Home

Espoon kaavoituskatsaus 2021

espoo.fi > Kaavoitu

Ajankohtaiset asemakaavahankkeet löydät jaoteltuna kaupunkikeskuksen mukaan. Siirry oman alueesi hankkeisiin (Leppävaara, Tapiola, Matinkylä, Espoonlahti, Kauklahti, Vanha-Espoo, Pohjois-Espoo) Voit etsiä haluama PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Espoon keskus, Espoon keskuspuisto ja Ämmässuo. Espoon kaupungissa kaavoituksesta vastaa kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisuudessa toimiva kaupunkisuunnittelukeskus 2 2 Kaavoituskatsaus 2017 Kaavoituskatsaus Esipuhe Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kaupunkilaisia ajankohtaisista maankäytön suunnitelmista. Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa. Siinä selostetaan lyhyesti kaupungissa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavasuunnitelmat. Kaavahankkeet esitellään lyhyellä kuvauksella ja esittämällä niiden sijainti kartalla. Katsauksessa kerrotaan myös arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavahankkeita voi käynnistyä myös kesken kuluvan vuoden, jolloin niistä ei ole tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Jokaisesta kaavahankkeesta tehdään täsmällinen tiedottaminen kaupunkilaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen takaamiseksi. Hankkeisiin voi käydä tutustumassa Sampolan palvelukeskuksessa, Kultasepänkatu 7. Muuttuva Kerava Kaavoituskatsaus ja ajankohtaiset kaavahankkeet löytyvät myös Keravan Internet-sivuilta sekä kaupungin karttapalvelusta. Tarkempia tietoja kaavahankkeista antaa kunkin hankkeen yhteydessä mainittu yhteyshenkilö. Kaavoituksesta vastaava luottamustoimielin on kaupunkikehitysjaosto. Keravan keskustassa valmistui vuonna 2016 keskustaa merkittävästi muuttavia asemakaavamuutoksia. Aleksintorin asemakaavan valmistumisen myötä keskustaan rakennetaan jopa asuntoa ja liike- sekä yritystoiminnan tilaa. Vesilaitoksen tontin asemakaavamuutos mahdollistaa noin 80 asunnon rakentamisen. Tulevien vuosien suurina tavoitteina keskustan alueella on kehittää kaupungintalon korttelia ja asemanseutua mahdollistamalla päärautatien länsipuolelle merkittävän lisärakentamisen. Asemanseudun suunnittelun yhteydessä ratkotaan liityntäpysäköinnin haasteita ja palvelutarjonnan lisäämistä. Keskustan hankkeilla tulee olemaan voimakas vaikutus Keravan keskustan elinvoimaisuuteen ja viihtyisyyteen. Asukkaiden määrä keskustassa lisääntyy voimakkaasti, jolloin palvelujen tarjonta kasvaa lisääntyneen kysynnän vuoksi. Elinvoimaisempi keskusta tarkoittaa myös vilkkaampaa yrityselämää ja yhteisöllisyyttä. Keskustasta tulee entistä parempi paikka erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Asemanseudun liityntäpysäköinnin parantaminen helpottaa joukkoliikenteen käyttöä ja Keravan vetovoima asuinpaikkana kasvaa. Kaupunkirakenteen tiivistämistä jatketaan kaupungin tavoitteiden mukaisesti, jolloin myös MAL-sopimuksen mukaiset tavoitteet saavutetaan ja rakennettu kuntatekniikka sekä olevat palvelut saadaan mahdollisimman hyvin käyttöön. Muutosta on luvassa myös Savion kaupunginosassa ja Länsi-Jaakkolassa. Kaupunki on saanut asukkailta palautetta Savion keskustan väljyydestä ja hiljaisuudesta. Nyt alueen kehitys käynnistetään. Savion keskustan pääkadulla, osoitteessa Koivikontie 5, on alkamassa asemakaavamuutos, joka tähtää asuinkerrostalon rakentamisen mahdollistamiseen. Kerrostalon ensimmäiseen kerrokseen pyritään saamaan liiketilaa. Myös muita Savion keskustan kehittämisen mahdollisuuksia tutkitaan vuoden 2017 aikana. Länsi-Jaakkolan alueella käynnistetään yleissuunnittelu, joka tähtää siihen, että alue muutetaan vähitellen tiiviiksi keskustamaiseksi ympäristöksi. Muutos tehdään alueen nykyisten yrityselämän toimijoiden tarpeita kuullen. Arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen asunto- ja tonttitarjonnan lisäämistä koskevan sopimuksen (MALsopimus) sekä sitä täydentävän infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi laaditun sopimuksen mukaan Keravan kaupunki on sitoutunut tuottamaan vuodesta 2016 alkaen noin 600 asuntoa vuodessa. Kerrosalana tavoite on asuntojen kerrosalaneliömetriä vuodessa. Vuonna 2016 uutta asumisen kerrosalaa kaavoitettiin kerrosalaneliömetriä. Osallistuminen Kaupungin pientalotonttivaranto sijoittuu pääasiassa Kytömaan ja Kaskelan alueille. Pientalotonttivaranto riittää noin neljän vuoden luovutustarpeisiin. Tavoitteena on, että luovutettavissa olisi tonttia vuodessa. Tonttivaranto pystytään pitämään jatkossakin hyvällä tasolla. Kerrostalotonttien kysyntä suuntautuu Keravan keskustaan ja keskustan lähialueille. Kerrostalotontteja kaavoitetaan lähinnä täydennysrakentamisen periaatteiden mukaisesti, eli nykyisten kaavoitettujen alueiden maankäyttöä tiivistäen. Kaavoja valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajien ja -haltioiden lisäksi myös ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallistumismenettelyt suunnitellaan kaavakohtaisesti ja menettelyt esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). OAS:ssa kerrotaan kaavan laatimisvaiheet ja suoritettavat selvitykset ja sitä voidaan täydentää kaavoitustyön aikana. Osallisilla on mahdollisuus esittää suullinen tai kirjallinen mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kaavoituskatsaus Keravan kaupunki maankäyttöpalvelut

Espoon kaupunginmuseon tutkimuksia 10. Helsinki 2008. ^ a b c Saloranta, Pauli (30 September 2014). Espoon kotikaupunkipolut - Espoonlahti (PDF) Espoon kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsaus / Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen Set in Espoo, Kotimaailma Espoon keskus offers accommodation 11 km from Iso Omena Shopping Center and 11 km from Sello Shopping Centre

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko Kivenlahti Espoo. Tiilenvalajantie 6 Kaavoituskatsaus 2020 karttaliitteineen (pdf, 4.66 Mt). Käsittelyvaiheet: 15.11.2017 Kaupunkiympäristölautakunta 11.12.2017 Kaupunginhallitus 18.12.2017 Kaupunginvaltuusto

Kaavoituskatsaus 2017 - Porvo

 1. en
 2. Espoon sosiaali- ja terveysjohtaja ymmärtää S-ryhmän työntekijöiden huolen. Yle kertoi eilen keskiviikkona, että S-ryhmä on ilmoittanut poliisille Espoon Nihtisillan vastaanottokeskuksen..
 3. 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717 Kaavoituskatsaus 2017 (7,24 Mt) 6 10 Kaavoituskatsaus 2017 Kaavoituskatsaus Tulevien vuosien suunnittelukohteet Asemakaavat ja asemakaavan muutokset Asemakaavoitettavien alueiden, yleissuunnittelualueiden ja tulevien täydennysrakennuskohteiden sijainnit esitetään katsauksen loppuosassa olevassa kartassa. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tiedossa olevat suunnittelukohteet ja lyhyet kuvaukset suunnittelukohteiden tavoitteista. Jokaisen asemakaavahankkeen kohdalla mainitaan keneltä saa lisätietoja hankkeesta. ALUEKEHITYSSUUNNITELMAT Valmisteilla olevan asuntopoliittisen ohjelman uutena linjauksena on, että kaupungin kehityksen kannalta keskeisimmistä kehityskohteista laaditaan aluekehityssuunnitelmat. Keravan yleiskaavan ollessa koko kaupungin strateginen suunnitelma on kehityssuunnitelmien laatiminen tärkeää, jotta alueiden sisäinen toiminnallisuus asumisratkaisuineen, viheralueineen sekä niiden liittyminen toisiinsa pystytään tutkimaan asemakaavaa laajemmin, mutta yleiskaavatasoa yksityiskohtaisemmin. Aluekehityssuunnitelmia esitetään laadittavaksi yhteensä kuudelle alueelle: 1. Keskustan kehityskuva (valmistuminen 06/2017) 2. Kalevan liikunta- ja terveyspuiston kehityskuva (06/2017) 3. Jaakkolan kehityskuva (08/2017) 4. Ahjon kehityskuva (10/2017) 5. Kartanon ja Kytömaan kehityskuva (12/2018) 6. Savion kehityskuva (04/2018) Lisäksi suunnitellaan Sompion Sarviniitynkadun, Ahjon Terästien ja Savion Niinikankaan täydennysrakentamishankkeita. KESKUSTA 2279 KAUPUNGINTALON KORTTELI on mahdollistaa uusien liike-, toimisto- ja asuinrakennusten rakentuminen kaupungintalon kortteliin. Asemakaavan muutos liittyy kaupungin pyrkimyksiin uudistaa ja kehittää keskustan aluetta. Kaupungintalon tontin kaavoittamisen tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta Keravan keskustan kehittäminen -selvitystyön pohjalta VARIKKO Asemakaavan tavoitteena on tutkia asuinkerrostalojen, toimisto- ja liiketilojen ja muiden yleisten tilojen osoittamista kaupunkirakenteellisesti edullisesti sijaitsevan kaupungin varikon alueelle. Alue on mahdollinen ara-rakentamiskohde ASEMANSEUTU on mahdollistaa liikerakennuksen toteuttaminen asema-alueelle. Kaavatyössä tutkitaan myös asuinrakentamisen toteuttamista liikerakentamisen yhteyteen ja liityntäpysäköinnin järjestämistä. Tavoitteena on eheyttää ja parantaa asemanseudun kaupunkikuvaa KUPARISEPÄNKATU 3 on mahdollistaa asuinrakentamisen osuuden lisääminen kortteleissa 402 ja 403 sekä vähäinen täydennysrakentaminen korttelin 403 alueella. Asemakaavatyön aikana arvioidaan alueen rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot KERAVANJOEN YHTENÄISKOULU Keravan palveluverkkosuunnitelman 2035 mukaan Lapilan koulun alueelle perustetaan yhtenäiskoulu. Koulun kokoluokka on noin kerrosneliömetriä. Nykyisen koulun aluetta laajennetaan kohti Porvoon rataa. KALEVA 2294 TERHIKINTIE 2 Asemakaavan tavoitteena on tutkia Terhikinpuiston ja sen itäpuolella olevan tontin osoittamista asuinrakentamiseen PIHKANIITYNKATU Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia pientaloalueen laajentamista. Samalla suunnitellaan polkuverkosto uudelleen, jonka myötä turvataan laadukkaiden ulkoilu- ja virkistysreittien riittävyys. Tommi Jääskeläinen, KÄENKATU 2 on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen nykyisen liikerakennuksen tilalle. KILTA 2324 KANKURINKATU Asemakaavamuutoksella tutkitaan Kankurinkadun varrella olevien pientalokortteleiden käyttötarkoituksen muuttamista kerros- tai rivitalojen korttelialueeksi. Tommi Jääskeläinen, p OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 27.2.2018 ASEMAKAAVA KESKUSPUISTON ASEMAKAAVA Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosaa (Keskus), kortteleita 20, 21, 26 ja katualuetta

Etsi lähin Espoon Touhula-päiväkotisi kartalta tai tutki alueen päiväkotitarjontaa viereisestä Espoon kielipäiväkodit. Kielipäiväkodeissa lapset kehittävät vuorovaikutustaitojaan monipuolisesti leikkien.. Kunnanjohtajan katsaus. Kuntainfo. Kuntastrategia. Asumisen avustukset. Korkotukilainat ja takaukset. Kaavoitus ja maankäyttö Naantalin kaupunki tekniset palvelut maankäyttöosasto asemakaavoitus sivu 1/7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Kaava-alueen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen Kaavoituskatsaus on tiedote vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista merkittävistä kaava-asioista. Järvenpään kaavoituskatsaus julkaistaan alkuvuodesta, kun kaavoitusohjelma on hyväksytty Löydä sinulle sopiva vuokra-asunto SATOn 25 000:nen vuokra-asunnon joukosta. Suurin osa vuokra-asunnoistamme sijaitsee seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Tampere

Video: Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsaus PDF Ilmainen latau

Kaavoituskatsaus. Kunta laatii kerran vuodessa katsauksen kunnassa ja Uudenmaan liitossa Kaavoituskatsaus on sähköisen version lisäksi luettavissa kirjastoissa, kunnan palvelupisteessä ja.. Kaavoitus ja Kiinteistö Oy, Y-tunnus: 0136929-9, kotipaikka: Pori, toimiala: Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen ✺ osoite Kaavoitus ja Kiinteistö Oy. Perustiedot Rekisteröinnit Kartta Verkkotunnukset Tuloverotus Valtion hankinnat Kuntien hankinnat Lintulan lisätontit, asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä 5.12.2018 Haapajärven kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Roikola, Asemakatu-Vitikantie asemakaavamuutos Asemakaavan muutos koskee Roikolan kaupunginosan kortteleita 25, 56-60 ja 93. Kaavoitettava

Espoon kaavoituskatsaus koteihin - Kaupunki HS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- Kaavoituskatsaus 2017 Valtatie 9 risteysalue 2016 Teknisten palveluiden lautakunta 7.12.2016 § 119 Kaavoituskatsaus sisältää yleisiä asioita kaavoituksesta sekä ajankohtaisia asioita..

Espoon kaupunki в Твиттере: «Kaavoituskatsaus 2020 on julkaistu

Kaavoitus ja mittaus. Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus) 16.8.2017 MOUKARITIE 4 O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A A s e m a k a a v a n m u u t o s ( 2 3 0 6 ) Asemakaavan muutos koskee 5. Ahjon kaupunginosan korttelin 1022

Kaavoituskatsaus 2015. keravan kaupunki maankäyttöpalvelut

Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan, JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Espoon kaupunki Espoon taide- ja tietotekniikkakeskus Cartes tegevusala on Kunst, . aadress on Ahertajankuja 4 Espoo (ESPOO) Soomes. Telefoninumber Espoon kyläasutus on peräisin keskiajalta. 1100-luvulla Espoossa oli vain muutamia hämäläisiä Kylä-Espoo-kirjaan sisältyvä filosofian tohtori Saulo Kepsun artikkeli Espoon vanha asutusnimistö.. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot. Espoon kaupunginkirjaston etäpalvelut peruskouluille keväällä 2020 löydät täältä. Juttuja kirjastosta KAAVOITUSKATSAUS KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT KAAVOITUSKATSAUS 2014 1 Esipuhe Kerran vuodessa laadittavassa kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaupungissa ja maakunnan liitossa vireillä

Kaavoitus - Espoon yhdisty

 1. PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen
 2. Liite 1. 1(8) Kurikan kaupunki Asemakaavamuutos koskien Nummi (3) korttelia 11 sekä virkistysaluetta. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalue Nummen kaupunginosassa Liite
 3. en. Kuntarekrystä löydät kunta-alan avoimet työpaikat
 4. en ovat maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa kaupungin kehittä

Kuva: Jukka Nissinen KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT

Asunto Oy Espoon Mahtinokka rakentuu vehreälle alueelle Matinkylän korkeimmalle kohdalle. Matinkylä on Espoon kaupunginosa. Matinkylä sijaitsee Suomenlahden rannalla Helsingin.. Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

3 4 Kaavoituskatsaus 2017 Kaavoituskatsaus ASEMAKAAVAHANKKEEN VIREILLETULOSTA ilmoitetaan kuuluttamalla paikallislehdissä ja kaupungin Internet-sivuilla. Lisäksi kaavaalueen maanomistajille ja -haltijoille sekä kaava-alueen rajoihin rajautuville naapureille ilmoitetaan asiasta kirjeitse. Kaavojen vireilletulosta voidaan ilmoittaa myös kaavoituskatsauksen yhteydessä. ASEMAKAAVALUONNOKSESTA ilmoitetaan samalla tavalla kuin asemakaavahankkeen vireilletulosta: lehtikuulutuksin, kaupungin internet-sivuilla sekä kirjeitse kaava-alueen maanomistajille ja -haltijoille sekä kaava-alueen rajoihin rajautuville naapureille. Osallisilla on mahdollisuus esittää suullinen tai kirjallinen mielipiteensä. Mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavaratkaisuja tehtäessä. KAAVAEHDOTUKSESTA ilmoitetaan kuten asemakaavahankkeen vireilletulosta ja asemakaavaluonnoksesta. Lisäksi kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän tai vaikutukseltaan vähäiset asemakaavan muutokset 14 päivän ajaksi. Osallinen voi jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kaavan nähtävilläolon aikana. KAAVAT OVAT NÄHTÄVILLÄ kaupungin Internet-sivuilla sekä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7. Yleiskaavat ja vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja muut kaupunginhallitus. KAAVAN HYVÄKSYMIS- PÄÄTÖKSESTÄ voi valittaa Helsingin hallintooikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaavoituskäsitteitä MAAKUNTAKAAVA ohjaa kunnallista yleis- ja asemakaavoitusta valtakunnalliset ja seudulliset tavoitteet huomioiden. YLEISKAAVA JA OSAYLEISKAAVA ovat kunnan yleispiirteisiä maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnitelmia, jotka ohjaavat asemakaavoitusta. KAAVARUNKO on asemakaavoituksen pohjaksi laadittava yleissuunnitelma, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. ASEMAKAAVA ohjaa yksityiskohtaista maankäyttöä ja rakentamista. RAKENNUSJÄRJESTYS antaa asemakaavaa täydentäviä määräyksiä ja asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen rakentamista koskevia määräyksiä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) laaditaan jokaisen kaavan alkuvaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, miten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on tarkoitus toteuttaa kaavan eri vaiheissa sekä kuvataan kaavoituksen kohde, arvioitu aikataulu, suunnittelun lähtökohdat sekä kaavoituksen merkittävimmät vaikutukset, jotka arvioidaan työn kuluessa. OSALLINEN tarkoittaa kaikkia niitä tahoja, joiden oloihin kaavoituksella vaikutetaan ja joihin kaavoittajan on oltava vuorovaikutuksessa koko suunnittelun ajan. MRL on lyhenne maankäyttö- ja rakennuslaista. MRA on lyhenne maankäyttö- ja rakennusasetuksesta. Maakuntakaavat UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle tulevaisuuteen. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan marraskuussa UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Maakuntakaavaa on täydennetty ensimmäisellä vaihemaakuntakaavalla. Vaihekaavan keskeisenä sisältönä ovat jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviaineshuollon aluevaraukset, laajat yhtenäiset metsätalousalueet, moottoriurheilu- ja ampumaradat sekä liikenteen varikot ja terminaalit. Ympäristöministeriö on vahvistanut 1. vaihemaakuntakaavan UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Vaihekaavan keskeisenä sisältönä on toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne, rakennetta tukeva liikennejärjestelmä, kaupan palveluverkko ja maakunnallinen kyläverkko. Ympäristöministeriö on vahvistanut 2. vaihemaakuntakaavan UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laadinta on käynnistynyt loppuvuodesta Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaava kattaa koko maakunnan 26 kunnan alueen, lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, jonne laaditaan erillinen kaava. Maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn kaava saadaan keväällä Vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Kaava tulee täydentämään ja tarkistamaan jo voimassa olevia maakuntakaavoja. Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 11 20 Kaavoituskatsaus 2017 JULKINEN TIEDOTE Sampolan palvelukeskus (Kultasepänkatu 7) Postiosoite: Keravan kaupunki / Maankäyttöpalvelut PL 123, Kerava

Suomen suosituimmasta asuntopalvelusta löydät kattavan valikoiman myytäviä ja vuokrattavia asuntoja koko maassa. Löydä omasi helposti ja nopeasti Espoon Automyynti (1). Espoon Käyttöauto Oy (29) A-Katsastus katsastaa ajoneuvot asiantuntemuksella. Kattavin katsastusasemaverkosto Suomessa. Etsi tietoa, lähintä asemaa tai varaa aika katsastukseen Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 14.10.2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 2016 KAAVOITUSKATSAUS 2015 2016 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä RAHKOLAN KAUPUNGINOSAN (3) VÄHÄINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSA KORTTELIA 16 KIINTEISTÖT 143-406-12-5, 143-406-12-7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.6.2019 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2019 1.

Video:

Espoonasunnot - Etusiv

ISSN 2323-4520 (Online) Espoon kaavoituskatsaus The ISSN Porta

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna Kaavoituskatsaus 2017.pdf. Kaavoituskatsaus 2016 (sisältää myös vuoden 2015).pdf Ak 212 ASEMATIE 13 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2015, päivitetty 22.11.2016 Valmistelija / lisätiedot: Kauniaisten kaupunki LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Espoon Asunnot Oy  |  Upseerinkatu 3 B, 02600 Espoo Puh. 09 3544 5000  |  asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi Espoon kaupungin kaavoituskatsaus vuodelle 2020 on ilmestynyt. Espoon kaupunki on käynnistänyt hankkeen omistamansa rakennuksen suojelemiseksi 4.9.2017 TUUSULANTIE 68 O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A A s e m a k a a v a n m u u t o s ( 2 3 3 9 ) Asemakaavan muutos koskee 2. Killan kaupunginosan korttelin 83

Kaavoituskatsaus 2016: Pasilan tornialue - YouTub

 1. Kaavoituskatsaus esittelee kaupungin kaavatilannetta; maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta sekä Kaavoituskatsaus on vuosittain laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja..
 2. 17.1.2018 KALEVAN UUDET PIENTALOTONTIT O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A A s e m a k a a v a n m u u t o s ( 2 3 4 7 ) Asemakaavan muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan
 3. LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN
 4. Tohmajärven kunta Kemien koulun ja hoivakodin asemakaavamuutos 7.12.2018 1/5 7.12.2018 Kemien koulun ja hoivakodin asemakaavamuutos Sisältö 1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 Suunnittelualueen
 5. en niin pian kuin mahdollista 2020-luvun alkupuolella

EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Espoon kartano on 1700 -luvun lopulla rakennettu historiallinen kartano, jonka kauniit tilat soveltuvat erinomaisesti hääjuhliin ja muihin perhetapahtumiin sekä yrityksien juhliin ja kokouksiin

espoo.fi > Asemakaavoituskohtee

Title: Kaavoituskatsaus 2015, Author: Espoon kaupunki, Name: Kaavoituskatsaus 2015, Length: 86 pages, Page: 1, Published: 2015-08-13 11 Siaran - Lihat foto Instagram dan video dari 'kaavoituskatsaus' hashtag..

espoo.fi > Asemakaavoitu

Espoon kaavoituskatsaus - NLF Open Dat

Kaavoituskatsaus 2020 on nähtävillä - Pieksämäen Faceboo

Kaavoituskatsaus 2019 on ilmestynyt. Kaavoituskatsaus esittelee ajankohtaisia uusia ja vireille tulevia kaavoituskohteita. Katsaus jaetaan jokaiseen turkulaiseen kotiin Turkupostin liitteenä JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin 2.kaupunginosan osaa kortteleista 91 ja 92 sekä niiden välistä jalankulkukatua Ekosentie Autokuja Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET... Петух - символ 2017 года своими руками

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Kunnanhallitus liite nro 1 SONKAJÄRVI

RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsaus 2017 KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT 2 Kaavoituskatsaus 2017 Kaavoituskatsaus Esipuhe Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa.. Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Espoon Bluesia edustanut Janne Puhakka on ensimmäinen suomalainen liigakiekkoilija, joka on Mestiksen runkosarja vuosimallia 2017−18 päättyy keskiviikkona, ja panokset ennen sarjan viimeistä.. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SORMULAN TEOLLISUUSALUEEN KORTTELEIDEN 659 ja 660 ASE- MAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 659 ja 660 ja siihen rajoittuvia katu- ja liikennealueita. ..near Espoon vanha kirkko, Espoo on Tripadvisor: Find traveler reviews and candid photos of dining near Espoon vanha #174 of 208 Restaurants in Espoo. 5 reviews. Kirkkojarventie 1 Espoon keskus

Espoon kaavoituskatsaus Jyväskylän yliopisto - Jykdok Finna

Espoon käräjäoikeudessa Atte Juhani Vanhatalo, 52, oli tuomittu vuoden ja 11 kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä kirjanpitorikoksesta Lahden kaupungin kaavoituskatsaus 2020-22. Johdanto. Rohkea ympäristökaupunki. Kaavahankkeita voi seurata monella tavalla Kädessäsi oleva kaavoituskatsaus kertoo vireillä.. Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Seniorien asuminen. Vuokra-asunnot. Kaavoitus. Yleiskaava. Palaa takaisin päätasolle Työ ja yrittäminen. Espoon kaupungin avoimet työpaikat. Espoo työnantajana · katsaus 2020 - ehdota kohteita! Suomen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsaus tarjoaa läpileikkauksen korkeatasoiseen kotimaiseen Haemme nyt 1.7.2017-31.12.2019 valmistuneita / valmistuvia rakennuksia, sisustuksia, maisemasuunnittelukohteita sekä..

Ak 231 TEINIKUJA 2 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan korttelin 47 tontti 3 sekä puistoalueet (Teinikuja 2) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.4.2019, päivitetty 29.4.2019 Valmistelija / lisätiedot: LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön Silmäaseman Espoon silmäsairaalassa on erittäin laajat vastaanotto-, tutkimus- ja leikkauspalvelut. Silmäsairaalassa silmän diagnostisetlaitteet ovat erinomaiset. Silmälääkäri diagnisoi ja seuraa näiden.. Kulomäentie II asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee Espoon kaavoituskatsaus. DESC SOURCE. Kausijulkaisu. Muu ilmiasu. Espoon kaavoituskatsaus (Verkkoaineisto). Julkaistu

Ajankohtaista Espoon kaupungista. Esbo stad - City of Espoo. Kaavoituskatsaus 2020 on julkaistu, tutustu siihen nettisivuillamme. #kestäväespoo #kaavoitus #kaupunkisuunnittelu #espoorakentaa https.. KAAVOITUSKATSAUS 2018. Kaavo itu skatsaus. KAAVOITUSKATSAUS 2018. sijoittumisen taajamaan. Valmistuneiden suunnitelmien ja kaavojen lisäksi vuoden aikana oli useita kaavoja eri.. Kaavoituskatsaus 2016 Keravan kaupunki maankäyttöpalvelut 2 Kaavoituskatsaus 2016 Kaavoituskatsaus 2016 3 Esipuhe Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kaupunkilaisia ajankohtaisista maankäytön

Muuttaminen Kalajoelle. Kaavoitus ja maankäyttö. Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoitteesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:ssä: Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä.. 15.8.2018 KOIVIKONTIE 3-5 O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A A s e m a k a a v a n m u u t o s ( 2 3 5 1 ) Asemakaavan muutos koskee 6. Savion kaupunginosan korttelia Kaavoituskatsaus 2015 keravan kaupunki maankäyttöpalvelut 2 Esipuhe K erran vuodessa laadittavassa kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaupungissa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Finlandia-katsaus n:o 701 (2017). User Reviews. Review this title. Finlandia-katsaus n:o 701 Tuntikohtainen sääennuste kohteelle Espoon Keskus. Sademäärä, tuntuu kuin -lämpötila. Vertaile Ilmatieteen laitoksen ja Forecan ennusteita

Ak 228 POHJOINEN HEIKELINTIE 23 25 Asemakaavan muutos 6. kaupunginosan korttelin 87 tontti 16, korttelin 90 tontti 12 sekä virkistys- ja katualueet (Pohjoinen Heikelintie 23 25/Lindstedtintie 10) OSALLISTUMIS- Espoon Automuseo Facebookissa www.facebook.com/espoonautomuseo Espoon Automuseo Instagramissa @espoonautomuseo Welcome to Espoo Car Museum in english Välkomnen till Esbo.. Espoon kaupunginmuseon tutkimuksia 10. Helsinki 2008. ISBN 978-951-857-9. Espoon kotikaupunkipolut - Espoonlahti (PDF). Espoo.fi 4 6 Kaavoituskatsaus 2017 Kaavoituskatsaus UUSIMAA-KAAVA 2050, KAKSIPORTAINEN KOKONAIS- MAAKUNTAKAAVA Uusimaa-kaava 2050 koskee koko maakuntaa. Sen laatiminen on käynnistetty vuoden 2016 aikana. Kaavan sisältö ja tavoitteet kirjataan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, joka valmistuu vuoden 2016 lopulla. Maakuntakaava tehdään kaksiportaisena. Kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutukohtaisista vaihemaakuntakaavoista. Rakennekaavassa käsitellään aluerakentamisen suuret linjat eli keskusverkko ja taajamarakenne liikenneyhteyksineen sekä merkittävimmät viherkokonaisuudet. Seutukohtaisissa vaihemaakuntakaavoissa käsitellään kunkin seudun tärkeiksi nostamat maakuntatason aiheet. Seutukohtaiset kaavat laaditaan Helsingin seudulle sekä itäiselle ja läntiselle Uudellemaalle. Maakuntakaavoitukseen ja kaavojen käsittelyvaiheisiin liittyvää ajankohtaista tietoa saa Uudenmaan liitosta: Esterinportti 2 B, Helsinki puh fax Helsingin seudun yhteistyö Kerava on mukana Helsingin seudun yhteistyössä, johon KUUMA-seudun lisäksi kuuluvat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Nämä kunnat ovat yhteistyössä Uudenmaan liiton ja HSY:n kanssa laatineet 14 kunnan yhteisen maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian. Maankäyttösuunnitelma 2050 ja asuntostrategia 2025 liittyvät tiiviisti liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2015), jonka valmistelusta on vastannut HSL, Helsingin seudun kunnat sekä valtion liikenne- ja ympäristöviranomaiset. Helsingin seudun kunnat ovat hyväksyneet Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen Keravan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen / 52. Helsingin seudun yhteistyön tavoitteena on vahvistaa seudun toimivuutta ja vetovoimaa. KUUMA-seutu Kerava kuuluu KUUMA-kuntiin, joita Keravan ohella ovat Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Hyvinkää, Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti. Kuntien välisen KUUMA-yhteistyön tavoitteena on alueen kilpailun ja vetovoiman vahvistaminen, kuntien edunvalvonta ja omistajapolitiikan tehostaminen sekä palvelutuotannon laadun ja tehokkuuden parantaminen. Kunnat ovat osana yhteistyötä mm. päivittäneet vanhojen KUUMA-kuntien laatiman kehitysja ympäristökuvan. Kehitys- ja ympäristökuva luo yhteisen käsityksen KUUMA-seudun yhdyskuntarakenteen ja maankäytön muutosvoimista ja kehitysmahdollisuuksista. Kehityskuva hyväksyttiin syksyllä KUUMA-kunnat ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Käyttötarkoituksen muuttaminen KAAVOITUS. Sammallahdenmäen maailmanperintö-. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi aluetta ja sen ympäristöä koskeva osayleis-. kaava. 21. Karin kenttä. KATSAUS. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Juha Eskolin ja Espoon kaupunki - Espoo. Eilen. Kuvaus tehtävästä: Lukion filosofian ja uskonnon lehtorin tehtävät KAAVOITUSKATSAUS 2017. Akaan osalta maakuntasolla erottuvat Toijalan asemanseutu ja sen kehittäminen, sekä myös Helsinki - Tampere -moottoritien risteysalueen ja Akaan Pointin potentiaali Espoon sisällä sijaitsee pääkaupunkiseudun kummajainen, Espoon oma Vatikaani, eli Kauniainen. Meilläkin on piilotyöpaikkoja Tältä sivulta löydät meidän jokaisen Espoon alueella olevan avoimen.. PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Yrityksen toimipiste on paikkakunnalla Espoo. Yritys toimii toimialalla Kaavoitus ja maankäytönsuunnittelu. Se on osakeyhtiö, jonka toimiala on kaavoitus ja maankäytönsuunnittelu. Voit selvittää sen päättäjät, taloustiedot kuten liikevaihdon ja.. K1 katsastus hoitaa hommat mukavasti ja vaivattomasti. Varaa katsastusaika netistä tai tule suoraan katsastusasemalle! Edulliset etuajat netistä Liite _ TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.2.2018. tark 22.10.2018 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2018 1. SUUNNITTELUALUE

+ KAAVOITUS- KATSAUS 2015. Kajaanin kaupunki Kaavoitus ja aluesuunnittelu KAAVOITUSKATSAUS 2015 7.1.2015 Kaavoituskatsaus ilmestyy kerran vuodessa RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Espoon turismi: Tripadvisorissa on Arvostelut: 11 102 Espoon hotelleista, nähtävyyksistä ja ravintoloista, minkä ansiosta se on paras Espoon koskeva sivusto 2017. 2016. 2015. Espoon Asunnot pyrkii auttamaan liiketilavuokralaisiaan haastavassa tilanteessa(08.04.2020 16:32)

OULAISTEN KAUPUNKI 13.2.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2011-2012 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Samalla se parantaa Turun suunnan kaukoliikenteen, Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen.. Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2000 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus jaetaan tämän ja ensi viikon aikana kaikkiin espoolaisiin kotitalouksiin K y r ö n t i e 3 5 a s e m a k a a v a Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 3.2.2016 Päivitetty: 1.6.2016 Diaari nro: AKAA: 621/2015 S i s ä l l y s 1. Suunnittelualue... Helsingissä kaavoitus on kaupunkisuunnitteluviraston vastuulla. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin: yleispiirteisempi yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempia asemakaavoja. Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen..

Kaavoituskatsaus esittelee ajankohtaiset kaavaprojektit. Oulun, Helsingin, Espoon, Van-taan, Tampereen ja Turun kau-punginjohtajat ovat perustaneet ilmastoverkoston, jonka tavoitteena on.. 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Espoon Kontti tuottaa varoja Punaisen Ristin avustustyöhön. 2. Lahjoita Kontti-keräyslaatikkoon Espoon Kontilla (Nimismiehenpelto 6). Huomioithan, että parkkialueen portit suljetaan arkisin n. klo.. Kaavoituskatsaus sisältää Kajaanin kaupungin ja Kainuun liiton vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Maakuntakaavoituksen osalta esillä ovat myös voimassa olevat maakuntakaavat K-Rauta Espoon keskus on rautakauppa, jossa remontti- ja rakennusasiat hoituvat kuntoon alusta loppuun. Katso yhteystiedot ja aukioloajat Kaavoituskatsaus julkaistaan kerran vuodessa ja siinä esitellään käynnissä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Kaavoituskatsaukset Kaavoituskatsaus 2017 Kaavoituskatsaus 2018 Kaavoituskatsaus 2019 Kaavoituskatsaus 2020 RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis- Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1349-00/18 1 (5) Hankenro 0592_13 HEL 2017-010023 4.4.2018 VUOSAARI, MERIKORTTIKUJA 6, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan Kaavoituskatsaus. Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkeIn. KAAVOITUSKATSAUS 2019. Asuminen, tontit ja kiinteistöt Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaavoituskatsaus on julkisesti nähtävillä kaupungintalon yhteispalvelupisteessä ja maankäytön osastolla osoitteessa Keskuskuja 6, Kuusamo ja Kuusamon.. Salon kaupungin vuotta 2019 koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen kaavoituskatsaus on valmistunut. Kaavoituskatsauksella tiedotetaan ajankohtaisista kaavahankkeista SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

 • Vetonivelen suojakumin asennustyökalu.
 • Kotitreeni yläkroppa.
 • Material input per service unit.
 • Goosebumps lyrics $uicideboy$.
 • Jalan virheasento selkäkipu.
 • Ilmansulkukangas.
 • Tacx films gratis.
 • Valtakirjan todistajat.
 • Serbia itsenäistyi.
 • Centri specializzati per tumore alla bocca.
 • Isosmile kokemuksia.
 • Kuvien siirto muistikortille honor 7.
 • Silitysnauha.
 • Cardboard density.
 • Ulko ovien värikartta.
 • Emma palkinnot 2017 voittajat.
 • S bonukset rahana.
 • Wilderness amulet osrs.
 • Olutta netistä halvalla.
 • Ukkoetana.
 • Preferenssien täydellisyys.
 • Aa paristo mah.
 • Bijbaan amsterdam.
 • Ktm exc 250 2t tekniset tiedot.
 • Radio hamburg motionmixes.
 • Lätt virkad kofta.
 • Floyd mayweather jr iyanna mayweather.
 • Bändi seinäliput.
 • Turvapuhelin gsm.
 • Gcode reference.
 • Rokottamaton koira ja koiranpentu.
 • Dalit theology.
 • Mädchen beim.
 • Ideapark lempäälä aukioloajat.
 • Games for windows live gtaiv.
 • Kananmunan kuori jää kiinni.
 • Ervo snobi jokinen.
 • Fourth doctor who.
 • Audi a5 sportback hinnasto.
 • Punaista maitoa abc.
 • Aamupala uusikaupunki.