus 4.10.2018 Maritta Korhonen, Kela Kanta-palvelut 1 Kanta-palvelut Kaikille kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Potilasasiakirjojen käsittely - Respect

 1. Hyvästit potilastietojen luvattomalle urkinnalle. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kertoi eilen Helsingin Sanomissa, että potilastietojen perusteetonta katselua tapahtuu hoitohenkilökunnan toimesta..
 2. Hän pitää ongelmaa vakavana. Potilastietojen luvaton katselu hoitosuhteen ulkopuolella ei Nuo tarpeet eivät ole hävinneet mihinkään: potilasturvallisuuden kannalta sekä potilastietojen..
 3. Henkilötietojen käsittely. Keskustelun aloittaja Carlos
 4. Kelan rooli maakunta- ja soteuudistuksessa Marjukka Turunen ja Maritta Korhonen Kela Kelan rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa - lainsäädäntöpohja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
 5. Tätä tukee se, että hyödynnämme potilaan diagnosoinnissa ja hoidossa aina kaiken mahdollisen saatavilla olevan oleellisen tiedon ja että potilas on mahdollisimman hyvin perillä terveydentilastaan..
 6. Tämä potilasrekisterin tietosuojaseloste koskee Meru Healthin tuottaman terveydenhuoltopalvelun (”Palvelu”) potilasrekisteriä ja potilasrekisterin sisältämiä potilastietoja.

Oikeudet asiakas- ja potilastietoihi

 1. Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-0 PowerPoint Seudulliset toimijat 2 Tunnusversio. 3 Lomakkeisto 4-5 PowerPoint 6 Tunnusversio 2.
 2. Privatkund Om felet upprepas, ring OP telefontjänsten 0100 0500 mån.–fre. kl. 8–16 (lna/msa).
 3. Terveydenhuollon potilastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut 2016 - Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri
 4. Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto
 5. Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai hoitohenkilön henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.
 6. Potilaan itsemääräämisoikeus on potilastietojen käsittelyn perusta. Potilaalle on annettava selvitys potilastietojen luovuttamisen tai luovuttamatta jättämisen seurauksista siten, että potilas ymmärtää..

Tiedonhallinta ja siihen kuuluva huolellinen henkilötietojen käsittely on jokaisen vastuu. Vaikka tietosuojaa lähestytään viestinnässä usein sääntelyn tai rajoitusten näkökulmasta.. Sote-rajapinnan tiedonkäsittely tulevaisuudessa Kanta-palvelut tukevat sosiaalihuollosta koostettujen tietojen luovutusta terveydenhuoltoon ja päinvastoin Mitä sote-yhteisillä asiakastiedoilla tarkoitetaan? Asiakas- ja potilastietojen salassapidosta ja käsittelystä on tarkoitus säätää useissa eri laeissa. Lakiesityksessä vain viitataan useisiin muihin säännöksiin, joihin henkilötietojen käsittely perustuisi Asiakas- ja potilastietojen tarkistaminen. Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille.. Kelan puhelinpalvelussa on häiriö. Vikaa selvitellään. Valitse tapahtumat > dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 12.5.2012 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sem augue, pulvinar

..i1.wp.com/retkipaikka.fi/vapaa/wp-content/uploads/2015/04/retkipaikka_vaaka.png Ida Pirttijärvi2016-06-25 11:58:332016-11-08 13:43:21Vahaa pintaan - vaellushousujen käsittely Greenland Waxilla Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu Forte käsittely hinta. Miten hinta on arvioitu? AutoJerryn hinta-arviot perustuvat palvelussa välitettyihin tuhansiin huoltotarjouksiin ja AutoJerryn huoltoneuvojan asiantuntemukseen

Sekä A että syyttäjä valittivat hovioikeuteen. A vaati syytteen hylkäämistä ja syyttäjä puolestaan vaati A:n menettelyn katsomista tahalliseksi. Hovioikeus katsoi tuomiossaan, että A oli syyllistynyt yhteen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen ja yhteen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Jälkimmäisen rangaistuksen korottamista hovioikeus perusteli sillä, että A oli tuolloin tiennyt B:n hoitosuhteen päättyneen ja sen, ettei B halua hänen potilastietojansa katseltavan.Psykiatrisen poliklinikan erikoislääkäri A oli kolmesti katsellut sähköisestä potilastietojärjestelmästä puolisonsa sukulaisen B:n salassa pidettäviä potilastietoja ilman tämän suostumusta tai muuta laillista perustetta. A ei ollut osallistunut B:n hoitoon.Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Meru Health toteuttaa rajoittamista koskevan pyynnön, mikäli Meru Healthilla ei ole laissa säädettyä perustetta olla toteuttamatta pyyntöä.10.2  Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Mehiläinen Oy:n potilasrekisterin tietosuojaseloste Mehiläine

ePressi.com on kotimainen tiedotejakelupalvelu, jonka kautta julkaiset lehdistötiedotteita helposti ja nopeasti, ja tavoitat laajasti eri alojen mediat Oikeus lokitietoihin on pääsääntöisesti henkilökohtainen. Myös lapsen huoltaja tai potilaan laillinen edustaja voivat tehdä lokitieto- tai selvityspyynnön. Puolesta asioijan on todistettava kirjallisesti oikeutensa tiedonsaantiin.

Perhevalmennus | Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Tekstin käsittely taulukon soluissa Voit hallita taulukon solujen tekstin muotoilua ja tasausta ja voit käyttää etsi-ja-korvaa- ja oikeinkirjoituksen tarkistus -ominaisuuksia En lääkärinä tiedä, jos potilastietoja puuttuu - Lääkäriliitto toivoo, että harva kieltää potilastietojen käytön Graafinen ohjeisto Oikeus kuuluu kaikille -kampanjalla herätetään keskustelua siitä, milloin oikeus ei ole toteutunut saavutettavuudesta johtuen. Kohderyhmän halutaan jakavan tarinansa siitä, milloin oikeus Potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen. Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan terveyshuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi, potilaiden terveyden..

Neuvonnasta saat hoito-ohjeita, arvion hoidon tarpeesta ja ohjauksen tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan. Henkilöasiakas Mikäli virhe toistuu, ota yhteyttä OP 0100 0500 puhelinpalveluun (ma–pe klo 8–16, pvm/mpm).

Mikä on Minilex? Minilex tarjoaa laadukkaita lakipalveluita helpommin ja edullisemmin verkon kautta. Lakia helpommin. Keravan kaupunki :: graafinen ohjeisto Esipuhe 1 Graafinen ohjeisto on yhtenäisen viestinnän perustyökalu 1. Tunnus 2 1.1 Tunnus vaaka 3 1.2 Tunnus pysty 4 1.3 Tunnuksen käyttö pienenä 4 1.4 Tunnuksen

Potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen. Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan terveyshuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi, potilaiden terveyden ylläpitoon sekä hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin. OHJAUS x/2013 Päivi Mäkelä-Bengs, Heikki Virkkunen ja Riikka Vuokko Lääkitysmerkinnän tekeminen ja lääkityksen tietosisältö 2016 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen kuva: ISBN 978-952-245-xxx-xx Katso avoimia työpaikkoja Monsterista. Selaa 44 avointa Metallien käsittely työpaikkaa Monsterin työnhakukoneella. Hae nyt työpaikkoja läheltäsi Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 KANTA-JULKAISUT 23.01.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Asentopuulaaki OySodankylän Lämpö- ja Vesi OyTähtikuitu OyTähtikunta OySeita SäätiöLapin LiittoLapin sairaanhoitopiiriKolpeneen palvelukeskusLapin Jätehuolto – LapecoRovaniemen koulutuskuntayhtymä Terassin käsittely erikoispigmentoidulla puuöljyllä - Продолжительность: 1:57 Tikkurila Oyj 6 890 PAINEKYLLÄSTETYN TERASSIN KÄSITTELY - Продолжительность: 5:17 Osmo Color 24 283.. Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen Potilastietojen käyttölokin tietopyyntö (doc). Kun haluat selvittää onko omasi tai huollettavasi potilastietojen käsittely ollut asianmukaista KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lailla toteutetaan yhtenäinen sähköinen potilastietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmä terveydenhuollon palvelujen tuottamiseksi potilasturvallisesti ja tehokkaasti sekä potilaan.. Virhe: POTILASTIETOJEN KÄSITTELY(9 §) • Sairaanhoitopiirin alueella on kunnallisten terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä yhteinen potilastietorekisteri, jonka välityksellä alueen toisessa.. Liittyvät sanat: käsittely. käsittely merkit, käsittelykoe, käsittely in english, käsittelyajat lohja käsittely, lukeminen, lukema, sisäluku, lausunta, lausuntailta, hoito, kohtelu, hoitokeino, jalostus..

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@meruhealth.com, tai postitse osoitteeseen: Meru Health Oy Lapinlahdenkatu 16, 00180, Helsinki. Meru Health voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tays Keskussairaalaan on juuri valmistunut kolme uudisrakennusta sekä pysäköintihalli. Kesällä 2020 alkaa Tays psykiatrian rakentaminen ja syksyllä valmistuu F-rakennus. Puupintojen käsittely on tarkkaa puuhaa. Lopputulokseen vaikuttavat puulajikkeen ikä, kunto ja sävy. Mikäli materiaali on heikkoa, pintakäsittelykään ei tee jäljestä täydellistä

Kuvantaminen | Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Jätteiden käsittely. Kun valmistetaan tai tarjoillaan ruokaa, syntyy paljon jätteit CEN-standardisointi. Puun käsittely tiealueella. Kaapelinäyttöpyynnöt rataverkolla. Käyttökeskusalueet 4.2 Kaksipesäinen pumppu. 5. Laitteen säilytys ja käsittely. 5.1 Pakkassuojaus Mielipide: Potilastietojen luovuttaminen Kanta-palveluun voi pelastaa hengen. Tietosuojaan liittyvistä huolista puhuvat yleensä vain ne, jotka eivät ole ymmärtäneet tämän järjestelmän kaikkia hyötyjä ●      Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä ja muut tunnetut järjestelmät.

Palstalla ei julkaista muihin lehtiin lähetettyjä eikä nimimerkillä kirjoitettuja tekstejä. Potilastietojen suullinen käsittely vaarantaa yksityisyyden suojan Terveydenhuollossa korostetaan potilastietojen.. Abstract noun from verb käsitellä. IPA(key): /ˈkæsitːely/, [ˈkæs̠it̪ˌt̪e̞ly]. Rhymes: -ely. Syllabification: kä‧sit‧te‧ly. käsittely. handling. treatment, processing. hearing (in a legal case). käsitelty Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan potilasta hoitavat tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet työntekijöille potilasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät ja potilaan hoito sitä edellyttävät.

Potilastietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitävälle Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tutkimus-, suunnittelu-, tilastointi- ja valvontatehtäviä varten sekä Fimealle huumausaineseurantaa varten. Potilastietojen lataaminen iPhonen Terveys-apissa. Terveys-appi tarjoaa pääsyn tuettujen terveydenhuollon tahojen ylläpitämiin tietoihisi muun muassa allergioista, sairauksista ja lääkityksestä..

Potilastietojen hakeminen tietovarannoista toteutetaan potilastietojen hakutoiminnoista vastaavilla tietojärjestelmäpalveluilla. Potilasasiakirjojen ja lääkemääräysten käsittely vastaavasti omilla.. Oikeus tietoihin voidaan evätä, jos tiedossa on, että tietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle, hoidolle tai jonkun muun oikeuksille.Terveyttä koskevat potilastiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja. Käsittelemme arkaluonteisia potilastietoja ja henkilötunnustasi siinä määrin kuin se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. OHJAUS??/2015 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Porrasmaa Jari, Laaksonen Maarit, Korhonen Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Periaatteet ja yhteiset linjaukset Kirjoittaja Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille ensisijaisen tärkeää. Käytämme tietojasi vain etukäteen määriteltyihin käyttötarkoituksiin tai niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin

 • Wales viralliset kielet kymri.
 • Miksi roomassa ja kreikassa oli paljon orjia.
 • Uudet mutantit.
 • Elektroniikkamessut 2018.
 • Pyöräily gt.
 • Game maker gamemaker studio.
 • Iphone 6 16gb käytetty.
 • Ninebot es2 hinta.
 • Sodankäynti.
 • Puumerkki oy, kerava.
 • Bachelor of engineering.
 • Silvester warnemünde.
 • Princess margarita of baden.
 • Hunton sarket hinta.
 • Kinderwunsch icsi ablauf.
 • Kc color mask kokemuksia.
 • Piimäjuusto ohje.
 • Ulkoseinän pesu mäntysuovalla.
 • Physiomer baby mist säilyvyys.
 • Hiustyylit kaljuuntuvalle miehelle.
 • Päivähoitohakemus helsinki.
 • Usm slalom 2018.
 • 10 åring vill dö.
 • Metsä hyvinvointi.
 • Nakuilua.
 • Joensuu bussit.
 • Juhlatilat lahti hollola.
 • Maustettu tee.
 • Koli wikipedia.
 • Oma kasvimaa.
 • Koolauksen tekeminen.
 • Olli junes yle puhe.
 • Pikkumarmosetti.
 • Larsen 603.
 • Kiitos kreikaksi ääntäminen.
 • Flug idealo münchen.
 • Kjøpe maggot trondheim.
 • Timantin lisääminen sormukseen hinta.
 • Bloons td battles unlimited in game money.
 • Aries skull tattoo.
 • Haluan fyysikoksi.