Home

Stm potilasturvallisuus

Näin hyödynnämme CAFia uudistuksessa - esimerkkinä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan Sote-spurtti 2016-2019 Kristiina Hellstén, FT, projektipäällikkö 13.12.2017 Tietoa Turun kaupungista ja turkulaisista Potilasturvallisuus tarkoittaa terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta.. FSHKY Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Versiohistoria: Pvm Luonut Tarkistanut Tila 26.01.2018 Kirsti Ruohonen Kehittämisen tuki Valmis Hyväksytty: 19.2.2018 ( 21) yhtymähallitus

Potilas- ja asiakasturvallisuuspäivät (@potturv) Твитте

potilasturvallisuus. Puhtaus on tärkeä osa potilasturvallisuutta. SOL huolehtii sairaalan sykkeessä niin yleisten tilojen kuin korkeaa hygieniatasoa vaativien leikkaussalien ja sairaala-apteekin puhtaudesta http://portail.stm.info Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on käytössä sähköinen potilastyytyväisyyden ja potilaspalautteiden antamis- ja keräystapa, jonka avulla saadaan myös potilasturvallisuutta koskevaa tietoa. Muistutukset, potilasvahingot ja kantelut eivät sisälly palautejärjestelmään, vaan niiden käsittely aloitetaan täyttämällä erillinen ilmoituslomake. Aiheesta tarkemmin palautesivullamme. Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä HaiPro Lapin sairaanhoitopiirissä Miten organisaation turvallisuuden tilaa tulisi arvioida ja edistää? Tarkastellaan näkyvää, Pyritään saamaan Infektio uhka potilasturvallisuudelle JAANA INKILÄ POTILASASIAMIES HUS, HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 39. VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.3.2013 Potilasasiamiestyö 2 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori

For over 6 years, this PDF search engine has made finding PDFs, eBooks and documents a breeze. Download and print, or read online. 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Sessio 3: Tukiaineisto (moniste) Potilasturvallisuusstrategia Potilasturvallisuutta taidolla -verkkosivusto Potilasturvallisuus-kirja Terveydenhuoltolaki 8 pykälä (katso moniste) STM asetus STM asetusmuistio Potilasturvallisuusopas Terveydenhuollon laatuopas, Kuntaliitto Muiden suunnitelmia: http://potilasturvallisuus.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi/esimerkkeja-suunnitelmista Virhe:

Siis mikä monimutkaisten adaptiivisten järjestelmien turvallisuuden johtamisessa tärkeää (Riitta Flinck, VTT) • johdetaan toimintaa, ei lopputuloksia • olennaista on lisätä ymmärrystä, siitä miten järjestelmä toimii • kiinnostus ei kohdistu vain ongelmiin ja vaaratapahtumiin, onnistumiset ovat yhtä lailla kiinnostavia – nekin kertovat siitä, miten järjestelmä toimii • johtaminen on paitsi rajoitusten, myös mahdollisuuksien luomista • pysyvyyden rinnalla tarvitaan myös joustavuutta vastata ympäristön muuttuviin haasteisiin (esim. erilaisten potilaiden erilaisiin tilannekohtaisiin tarpeisiin) • Toiminnan raamittamisen lisäksi tarvitaan kyvykkyyden ja osaamisen kehittämistä (esim. koulutusta ja keskustelua siitä, miksi hoitoa tulee toteuttaa juuri tietyllä tavalla ja millaisia vaaroja hoitoon liittyy) • turvallisuuden johtaminen on jaettua • johtamista tehdään käytännön keskusteluissa ja vuorovaikutuksessa organisaation verkostossa • Johtamiseen tulee vastuuttaa ja osallistaa asiantuntijoita • johtajuus on ei-determinististä • voidaan olettaa, että asiat eivät mene suunnitellusti, ”poikkeamat” ovat normaalitilaa, toimintaa on tarpeen seurata ja uudelleensuunnata jatkuvastiSessio 8: Laatu- ja ptt-suunnitelman neljä osaa • Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden politiikka ja strategia • Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden toimeenpanon järjestelmä • Laatua ja potilasturvallisuutta edistävät menettelytavat ja ohjeet • Suunnitelman toteuttaminen ja ylläpito Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon keskustelufoorumi 26.9.2013 Technopolis, Itä-Suomen yliopisto Mikrokatu 1 Kuopio Timo Keistinen, lääkintöneuvos Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2017 Potilasturvallisuusilmoitukset vuonna 2017 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä tehtiin vuonna 2017 yhteensä 2602 potilaaseen/asiakkaaseen Page 1 of 7 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 TEEMAT Turvallisen lääkehoidon työkalupakki Anna-Riia Holmström / Kirjoitettu 20.6.2012 / Julkaistu 7.9.2012 Suomessa on jo vuosia tehty aktiivista tutkimusta ja

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Vaaratapahtumien raportoinnin ja siitä saatavan tiedon hyödyntamisen linjaukset 7.9.2009 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Raportointitvk:n puheenjohtaja Hallintoylilääkäri, Kuntaliitto Kiitokset: Juhani Ojanen 4.59 USD. The highly affordable STM32 Black Pill Development boards allow anyone to try out new ideas and to quickly create prototypes with STM32F303 core ARM Cortex-M4 I'm working with STM32F4 Dicovery board and I need to create a 1us counter and don't know, how I can decrease a steps. I'm using TIM10. Thank you very much for help

Sessio 7: Mitä ptt-suunnitelmalla? (2) 6. Vastuut ptt:sta eri tasoilla selkiytyvät 7. Riittävät voimavarat (henkilövoimavarat, rahat, aika) arvioidaan ja varataan 8. Tiedetään minkälainen ptt-järjestelmä ja miten sen osat rakennetaan 9. Tiedetään miten tavoitteita, järjestelmän rakentumista ja toimintaa sekä tuloksia seurataan ja arvioidaan 10. Tiedetään miten, missä ja milloin ptt- suunnitelma päivitetään 5. POTILASTURVALLISUUS LAITE- HOIDON LÄÄKEHOIDONTURVALLISUUS TURVALLISUUS TURVALLISUUS Laitteet Hoitomenetelmät Lääketurvallisuus Laitteiden käyttö Hoidon toteuttaminen.. Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

15 Potilaan osallistuminen Potilaan osallistumisen tuki Käytössä : Huoneentaulu Turvallista hoitoa sinua varten / THL ja Potilaan käsikirja: Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Asiakas -HaiPro >> 18 ilmoitusta v Avoimuuden periaatteen korostaminen 15 Potilasturvallisuuden johtaminen turvallisuuskävelyt työkaluna Arto Helovuo M.Sc. (Human Factors and Systems Safety) Lentokapteeni, Finnar Oyj Toimialajohtaja, Qreform Oy Turvallisuuden hallinnan lähtökohtia 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus Sessio 8: Laatu- ja ptt-suunnitelman rakenne • Työpajassa käydään seuraavaksi läpi kukin neljästä pääluvusta alalukuineen. • Katso ehdotuksen sisällysluettelo monisteesta. POTILASTURVALLISUUS LAITE- TURVALLISUUS HOIDON TURVALLISUUS LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUS • Laitteet • Laitteiden käyttö • Hoitomenetelmät • Hoidon toteuttaminen..

Kohti parempaa potilasturvallisuutta - Home Faceboo

Potilasturvallisuuskatsaus - PDF Free Downloa

Sessio 7: Mitä ptt- suunnitelmalla? (1) Ptt:nparantamiselle tavoitteet organisaatiossa/ yksikössä tai toiminnossa. Ptt linkittyy osaksi koko organisaation politiikkaa, strategiaa ja tavoitteita Ptt-näkökulma linkittyy kaikkeen toimintaan Johto kaikilla tasoilla sitoutuu ptt-työnjohtamiseen osana muuta johtamista Saadaan pttosaksi toiminta- ja taloussuunnittelua 24.9.2015 24.9.2015 1 Potilasturvallisuusstrategiasta käytännön toiminnaksi Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä 2009-2013 Asetus 341/2011 Laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta

STM huolissaan potilasturvallisuudesta työtaistelun aikana yle

 1. 1 Potilas- ja asiakasturvallisuusilmoitukset vuonna 2018 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä tehtiin vuonna 2018 yhteensä 2889 potilaaseen/asiakkaaseen kohdistunutta vaaratapahtumailmoitusta, joten edelliseen
 2. nan
 3. erilaisia laatupoikkeamien syitä ja oppimaan virheistä ja löytämään ratkaisuja poikkeamien ehkäisyyn. Lääkehoidon turvallisuus on keskeinen osa potilasturvallisuutta. Turvallisessa lääkehoidossa lääkeaineiden farmakologiset o
 4. en - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - Projektipäällikkö Sara Haimi-Liikkanen Projektityöntekijä Minna Labbas 24.11.2011 HaiPro Kotkan kaupungilla

Sessio 6: Miksi panostaa potilasturvallisuuteen (2) Taloudelliset seuraukset potilaalle Kustannukset th:lle jopa 1miljardi € /v (Järvelin et al , SLL 2010;12:1123-27) 1 haittatap. 6 vuodeosastopäivää lisää (Johnson et al, JAMA 1992;267:2487–92) Kustannukset yhteiskunnalle erittäin suuret RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SK/PK/SJ/OK/20.4.2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laadittu: 19.3.2012 Hyväksytty: Riskienhallinta- ja potilasturvallisuustyöryhmässä Main ContentPlaceholder. Lääkäriliitto seksiviestejä lähetelleestä ylilääkäristä: Potilasturvallisuus kenties vaarantunut. Kuva: Colourbox

Turvallisuuskulttuurikysely

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Organisaation periaatteet ja toiminnot Periaatteet ja toiminnot Systeemilähtöisyys Avoimuus Syyllistämättömyys Virheistä oppiminen KOHDISTETAAN HUOMIO Osastotunti Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski Projektityö Tarkistuslista suullisiin raportointitilanteisiin Oulaskankaan sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolle Taskumallinen kaksipuolinen tarkistuskortti,

Video: Soite - Potilasturvallisuus

Sessio 12: Laadunhallinta Yleisen johtamisen osa-alue: Laatupolitiikka, laatutavoitteet, vastuut Toiminnot: Laadunsuunnittelu Laadunohjaus Laadunvarmistus Laadun parantamisen avulla (SFS-EN ISO 8402) POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus - Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari 18.10.2012 Sessio 12. Esim. organisaationkehittäminenitsearvioinninavulla, CAF CAF (Common Assessment Framework) on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityökalu.

Sari Palojoki,Yhtymähallinto Terveydenhuoltolain Potilasturvallisuustyölle. asettamat velvoitteet

Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden kehittäminen julkisessa terveydenhuollossa 25.10.2017 Maijaterttu Tiainen, kehittämispäällikkö Sosteri on ollut valtakunnan tasolla edelläkävijä sosiaali- ja terveyspalvelujen POTILASTURVA POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti 1.8.2010-31.12.2012 Yhteistyössä: VTT, Työterveyslaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri, Awanic Oy, Huperman Oy, NHG Sessio 11. Johtaminen • Potilasturvallisuus on periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaahoidonturvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta • Johdolla on keskeinen vastuu turvallisuusriskien analysoinnissa ja riskeihin varautumisessa

Potilasturvallisuuskysely Tulokset. Sairaanhoitajapäivät 2018

Johannesson. stmprinter: Print multiple stm model dashboards to a pdf file for inspection. Beautiful automated reports from multiple stm runs. Schwemmer. stminsights: A Shiny Application for.. How to use Digital-to-Analog Converter (DAC) with STM32F10C8 Board. We all know that the Microcontrollers work only with digital values but in real world we have to deal with analog signals

STM_2019_23_Laatu-_ja_potilasturvallisuus_ensihoidossa_ja_paivystyksessa.pdf (1.791Mt) POTILASTURVALLISUUSteemapäivä Kouvolan kaupunki 14.5.2012 Potilasturvallisuustyön tuloksia Kouvolan kaupungilla Potilasturvallisuussuunnitelma ydinkohdat Lääketurvallisuuden varmistaminen prosessikuvaus 2 Miksi potilasturvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota? joka vuosi kuolee tieliikenteessä 300 työtapaturmissa 50 hoitovirheisiin henkilöä joka 10. potilas kokee hoidon aikana jonkinasteisen haittatapahtuman joka sadannella haitta on vakava, mikä tarkoittaa pysyvää vammautumista tai kuolemaa THL:n Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma vuosiksi >> tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä puolittaa potilaiden hoitoon liittyvät kuolemat ja haittatapahtumat. 2Sessio 7: Miksi laki ja asetus? 1. KV herääminen - meillä vähän jälkijunassa 2. Meillä ON ptt-ongelma 3. Ongelma ei ole hyväksyttävissä (th, potilaat, kansalaiset) 4. Ptt:sta vastaavat pääasiassa toimintayksiköt 5. Ptt-työ yksiköissä eri tasolla 6. ”Uusi” käsitys: tarvitaan järjestelmä, kaikki osat, toimivat yhdessä, vaikuttavat toisiinsa kehitetty joitain osia, ei riittävä vaikuttavuus Potilasturvallisuus. Potilas- ja asiakasturvallisuus on meillä tärkeä osa hoidon laatua. Asiakkaan ja potilaan näkökulmasta turvallisuus on sitä, että hän saa tarvitsemansa palvelun ja hoidon oikeaan..

Henkilökunnan rokotusten taustalla on potilasturvallisuus. Miksi? Sairaalahygieeniset toimenpiteet, kuten henkilökohtaisten suojaimien käyttö vähentää tarttuviin tauteihin liittyvää potilasturvallisuuden.. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi 2017-2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi Lapin sairaanhoitopiirissä Arviointiin ovat osallistuneet sosiaali-

Potilasturvallisuuskysely Tulokset Sairaanhoitajapäivät 2018 1. Kuinka pitkään olet toiminut sairaanhoitajana? Vastaajien määrä 712 En ole vielä valmistunut 20% Alle 5 vuotta 17% 5 10 vuotta 13% 10 15 Potilasturvallisuusajattelua on kehitetty aktiivisimmin muun muassa Yhdysvalloissa, Australiassa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Tanskassa, joissa lähtökohtana on toiminut oppivat organisaatiot ja tiedon kerääminen potilasvahingoista ja hoidon haittavaikutuksista erillisillä lomakkeilla. Tiedon keräämisen tavoitteena on ollut luotettavien tilastojen luominen sekä hankkia ymmärrystä siitä, miten vahinkoja voitaisiin välttää.[6]

Miten lääkäri, hoitaja ja potilas voivat edistää - YouTub

STM-ATMADSL aygıtı için sürücüleri ücretsiz indirin. STM-ATMADSL sürücüsünü indirin, ya da otomatik sürücü indirme ve güncelleme için DriverPack Solution yazılımını yükleyin Potilasturvallisuus edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. HUSissa myös potilas ja hänen läheisensä ovat tärkeässä roolissa hoidon turvallisuuden edistämisessä Selvitys potilaan oikeuksien toteutumisesta vuonna 2018 potilasasiamies Arja Laukka sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen Toiminta vuonna 2018 Potilasasiamiehen toimialueeseen kuuluvat Tampereen

potilasturvallisuus

 1. en loppuu, koulutuspäällikkö Arto Helovuo, Finnair Flight Academy #potilasturvallisuus2018 #potilasturvallisuus
 2. taamme turvallisemmaksi.
 3. en Sosterissa, 4 keihäänkärkeä Säädöstausta Turvallisuuskulttuuri Johta
 4. Etusivu > Potilaille ja läheisille > Hoidon laatu ja turvallisuus > Potilasturvallisuus. Potilasturvallisuus
 5. en tunnistusrannekkeen käyttöönotto Yhtenäiset kirjaamiskäytännöt Tiedonsiirto rajapinnoissa kotiutuksen ja hoitoon tulotilanteen tsekkauslistat Perehdytys sijaiset, keikkalääkärit Läheltä piti tapahtui potilaalle suhde lisätä läheltä piti tilanteiden tunnistamista toi
 6. nan

TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄT- UHKA VAIN MAHDOLLISUUS POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMISELLE Lasse Lehtonen professori, hallintoylilääkäri HUS HUS edelläkävijä Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi Potilasturvallisuussuunnitelma 20.2.2012 / Maarit Sihvonen 2/20 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Strategiset tavoitteet... 4 3 Organisaatiot ja vastuut... 9 4 Potilasturvallisuus on osa laadunhallintaa ja riskien

Potilasturvallisuus, free PDF downloa

all translations of Potilasturvallisuus. sensagent Sessio 11: (1.1) Johtaminen ja johtamisjärjestelmä • Valtuusto, hallitus tms. • Ylin operatiivinen johto, keskijohto, lähiesimiehet • Integrointi päätöksentekoon • Vastuut • Toimijat • Voimavarat • Seuranta ja arviointi • Avoimuus, syyllistämättömyys osana johtamiskulttuuria Potilasturvallisuus on terveydenhuollon piirissä toimivien yksilöiden ja yhteisöjen periaate ja toiminto, jonka tarkoituksena on varmistaa potilaan saaman hoidon turvallisuus. Potilaan kannalta potilasturvallisuus on sitä, ettei hänen saamastaan hoidosta koidu haittaa Building project Now there is an example ready to use for STM32 Discovery board. Inside the src folder there are main.c , stm32f10x_conf.h , stm32f10x_it.c and stm32f10x_it.h files (fig.6) POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Yhttmk Kyhallitus 21.1.2014 23.1.2014 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka 4 1.1. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan

Potilasturvallisuus - Wikipedi

20 Potilasvahinkojen tilanne v.2013 Potilasvakuutuskeskuksesta tullut v.2013 (30.9. mennessä) 11 päätöstä korvattavista potilasvahingoista; v.2012 koko vuonna 21 kpl, v kpl 10 hoitovahinkoa, 1 infektiovahinko 9 tapahtunut keskussairaalassa, 2 terveyskeskuksessa Erikoisaloittain: anestesiologia 1, ortopedia 4, käsikirurgia 1,yleiskirurgia 1, syöpätaudit 1, yleislääketiede 3 Huom! 11 potilasvahinkopäätöksestä vain 1 vahinko on tapahtunut v.2013; potilasvahinkoilmoitus on tehtävä 3 vuoden kuluessa tapahtuneesta, joten vahinko on saattanut tapahtua jo vuosia aikaisemmin 20 Potilasturvallisuus on laaja tutkimusalue. Suomessa STM:n tuella kansallisen sähköisen potilaskertomuksen käyttöönotosta on kehitetty hoitotyön kirjaamisen malli ja sovittu hoitotyössä..

Potilasturvallisuus vahvistuu entisestään – STM:n

PPT - Potilasturvallisuutta taidolla - kansalliset talkoot Työpajat

Potilasturvallisuus - Terveystal

Potilasturvallisuus

 1. en! Erna Snellman, lääkintöneuvos, dosentti, STM 2 Primum est non nocere - Do not harm Hippocrates Hoito ei saa olla vaarallisempaa kuin sen antamatta
 2. Potilasturvallisuus on yksiselitteisesti työnantajan vastuulla, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kertoo. Otteet kovenevat sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn ja työnantajien..
 3. Asiakas- ja potilasturvallisuus. / Asiakkaalle / Asiakas- ja potilasturvallisuus
 4. KhYHKÄ Käsihygienian yhtenäinen käytäntö touko joulukuu 215 Käsihygienian yhtenäinen käytäntö KhYHKÄ Hoitotyön Tutkimussäätiön (Hotus) ja OYS:n kehittämä (211) taustalla WHO:n Five Moments ohjelma perustuu
 5. Mestiksessä pelaa ensi kaudella ainakin yksi forssalaiskasvatti, kun Jolle Nikander teki sopimuksen Kiekko-Vantaan kanssa. FoPSIsta 15-vuotiaana..
 6. tayksikön ja työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa keskitytään oman toi
 7. Laiteosaamisen merkitys potilasturvallisuudelle Tuula Saarikoski Potilasturvallisuuskoordinaattori, Sh, TtM, tohtorikoulutettava tuula.saarikoski@ksshp.fi 17.11.2017 Osastonhoitajien koulutusiltapäivä

Potilasturvallisuus - Soster

67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa 25.10.2017 Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice Mitä potilasturvallisuusjohtaminen on? Turvallisuuspolitiikka Päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön merkitys 3 Velvoitteet potilasturvallisuuden kehittämiseen Suomalainen potilasturvallisuusstrategia vuosiksi Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 8 ja STM:n Asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmasta => potilasturvallisuussuunnitelma - Terveydenhuollon valvontaryhmän mietintö (STM: 2012:8) (terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen ja ammatinharjoittamisen seuranta ja valvonta) 3POTILASTURVALLISUUS LAITE- TURVALLISUUS HOIDON TURVALLISUUS LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUS • Laitteet • Laitteiden käyttö • Hoitomenetelmät • Hoidon toteuttaminen • Lääketurvallisuus • Lääkitysturvallisuus Suojaukset Suojaukset VAARATAPAHTUMA Läheltä piti -tapahtuma Haittatapahtuma Haitta potilaalle Ei haittaa potilaalle Potilasvahinko Lääkevahinko

Rokotukset - Sosiaali- ja terveysministeriö

Notizie STM (STMicroelectronics): analisi, approfondimenti, dati di bilancio, commenti degli analisti e Tutte le ultime novità, in tempo reale, su STM e sull'azione del gruppo dei chip quotato a Piazza Affari.. Potilaan rooli potilasturvallisuuden varmistamisessa Potilasjaos 9.11.2014 9.11.2014 9.11.2014 Lähde: Potku hanke, Kaste, STM https://www.innokyla.fi/web/hanke79780 Potilasturvallisuus potilaan näkökulmasta 7 Potilasturvallisuutta taidolla -koulutuksen suorittaneet tilanne Henkilöstö (vak+ma.) Suorittaneet Aloittaneet ESH PTH SOS Tukipalvelut Keskushallinto Yhteensä Perusteena oli potilasturvallisuus. Oulaskankaalla toimintaa yritettiin monelta osin parantaa vuosien varrella, mutta mikään ei riittänyt Valviralle ja ministeriölle (STM). He vaativat tuhat synnytystä.. Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Video: STM32 programming tutorials from basics - Controllerstec

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuuspolitiikka - Arvot, tavoitteet, periaatteet • Menettelytapaohjeet • Prosessit • Hoitoketjut • Protokollat, hoitokäytännöt • Toimintatapaohjeet • Erilliset suunnitelmat • Esim. lääkehoitosuunnitelma • Potilasturvallisuusjärjestelmä • Johtamisjärjestelmä, organisaatio ja vastuut • Laadunhallinta • Riskien hallinta • Raportointi- ja ilmoittamismenettelyt • Henkilöstön osallistuminen • Koulutus ja perehdytys • Potilaiden ja läheisten osallistuminen • Alueellinen yhteistyö • Toimenpideohjelma tai vastaavat (1-2 vuodelle) Potilasturvallisuus käsitteenä Terveydenhuollossa. POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 TAUSTA STM: potilasturvallisuuden.. Strateginen johtaminen ja potilasturvallisuus - RAI on yksi indikaattoreista 3.10.2013 RAI vertailukehittämisen seminaari Riitta Flinck, laatupäällikkö & Raija Välimäki, erityissuunnittelija Espoon sosiaali-

Sessio 10: Systeemissä 8 osaa 1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä 2. Laadunhallinta 3. Riskien hallinta 4. Raportointi ja ilmoitusjärjestelmät 5. Henkilöstön osallistuminen 6. Perehdyttäminen ja koulutus 7. Potilaan ja läheisten osallistuminen 8. Alueellinen yhteistyö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 64 391/10.03/2015 B11-projektin loppuraportti Kuntayhtymän hallitus 24.4.2017 64 B11-projekti perustettiin toteuttamaan Kaarisairaalan ja ensimmäisen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon STM 2010:4. Koponen, Sillanpää: Potilaan hoito päivystyksessä. Gummerus. Helovuo, Kinnunen, Peltomaa, Pennanen: Potilasturvallisuus. Fioca For new designs we recommend using STM32CubeIDE instead of Atollic TrueSTUDIO. There will be no new releases of TrueSTUDIO. TrueSTUDIO is used by large corporations, small- and medium-sized..

Sessio 13: Riskien hallinta Vaara-tapahtuma Tapahtuman riskinarviointi Välittömät toimenpiteet? Kehitystrendien arviointi Tietokanta Toimenpiteet riskien hallintaan Tunnistettuun riskiin reagointi Suunniteltu muutos toimintaan TunnistetutriskitSuomessa potilasturvallisuuteen on kiinnitetty enenevästi huomiota vuodesta 2005 alkaen, jolloin perustettiin kansallinen potilasturvallisuusverkosto, johon kuuluvat muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä yli 100 muuta terveydenhuollon ammattilaisia ja toimintayksiöitä, potilaita, järjestöjä sekä viranomaisia edustavaa tahoa. Suomen sosiaali- ja terveysministeriö asetti potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuonna 2006 keräämään ja välittämään tietoa hyvistä toimintatavoista ja linjaamaan haitta- ja läheltä piti -tilanteiden raportointia.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti syyskuussa 2011 Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelman, joka on kansalliset talkoot potilasturvallisuuden edistämiseksi. [7] potilasturvallisuus. potilasturvallisuus. lääketiede|k=fi terveydenhuollon toiminnot, joiden tarkoituksena on estää potilaan vahingoittuminen; jaetaan hoidon turvallisuuteen, laiteturvallisuuteen..

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Potilasturvallisuussuunnitelma Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Sairaanhoitopiirin johtoryhmä 4.6.2013 Päivitetty 18.12.2014, I've recently purchased a STM32F4DISC board and I'm having trouble to use the TrueStudio. The promise is that TrueStudio will support all STM32 microcontrollers without any limitations. David Arduino 1.8.8 , FastLED current master, the LED strip is working fine with this library on a Atmega328: On a BluePill , STM32F103C8 , with STM32duino bootloader, I tried the example ColorPalette.. Ajankohtaista potilasturvallisuudesta Mari Liukka potilasturvallisuuskoordinaattori mari.liukka@eksote.fi Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Ohjelmaa vetää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Ohjelmaa

(PDF) Potilas ja omaiset potilasturvallisuuden asiantuntijoin

 1. en ja johtamisjärjestelmä: ylin johto, keskijohto, lähiesimiehet. Integrointi päätöksentekoon, vastuut, toimijat, voimavarat, esimiestoi
 2. The STM32 microcontroller family offers multiple GPIO interrupt pins. The STM32CubeMX Software comes in handy when configuring the parameters of these pins. However, the actual usage of
 3. nan toi
 4. Sessio 2: Työpajan tavoitteena on, että osallistuja: Hahmottaa ptt-suunnitelman merkityksen yksikölleen Osaa aloittaa tai jatkaa Saa käyttöön työkaluja Tietää miten fasilitoida Verkottuu
 5. Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje 3/2012 Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry (SPTY) on perustettu edistämään potilasturvallisuutta sekä tietoisuutta ja yhteiskunnallista keskustelua potilasturvallisuudesta.
Miten lääkäri, hoitaja ja potilas voivat edistää

Potilasturvallisuus Kuopi

Alibaba.com offers 54 stm32f7 products. About 98% of these are Integrated Circuits, 1% are Microcontrollers, Standard and Specialty. A wide variety of stm32f7 options are available to yo Sessio 5: POTILASTURVALLISUUS Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta.Potilasturvallisuuden tavoitteena on, että hoito ja hoitoympäristö eivät aiheuta potilaalle hoitoon kuulumatonta vaaraa tai haittaa. Hoidon haittatapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi, kirurginen virhe lääkitys- ja laitevirhe.Hyvä potilasturvallisuus edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Potilailla ja omaisilla on tärkeä rooli turvallisuuden edistämisessä. Siksi on tärkeää, että potilas tai hänen läheinen antaa hoidon aikana kaikki tarvittavat taustatiedot hoitoa varten sekä kertoo toiveet ja oireet. Toipumisen kannalta on tärkeää, että potilas osallistuu mahdollisimman paljon hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Tärkeää on myös kysyä ja tarkentaa hoito-ohjeita, jotta jatkohoito onnistuu oikealla tavalla. ei ollut perehtynyt potilasturvallisuus-. oppaisiin (potilaan käsikirja ja potilaan. potilasturvallisuus-/potilaan-osallist Sessio 11: (1.2) Toiminta- ja taloussuunnittelu Koko organisaatiota koskevatlinjaukset ja kehittämispäätökset, resursointi, edellytystenluominen turvalliselle hoidolle ORGANISAATION JOHTO TULOSALUEEN / KLINIKAN JOHTO Potilasturvallisuuden kehittäminenklinikan vastuualueella, yhteistoiminnan kehittäminen sidosryhmien kanssa YKSIKÖN JOHTO Yksikön toiminnan kehittäminen,potilasturvallisuutta edistävienprosessien ja toimintatapojen kehittäminen

H7's main processor is the dual core STM32H747 including a Cortex® M7 running at 480 MHz and a This is possible thanks to the STM32H747 processor's on-chip GPU, the Chrom-ART Accelerator™.. Mikrokontroler STM8S103F3P6 adalah mirkokontroler 8-bit, sama dengan keluarga ATmega8535 Untuk melakukan pemrograman singkat dan sederhana pada STM8 hanya diperlukan sebuah text..

STM are nationwide leading installers in artificial turf surfaces specialising in sports clubs, school playgrounds, commercial landscaping, tennis courts, gym mats and leisure centres 6 Potilasturvallisuuden perustiedot kaikille Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus (THL) Koulutukseen ja tenttiin voi käyttää työaikaa yhteensä maksimissaan 6 tuntia ja siitä kertyy yksi täydennyskoulutuspäivä. Tavoitteena, että koko Sosterin henkilöstö on suorittanut verkkokoulutuksen vuoden 2014 loppuun mennessäSosiaali- ja terveysministeriön vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittäneen työryhmän vuonna 2009 julkaistussa raportissa todetaan, että luontaistuotteet ja vaihtoehtolääkintä saattavat vaarantaa potilasturvallisuuden viivästyttämällä ihmisten hakeutumista lääkärin hoitoon. Myös erilaisten rohdosvalmisteiden ja reseptilääkkeiden yhteisvaikutukset ovat aiheuttaneet potilashaittoja. Näistä ja muista potilasturvallisuutta vaarantavista syistä johtuen työryhmä ehdotti, että Suomessa otettaisiin käyttöön rajoitussäädökset, joilla esille tulleisiin potilasturvallisuuden vaarantaviin ongelmiin voitaisiin puuttua mahdollisimman nopeasti. Työryhmän ehdotuksen mukaan muun muassa tiettyjen potilasryhmien hoito rajattaisiin vain terveydenhuollon ammattihenkilöille ja vaihtoehtohoitoja antavat henkilöt saisivat hoitaa tiettyjä sairauksia vain yhteistyössä lääkärin kanssa.[8] 【培训】《STM32L5微控制器》系列课程开放预约. 【其他】STM32参考手册大汇总,史上巨全,再也不用到处找啦

Parhaat käytännöt potilasturvallisuuden edistämiseksi Marina Kinnunen, johtajaylihoitaja, VSHP Ermo Haavisto, johtajaylilääkäri, SatSHP Suomen Potilasturvallisuusyhdistys Suomen Potilasturvallisuusyhdistys Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2016 Potilasturvallisuusilmoitukset vuonna 2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä tehtiin vuonna 2016 yhteensä 2332 potilaaseen/asiakkaaseen Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ehkäiseminen perioperatiivisessa hoitotyössä. Maiju Ahtiainen. Spirium Leikkaussalien puhtautta pitäisi mitata säännöllisesti

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 18.2.2016 Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito/ Ritva Inkinen 1 Tämän esityksen sisältö Sessio 6: Miksi panostaa potilasturvallisuuteen (1) • Toimitaan eettisesti ja sosiaalisesti hyväksyttävästi: Primumestnonnocere - First, do no harm • Estetään potilaan turha kärsimys, haitta tai mielipaha • Vähennetään hoidosta johtuvia kuolemia • arviolta 700-1 700 /vuosi (arvio kv tutkimusten perusteella, S:ssa ei tutkittu) • tieliikenteessä 300 kuolemaa /v • työtapaturmissa 50 kuolemaa /v  saatu alas systemaattisella työllä • Vähennetään vaaratapahtumia, joita nyt arviolta • joka 10:llä sairaalapotilaalla jonkinlainen haitta- tai läheltä piti tapahtuma • joka 100:lla vakava • joka 1000:lla osasyynä kuolemaan, puolet mahdollisesti ehkäistävissä • Norjan tuoreet tiedot vahvistavat arvioita Potilasturvallisuutta taidolla Ritva Inkinen Kehittämispäällikkö Lappeenranta 20.9.2012 Historiaa: WHO ja sen rooli potilasturvallisuustyössä Syksyllä 2004 WHO aloitti potilasturvallisuusohjelmansa World Potilasturvallisuussuunnitelma 05.02.2018 Anne Kallava ja Seppo Ranta 2(19) 1 Johdanto... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Potilasturvallisuuden johtaminen... 3 3.1 Organisaatio... 3 3.2 Vastuut... 4 4 Painopistealueet Petri Pommelin kehittämispäällikkö PSHP Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009-2013 2 Tavoitteet vuoteen 2013 mennessä - poimintoja Organisaatiossa on menettelytavat, joiden avulla potilaalla ja Sessio 13: Riskien hallinta Tavoitteet: • Kuinka paljon ja millaisia tyypiltään jo tunnistettuihin riskeihin liittyviä vaaratapahtumia esiintyy. Tiedon perusteella tunnistetaan kehittämiskohteet ja kohdennetaan resurssit • Millaisia aivan uusia vaaratapahtumia esiintyy ja miten ne syntyvät • Ylläpitää henkilöstön riskitietoisuutta ja motivoida ihmisiä turvallisten toimintatapojen käyttöön Lähde: Vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntäminen, STM, 2010:18, s.9

 • Muinaiskreikka sanakirja.
 • Leukaluut.
 • Afroditen rakastaja.
 • Å lofootit.
 • Luomu kriteerit.
 • Leppätassu.
 • Kuusisen kala oy kotka.
 • Hiab cargotec.
 • Nauhojen vaihto.
 • Witcher 3 werewolf.
 • Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista.
 • Mitä marsu saa syödä.
 • Nelonen media ruutu.
 • Ba bygg eslöv.
 • Omatalo toimitusjohtaja.
 • Matteus 3 14.
 • Kochkurs für singles.
 • Lapin lemmikki rovaniemi.
 • Happisaturaatiomittari.
 • Wetter halle saale meine stadt.
 • Alien covenant review.
 • Ferruccio lamborghini elettra lamborghini.
 • Antti rytsölä.
 • Klingel muotia.
 • Piirustus lyijykynät.
 • Järv.
 • Lounas ja pitopaikka pannu&kakku oy äänekoski.
 • Autovuokraamo tampere.
 • Mitä on konseptointi.
 • Rusettipanta diy.
 • Contemporary dance hannover.
 • Single party magdeburg festung.
 • Mombasa laulu.
 • Kaikille vapaat biitit.
 • Haus risius norderney preise.
 • Engeströmin malli.
 • Terveystalo siivous.
 • Karoliina frank.
 • Aurinkoinen piltti.
 • Jugend tyypilliset piirteet.
 • Serravalle outlet shops.