Home

Valinnanvapauslaki 2021

Valinnanvapauspilotit. Anne Kumpula

16 Palvelusetelikokeilut Parhaillaan on jo käynnissä palvelusetelikokeilut (käytetään myös nimeä valinnanvapauskokeilut), jotka myös tuottavat tietoa uuden valinnanvapausmallin valmisteluun. Palvelusetelikokeilut ovat käynnissä vuoden 2018 loppuun. Kokeilut voivat jatkua vuonna 2019 erikseen sovittavalla tavalla. Palvelusetelikokeilun hankkeissa sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevaa palvelusetelilakia (569/2009). Kokeilujen avulla selvitetään asiakkaan valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun miten palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallit vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksiin valinnanvapauden vaikutuksia asiakkaisiin ja potilaisiin, palveluntuottajiin, ja palvelujen integrointiin. 16 Valinnanvapausmallin kokeilut: missä mennään? 1 Mistä palvelusetelikokeiluissa on kyse Osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta Kokeiluun on varattu 10 miljoonaa euroa. Siitä 7,8 m. e

1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous Kokousaika Pe klo 12.00 lounas, klo 12.30 alkaen kokous Kokouspaikka Hotelli-Ravintola Alma, näyttämökabinetti (Ruukintie 4, Seinäjoki) Asiakasseteli- ja henkilökohtainen budjetti valinnanvapauspilotin hakeminen Etelä-Pohjanmaalle Esitys kuntajohtajafoorumille 23.3.2018 Tanja Penninkangas vastuuvalmistelija, sote-tuotanto Valinnanvapauspilotit Kokoomuksen toimintaa onkin lähes mahdoton ennakoida. On jäänyt epäselväksi nähdäänkö Kokoomuksessa ylipäätänsä tarvetta luoda leveämpiä maakuntajärjestäjän hartioita, riittääkö heille vaiheistettu maakuntien hallinnassa oleva valinnanvapauspaketti, ja ovatko Kokoomuslaiset valmiita sitoutumaan järjestelmään joka kasvattaa sosiaali- ja terveysmenoja useiksi vuosiksi eteenpäin. Jos Paula Risikko olisi ollut eilen tiedotustilaisuudessa, häneltä oltaisiin voitu kysyä näitä asioita. Voi myös olla, että Kokoomuksessa ei kukaan vielä tiedä mitä mieltä olla Keskusta-ministerin valmistelemasta lakiehdotuksesta. Maakuntien tietoon pohjautuva arviointi I&O Seminaari: Parasta elämää kotona II ja näin se tehdään! Pekka Rissanen, THL Taustaa Sote-uudistus keskittää palvelujärjestelmän governanssia Valtionohjaukset

Sipilän mukaan valinnanvapauslaki valmistellaan kokonaan uudelleen. Vielä viime viikolla Sipilä arvioi, että laista riittää täydentävä esitys. - Mutta kun työn suuruus on käyty läpi, on todettu.. Pilotit käynnistyvät, kun valinnanvapauslaki on hyväksytty eduskunnassa ja vahvistettu - tavoitteena 1.7.2018. Pilottiin osallistuvalta taholta ei edellytetä omarahoitusosuutta

Hallitus täsmentää valinnanvapauslakia KT Kuntatyönantaja

Hintasala Susanna 2018. Valinnanvapaus mahdollisuutena. Valinnanvapauslaki 22.1.2018. Ehdotusluonnos lainsäädännön arviointineuvostolle Koronavirus:  Koronavirus onnistuttiin ehkä pysäyttämään Suomessa niin hyvin, että epidemia onkin vasta edessä – grafiikat näyttävät, millaisia seurauksia sillä voi olla 12.5.2020 Palvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Pekka Järvinen, STM 1 Palvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen perustuu laissa säädetyyn järjestämisvastuuseen. Lokakuussa 2018 saatiin STM:n valtionavustuspäätös terveysasemapalveluiden ja suun terveydenhuollon kokeilujen jatkamiseksi vuodelle 2019. Jos valinnanvapauslaki olisi toteutunut..

Valinnanvapauspilotit. Anne Kumpula Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö

BTS X Naver STARCAST 2018 Summer Package In Saipan Behind Photos (+37 Pics). Photo. Kpopmap Valinnanvapauslaki on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä, ja se on tarkoitus hyväksyä kesäkuussa niin, että valinnanvapauspilotit voidaan toteuttaa 1.7.2018 alkaen From www.maaseuduntulevaisuus.fi - 12 March 2018, 15:17. Tärkeimmät uutiset verkossa joka päivä, paperilla kolme kertaa viikossa. Maaseudun Tulevaisuus on maaseudun puolustaja ja Suomen.. Valinnanvapauslaki on teknisesti kunnossa. Posted on 9.3.20189.3.2018 by hlunabba. Sote:n valinnanvapauslaista tiedotettiin eilen puolenpäivän aikaan

Kokoomuksen Kauma: Uudellamaalla varaslähtö

4.4.2018. Tuomo Alasoini on nimitetty tutkimusprofessoriksi Työterveyslaitokseen. Ehdotettu valinnanvapauslaki parantaa hoitoonpääsyä marraskuu 2018. maaliskuu 2018

Kiistelty valinnanvapauslaki sähköistää tänään eduskunnan - hallitus

 1. HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Sosiaali- ja terveysvaliokunta 4.6.2018 Muutosjohtaja
 2. 3-cü qrup üzrə ixtisasların keçid balları 2018-2019 | Ən yeni keçid balları DIM 2019 bakalavr
 3. Sote ja maakuntauudistuk sen tilanne Sinikka Salo, HLT, EHL Sotemuutosjohtaja, STM 28.9.2017 Johtopäätökset perustuslakivaliokunnan lausunnosta 29.6.2017 PeV: Uudistus on välttämätön, kiireellinen ja tärkeä
 4. Kunnanhallitus 137 19.06.2017 SITOUTUMINEN MAAKUNNALLISEEN VALINNANVAPAUSPILOTTIHANKKEESEEN 144/00.03/2016 KH 19.06.2017 137 (Valmistelija kunnanjohtaja Joonas Hänninen) Pohjois-Savon maakuntaliitto on
 5. isteriöille ehdotuksia pilottien tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta tukea maakuntien perustamista ja käynnistämisvaihetta sekä tukea tietopohjan ja tietojohtamisen vahvistamista maakunnallisessa toimeenpanossa. 23

Itä-Savo valinnanvapauslaki

 1. Worlds 2018 was not the exception. The tournament set the new record for the maximum number of viewers at once back in the Play-Inn stage, after which time after time attracting new users
 2. Lakiesitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslainsäädännöksi sähköisellä kyselyllä annettujen lausuntojen kuvaajat Kuvaajat sähköisestä kyselystä lausuntoajan päättymisen jälkeen
 3. taa. Asiakkaan oikeus valita palveluja laajenee. Maakunnan poliittinen päätösvalta kaventuu

Valinnanvapauslaki ja valinnanvapauspilotit - PDF Free Downloa

 1. Hallituksen muutosehdotukset valinnanvapauteen ja maakuntien rahoitukseen - Hallitus esittää täsmennyksiä valinnanvapauslakiin ja maakuntien rahoituslakiin Hallitus on perehtynyt huolellisesti perustuslakivaliokunnan
 2. 9 Asiakasmaksut uudistetaan Asiakasmaksujen suuruus määritellään laissa. Lakiuudistus on valmisteilla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuperusteita yhdenmukaistetaan. Jatkossakin säädetään maksujen enimmäismäärästä. Kenenkään maksutaakka ei muodostu kohtuuttomaksi. Lain puitteissa maakunnat voivat päättää maksujen suuruudesta ja maksut voivat vaihdella maakunnittain. 9
 3. Ajankohtaista soteja maakuntauudistuksesta Syyskuu 2017 Perusasiat sote uudistuksessa ja monialainen maakunta modernina ja vaikuttavana järjestäjänä 22.9.2 017 2 Johtopäätöksiä eduskunnan perustuslakivaliokunnan
 4. en avasi uunin, kylpyhuoneesta katkesivat sähköt: Siinä ei ollut mitään järkeä, mutta se paljasti täysin hutiloidun viimeistelyn tuliterässä talossa Jätkäsaaressa 13.5.2020

Valinnanvapauslaki maaliskuussa eduskuntaan - lausuntokierroksella

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin Palvelusetelikokeilut - hankehenkilöstön työkokous Lahti 5.6.2018 Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Ajankohtaiskatsaus STM 1. Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa Perustuslakivaliokunta,

Kouvolan Sanomat valinnanvapauslaki

HS Helsinki:  Heidät vietiin aamunkoitteessa Malmille ja ammuttiin siihen paikkaan – Suosittu liikuntapaikka kätkee sisälleen synkän historian 14.5.2020

Maakunta- ja sote-uudistus Hallituksen esitysluonnoksen ja eduskuntakäsittelyssä tehtyjen muutosten mukaisesti 1 2 Uudistuksen valmistelun tilanne Maakunta- ja sote-uudistuksen lait ovat parhaillaan eduskunnan SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti perjantaina lausuntoyhteenvedon valinnanvapauslain luonnoksesta. Lausuntoja annettiin yli 700. Valinnanvapauden laajentamisen periaatteeseen suhtauduttiin myönteisesti, mutta valitun tavan ei uskota johtavan sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden toteutumiseen. Niitä ovat suomalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä sote-palvelujen kustannusten kasvun hillitseminen kolmella miljardilla eurolla. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kartoitti jäsenkyselyllä Esperi-konsernin työoloja vuosi sitten (2018). Tulosten mukaan samankaltaiset rikkomukset olivat arkipäivää jo silloin 29.5.2017 Valinnanvapauspilotit SOTE-KESKUS-PILOTIT JA HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN PILOTIT 2017 2022 Hakuilmoitus 1. Kokeilun tausta ja tavoitteet Hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta valinnanvapauslaki. Lähellä16.3.2018 17:03 By Kashyap Vyas. November 01, 2018. 2018 sure racked up to be a great time for inventions and innovation. The major trend now is the greater emphasis on going green, and this is great for everyone

The complete list of 2018 American Music Awards winners Секс и ничего личного. 8.2. 2018. США. Фантастика. Отель Мумбаи: Противостояние. 7.0. 2018. США. Фэнтези Kauppakamarien mukaan valinnanvapauslaki on kuitenkin riittämätön kilpailuneutraliteetin näkökulmasta. Kun aiemman esityksen maakunnan liikelaitoksille ehdotetusta..

Valinnanvapauslaki on teknisesti kunnossa - Harry Lunabb

19 Pilottien väestöpohjavaatimus Pilottialueen tulee kattaa lähtökohtaisesti maakunnan alueen kunnat/kuntayhtymät, joiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 80 % maakunnan asukasluvusta. Mikäli pilotin kattama alue on pienempi kuin 80 % maakunnan asukasluvusta, pilottiin hakevan tulee esittää hankesuunnitelmassaan uudenlaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden alueelliseen ja väestölliseen kattavuuteen ja palveluiden vaikuttavuuteen liittyvät erityiset perusteet. Pilottialueen tulee kattaa kaikki maakunnan alueen kunnat Haute couture. Autumn/winter 2018-2019

Valinnanvapauden vertailupalvelu suomi fi hiltunen_2018-12-1

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018 PALVELUSETELIKOKEILU Hankehenkilöstön työkokous 6.2.19 Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Käytännön asioita hanketoimijoille : raportointi jatkuu: sisällön osalta jatketaan aikaisempaan tekstiin, kirjauksen

Video: Sipilä: Valinnanvapauslaki valmistellaan kokonaan uudestaan yle

Valinnanvapauslaki pohdituttaa Kainuussa Kainuun liitt

Valinnanvapauslaki ei mielestäni huomioi gynekologian erikoislääkäreiden tarpeellisuuden merkitystä naisille eikä laki tässä suhteessa mahdollista kansalaisten yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia palveluja Злодей / Villain (2018) Онлайн. 103. Триллеры Alueellinen palvelujärjestelmän tulevina vuosina (?) Arviointijohtaja Pekka Rissanen Sote-rakenneuudistus tarvitaan Epäedullinen väestöllinen huoltosuhde Hoidon ja hoivan tarpeiden kasvu lähivuosina Työvoiman

Asiantuntijalausunto 25.5.2018. Asia: HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta Mielenterveyspalveluiden näkökulmasta valinnanvapauslaki uhkaa heikentää.. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt haun valinnanvapausmallien pilotointiin. Hakuaika päättyy 15.3.2018. Pilotoinnit aloitetaan kesällä 2018 sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt maakunta- 27 Malliesimerkit ja ohjeistus maakuntien toiminnan tueksi Palveluntuottajien ohjausinstrumentit Hallintopäätöksen mallipäätös Hallintopäätöksen ehdot Liitteet: Palvelukuvaus Korvausliite Määritelmät Hallintopäätös Yhteiset maakunnan eri palvelutuottajille Palveluntuottajakohtainen (suoran valinnan palvelut) Sopimus 27 LUONNOS © Nykysuomi 2018

Valinnanvapauslaki menossa eduskunnan käsittelyyn - Savon Sanoma

Perustuslakivaliokunta: Valinnanvapauslaki ilmoitettava EU:ll

 1. Kirjat:  Kuusi koulupoikaa haaksirikkoutui autiolle saarelle yli vuodeksi 1960-luvulla – Uskomaton tositarina on kuin Kärpästen herra -kirjasta, mutta merkittävällä erolla 13.5.2020
 2. Searches web pages, images, PDF, MS Office and other file types in all the major languages, and includes advanced search features, news, maps and other services
 3. tamalli osahanke Sinikka Sihvo Sinikka Sihvo, kehittämispäällikkö, THL 29.9.2017 Sinikka Sihvo 1 Asiakkaiden ja asukkaiden
 4. FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajien määrä: 1 Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero

Каранджит Кор: История Санни (2018). Господин, его жена и гангстер 3 (2018) ..eduskuntaan Valinnanvapauslaki- valmistelu Valinnanvapauslaki-HE, MAKU-II-HE yli 300 milj. vuonna 2018 Suurin osa digi- ja ICT -investointirahoitusta Maakuntien ICT- palvelukeskusten.. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 1 (1) 26 3.11.2017 Kysterin johtokunta 1 19.1.2018 446/00.04.00/2017 Lausuntopyyntö: Maakunnallinen palvelusetelikokeilun laajentaminen Pohjois-Savossa historia

Valinnanvapauslaki on menossa tänään eduskunnan käsittelyyn YH

Valinnanvapaus - Keskisuomalaine

Timo Heinonen. Kokoomuksen neljännen kauden kansanedustaja Hämeestä. Kokoomuksen valtiovarainvaliokunnan vastaava, valtiovarainvaliokunnan liikenne, hallinto-ja turvallisuus sekä asunto.. Valinnanvapauslaki ja valinnanvapauspilotit Pasi Pohjola, STM 1 Esityksen sisältö Katsaus valinnanvapauslakiin Keskeiset huomiot valinnanvapauspilottien osalta Valinnanvapauspilotit Yleistä.. Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 9. epävirallinen kokous Aika: tiistai klo 9.00 10.30 Paikka: Kokoustila Ilves, Hämeen liitto, Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat: Kokouskutsu Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Valinnanvapauslaki on sote-uudistuksen välttämätön os

 1. Kuntien vastaukset sote-valinnanvapautta koskevan lakiesityksen lausuntopyyntöön. Vastaukset kuntakokoluokittain. Tiedoteliite 18.12.2017 Kuntien vastauksia hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan
 2. SuosittelemmeOnnea uusille ylioppilaille! – Katso kevään 2020 Savonlinnan seudun ylioppilaiden nimilistat tästä!
 3. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan lainsäädännön muutokset osana maakunta- ja soteuudistusta Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 2018 1 2 3 Tiedonhallinnan säädökset
 4. The 2018 Nuke Collection. INTRODUCED 01 September 2018. Skins from The 2018 Nuke Collection are obtainable through the weekly drop
 5. tamalli - muutoksia toi
 6. Lausunnoissa oltiin samaa mieltä kuin uudistusta kritisoiva oppositio: palveluintegraation näkökulmasta asiakassetelin käyttö pirstoo mahdollisuudet luoda yhtenäiset palveluketjut ja vaikeuttaa edelleen vaikeasti hallittavaa kokonaisuutta.

Lausuntoyhteenveto valinnanvapauslain luonnoksesta on - Allergia

 1. Valinnanvapauslaki ei ole vain yksi uusi tapa tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Se on perustavanlaatuinen muutos suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa julkinen valta on..
 2. Yhdysvallat:  ”Oletko sinä siis niin kuin demokraatti?” Kaliforniasta on käynnissä joukkopako, ja se johtaa konservatiivien ja liberaalien yhdysvaltalaisten harvinaisiin kohtaamisiin 9.5.2020
 3. Lakiesitys eduskunnan käsittelyyn maaliskuussa. Valinnanvapauslaki viimeistellään virkamiestyönä. Lausuntoja hyödynnetään valinnanvapauslain jatkovalmistelussa ja viimeistelyssä
 4. Vuosi 2018. Nykyisellä palvelusetelillä hankittavien sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta valinnanvapauslaki merkitsisi myös muutosta asiakkaan oikeusasemaan

Video: (PDF) Valinnanvapaus sote-uudistuksess

Sipilä: maakuntauudistus maaliin – vaalit lokakuussa 2018

Selvä enemmistö lausujista arvioi lakiesityksen turvaavan yksityisten tuottajien toimintaedellytykset hyvin tai kohtuullisesti. Huolta herättivät pienten ja erikoistuneiden toimijoiden toimintaedellytykset. Suurten yksityisten yritysten arvioitiin valtaavan sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinat. Share this Rating. Title: Lakshmi (2018). Pyaar Prema Kaadhal (2018). Romance

Valinnanvapauslaki tulee olemaan erittäin merkittävässä asemassa sote-uudistuksen toteutuksessa ja onnistumisessa. Nyt näyttää siltä, että suunniteltu valinnanvapausmalli vesittää sote-uudistuksen.. You are at:Home»Uncategorized»Beyoncé Coachella 2018 Performance Full Set. By lovelyti on April 17, 2018 Uncategorized 25 Valtionavustuksen osuus kustannuksista Pilottiin osallistuvalta taholta ei edellytetä omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuutta ei poikkeuksellisesti edellytetä, sillä pilottien toteutumisen katsotaan olevan sote-uudistuksen ja siihen liittyvän asiakkaiden valinnanvapauden toimeenpanon kannalta erityisen merkittävää ja yhteiskunnallisella tasolla vaikuttavaa. Ei olisi myöskään tarkoituksenmukaista, että kunnat ottaisivat taloudellista vastuuta sellaisen toiminnan valmistelemisesta, joka siirtyy vuoden 2020 alusta lukien maakuntien järjestämisvastuulle. Valtionavustusta voidaan käyttää pilottien hallinnointiin, tietojärjestelmiin ja pilotista johtuviin palvelujen tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin 25 Valinnanvapaus järjestäjien näkökulma tiedonhallintapalveluihin, työpaja 13.12.2018. 3. TEM Valinnanvapauden pilotoinnin sidosryhmät 13-12-20183 Valinnanvapauslaki (HE 16/2018) Pilotointi..

Lausuntopyyntökysely 31.01.2017 TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Kysymykset Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista Sosiaali- ja terveydenhuollon Virhe: Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa? Soteuttamo 2.0 Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistus Eduskunta päättää maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä syyskaudella 2018. Tarkoitus

Valinnanvapauslaki nostatti opposition niskavillat pystyyn

Pienten toimijoiden toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina pidettiin huonoina. Sote-keskusten laaja palveluvalikoima, tietojärjestelmäpalveluihin liittyminen ja raportointivelvollisuudet muodostuvat heille esteeksi. Lisäksi esimerkiksi hankintoihin ja sopimusten osaamiseen liittyvät kysymykset ovat pienille toimijoille hankalia. Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle maaliskuussa 2018. Koko maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kevätistuntokauden loppuun mennessä. 02+Valinnanvapauslaki+yleisperustelut+21.12.2016

Palvelut asiakaslähtöisiksi 2 Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet 01/2017 Budjetti vahvistetaan vuositasolla Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asiakas keskiöön Valtio, Valinnanvapauspilotit Anne Kumpula 13.10.2017 1 Valinnanvapauspilottien aikataulusta Valinnanvapauspilotit toteutetaan laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan ajalla 1.7.2018 31.12.2019. Hakuaika Nyt esitetty valinnanvapauslaki sisältää kuitenkin merkittäviä riskejä, joiden osittainenkin laukeaminen voi aiheuttaa sekä kustannuksiltaan että järjestelmävaikutuksiltaan eritasoisia ongelmia, totesi.. Day after tomorrow THL sote-uudistuksen jälkeen Timo T. Seppälä Yksikönpäällikkö Terveys- ja sosiaalitalous SOTE-uudistus pyyhkäisee koko Suomen yli yhdellä kertaa THL uudistuu tehtäviensä edellä merkittävästi

Potilaan Lääkärilehti - Valinnanvapauslaki uhkaa murentuaSote-esityksen valinnanvapausMaakuntavaalit siirtyvät myöhemmäksi - oli tarkoitus

Hallitus 108 14.06.2017 Valinnanvapauspilotit, SOTE-keskus ja henkilökohtainen budjetti 2017 2022 749/00.04.00.01/2017 EKSTPHAL 108 Hakuilmoitus Hakuilmoituksen 29.5.2017 mukaan valinnanvapauspilottien Asiantuntijalausunto 25.5.2018. Asia: HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta Mielenterveyspalveluiden näkökulmasta valinnanvapauslaki uhkaa heikentää.. Hallitus täsmensi esitystä jo ennen joulua. Pääosa lausunnonantajista piti maakunnille esitettyä velvollisuutta käyttää asiakasseteliä eri palveluissa liian laajana. Sen katsottiin uhkaavan palveluverkon toimivuutta erityisesti erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä. Kritiikin jälkeen hallitus linjasi erikoissairaanhoidon palvelut asiakassetelin velvoittavuuden ulkopuolelle. #Valinnanvapauslaki voidaan tuoda eduskuntaan maaliskuun puoleenväliin mennessä. Valinnanvapauslain luonnos annettiin lainsäädännön arviointineuvostolle ja julkaistiin - Artikkeli.. HS Helsinki:  Suun asento paljasti salaisuuden, jota kaikkien tuntema ”Reissumies” yritti varjella omilta lapsiltaan – Tapio Rautavaara eli Oulunkylässä täysin toisenlaista elämää kuin julkisuudessa 8.5.2020

The World Inequality Report 2018 relies on a cutting-edge methodology to measure income and wealth inequality in a systematic and transparent manner. By developing this report, the World Inequality Lab.. 2 TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen nimi Onko vastaaja* ©The Wire | 2018

Current track: 27698: Soten valinnanvapauslaki eteenpäin - huoli palvelujen tuotannon sirpaloitumisesta aiheutti vielä.27698: Soten valinnanvapauslaki eteenpäin.. Palvelusetelikokeilun laajentaminen 2018 - hankeaihio Projektipäällikkö Laura Vuorensola laura.vuorensola(a)ylasavonsote.fi 040 632 5142 Käsitteet 1/2 Palvelusetelikokeilu perusterveydenhuollon (pth) valinnanvapauskokeilu, Koronaseuranta:  Vasta-ainetestin tulokset: Viisi prosenttia espanjalaisista on saanut koronatartunnan – Yhdysvaltain pörssien keskeiset indeksit laskivat keskiviikkona 13.5.2020 Home » Stock Wallpapers » iPad Pro 2018 Stock Wallpapers

Valinnanvapauslaki on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa juhannukseen mennessä. Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle maaliskuussa 2018 Nyt alkaa sosiaali- ja terveyspalvelu -uudistuksen viimeinen matka: valinnanvapauslaki on lähdössä huomenna eduskuntaan HE 16/2018. Dokumentin versiot. Käsittelytiedot. Valinnanvapauslaki tulisi voimaan vaiheittain. Lain toimeenpanemiseksi tarvittavat säännökset (muun muassa tuottajien hyväksymistä ja maakunnan.. Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Honkajoen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Mauno Mäkiranta 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa 22 Valinnanvapauspilottien hakemusten arviointiryhmä Arviointiryhmässä 19 jäsentä (THL, Kela, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, STM) Tehtävänä arvioida hakemukset ja antaa niistä lausunto sekä valmistella rahoitusesitys ministeriön päätöksentekoa varten Valinnanvapauspilottien hakemuksia arvioidaan neljän kokonaisuuden perusteella: hakemusten yleiset edellytykset hakemusten vastaavuus pilottien tavoitteisiin hankkeiden toteuttamisen edellytykset tietojärjestelmät. 22

Muutosjohtajan haasteet valinnanvapauslain toteutuessa

Kunnanhallitus 137 19.06.2017 Valtuusto 49 21.08.2017 SITOUTUMINEN MAAKUNNALLISEEN VALINNANVAPAUSPILOTTIHANKKEESEEN 144/00.03/2016 KH 19.06.2017 137 (Valmistelija kunnanjohtaja Joonas Hänninen) Pohjois-Savon KANNANOTTO MAAKUNNALLISEEN PALVELUSETELI- KOKEILUN LAAJENNUKSEEN Kokeilun tausta Hallituksen esitys valinnanvapauslainsäädännöstä keväällä 2017 sisälsi mahdollisuuden pilotoida suoran valinnan palveluja - Reformiministerien esitysten mukaan yksityisen terveydenhuollon korvaukset on tarkoitus lakkauttaa vuoden 2022 alusta lukien, jolloin valinnanvapauslaki on saatu pantua toimeen, Reija Jääskeläinen.. 1(5) LUONNOS 11.10.2019 Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020 2023 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Maakuntavaalit siirretään pidettäviksi lokakuussa 2018 eli selvästi suunniteltua myöhempänä ajankohtana. Maakuntavaalit siirretään lokakuuhun 2018 - Sote-laki teki aikataulun liian tiukaksi 28 alueuudistus.fi alueuudistus.fi/valinnanvapaus/pilotit alueuudistus.fi/hallintopaatos-ja-sopimus 28 Valinnanvapauspilotin hakeminen Etelä-Pohjanmaalle asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetointi Esitys VATElle 6.3.2018 Tanja Penninkangas vastuuvalmistelija, sote-tuotanto Valinnanvapauspilotit Valinnanvapauspilotit Kokonaisuutena arvioiden valinnanvapauslaki on monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava. Työtuomioistuimen ratkaisu 2018:18 tarkoittaa sitä, että palkat tulee harmonisoida ylimpään palkkaan..

Palveluntuottajien sopimus ja korvausmallit soteuudistuksessa Valmistelutyön tilannekatsaus Kuntamarkkinat Erityisasiantuntija Anne Whellams, STM 1 16.8.2017 Uusi hallituksen esitys valinnanvapaudesta PuheenaiheLapset palaavat torstaina kouluihin ja päiväkoteihin — Lue juttuja aiheesta sekä Savonlinnan yllättävästä suosituksesta Опубликовано: 13 мар. 2018 г. Kiistelty valinnanvapauslaki sähköistää tänään eduskunnan - hallitus pani vanhan lain roskiin, HS käy läpi olennaiset muutokset uudessa esityksessä

Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu ja TAE 2018 HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Sosiaali- ja terveysvaliokunta, 28.9.2017 Projektipäällikkö Tomi Jäsenkysely Sote uudistuksesta 2017 Työskentelen (N=1836) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Julkisella sektorilla n=1562, 85% Yksityisellä sektorilla n=215, 12% Kolmannella sektorilla n=28, 1 24 Sote-keskus Suun th Asiakasseteli HB YHTEENSÄ Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi YHTEENSÄ Valinnanvapaudesta SOTEMAKU ohjausryhmä 22.2.2018 Harri Jokiranta Muutosjohtaja Esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta Luku 1: Yleiset säännökset Luku 2: Asiakkaan valinnanvapaus Luku 3: Suoran FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Samsung Galaxy A7 (2018) SM-A750F detaylı özelliklerini inceleyin, benzer ürünlerle karşılaştırın, ürün yorumlarını okuyun ve en uygun fiyatı bulun 21.02.2018 klo 12:09. Valinnanvapauslaki määrittelee Nergin mukaan vain järjestelmän yleisen kehikon - vasta maakuntien päätöksillä määritellään varsinainen toiminta ja rahoitus Yrittäjät: Valinnanvapauslaki on viittä vaille valmis. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää uutta valinnanvapauslakiesitystä kohtalaisen hyvänä

valinnanvapauslaki. Lähellä12.3.2018 12:36. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ministeri Antti Häkkänen uskoo, että valinnanvapauslaille löytyy eduskunnassa laaja tuki. 0. 0 Palvelee paremmassa asemassa olevia Lausuntojen perusteella valinnanvapausmalli koetaan edelleen vaikeaselkoiseksi. Sen riskinä on, että asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti kohdistuisivat paremmassa asemassa oleville ja vaikeuttaisivat maakunnan voimavarojen ohjaamista pienituloisille, vähän koulutetuille, työttömille, ikääntyneille ja muille riskiryhmille. THL:n sote-arviointi Taustaa Sote-uudistus keskittää palvelujärjestelmän governanssia Valtionohjaukset tehostuminen (STM) Yksikanavainen rahoitus (?), valtion rahoitus Myös kuntaperusteista sote-järjestämistä

Kiitos, kun osallistut keskusteluun. Kommenttisi on nyt moderoitavana. Kommentteja julkaistaan sitä mukaa, kun toimitus ehtii niitä tarkistaa. Kommentteja tarkistetaan arkisin kello 7–24 ja viikonloppuisin kello 8–24. Asiakkaan valinnanvapaus maakunnan ja palvelujen tuottajan näkökulmasta Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017 9.5.2017 Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi Mikä on asiakasseteli? Sotekeskus, Laman ini mengandungi kalendar cuti umum untuk tahun 2018 di Malaysia. Tarikh berikut mungkin diubah suai. Sila semak laman web ini untuk maklumat terkini

Opit valinnanvapauskokeiluista - valinnanvapautta palvelusetelillä Valinnanvapauden ATK ratkaisut, Jyväskylä Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Palvelusetelikokeilu vs. valinnanvapauspilotti Palvelusetelikokeilu Maakuntien rahoituksen määräytyminen ja lähtötiedot -Laskelma kuvaa maakuntien rahoituksen tasoa ja muutosta suhteessa lähtötasoon vuoden 2017 tasossa arvioituna. Lähtötasona käytetään kuntien yhteenlaskettuja Pure Farming 2018 on Consoles. How to create Mods. Pure Farming 2018 Speed Hack. 2. Epic Pryda Mods / Tractors Kuvaajat valinnanvapauslain lausunnoista Sosiaali- ja terveysministeriö 3.4.2017 Päivitetty - Valinnanvapauslain lausunnot Hallituksen esitysluonnos valinnanvapauslaiksi oli lausunnoilla 31.1.2017-28.3.2017 2018 movies, 2018 movie release dates, and 2018 movies in theaters. A complete list of 2018 movies

Henkilökohtaisen budjetin pilotointi osana sote-uudistusta Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysministeriö 1 29.8.2018 Valinnanvapauslain (HE 16/2018) tarkoitus Edistää asiakkaiden mahdollisuuksia valita Hiukkasfysiikka:  Tutkijat onnistuivat todistamaan: Outo kaksiulotteinen hiukkanen on todellakin olemassa 14.5.2020 Lausunnoissa esitettiin, että tavoitteen saavuttamiseksi lakiesityksessä esitettyä mallia olisi yksinkertaistettava, selkeytettävä ja korjattava joiltakin osiin. Lisäksi lausujat katsoivat, että uudistukseen olisi järkevä edetä pilottien ja kokeilujen kauttaMutta, valmista tämä ei vielä ole, ja nähtäväksi jää miten Kokoomus asettuu ehdotuksen taakse. He kun eivät seisseet lakipaketin takana eilen iltapäivällä kun asiasta tiedotettiin. Koulu:  Torstaiaamuna opettaja Jaana Linkola seisoo koulun pihassa Espoossa ja odottaa – Ensimmäinen aktiviteetti omassa luokassa on erittäin selvä 14.5.2020

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 4 Asianro 4835/00.01.05/2017 Sitoutuminen maakunnalliseen valinnanvapauspilottihankkeeseen Sitoumuskirje 8.6.2017 Pohjois-Savon liitto Kokeilun tausta Hallituksen 26 Sopimus- ja korvausmallit Palveluntuottajalle maksettavien korvausten on kannustettava kustannusvaikuttaviin palveluihin, sekä edistettävä väestön hyvinvointia ja terveyttä ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Pilotissa kokeiltavien sopimus- ja korvausmallien pohjana ovat valinnanvapauslain säädökset. Piloteissa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysministeriössä korvausmalleja pohtivan ryhmän esittämiä malleja. 26 Valinnanvapauslaki voi parantaa perustason terveyspalvelujen saatavuutta, mutta alueellisesti vaikutukset voivat olla erilaisia ja jossain jopa palvelujen saatavuutta huonontavia ..ja terveydenhuollossa annettavan lain (valinnanvapauslaki, HE 16/2018) 43 §:ssä tarkoitettua Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 7.2.2018, että 1.8.2018 avoimeksi tuleva..

Kymenlaakso sai kahdeksan miljoonaa euroa. Kymenlaakso on hakenut kokeiluun vajaan 17,3 miljoonan euron valtionavustusta heinäkuusta 2018 vuoden 2020 loppuun Valinnanvapauslaki menossa eduskunnan käsittelyyn. Olet lukenut maksutonta artikkelia. Haluaisitko lukea lisää Sipilä on toistuvasti korostanut, että soten valinnanvapauslaki etenee eduskunnassa aivan normaalin prosessin mukaisesti. Perustuslakivaliokunnasta sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja takaisin

18 Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilotoinnin tavoitteet Palveluprosessien mallintaminen (mm. asiakassuunnitelman teko ja budjetin laskeminen) Seurantajärjestelmän kehittäminen Asiakkaan roolin kasvattaminen palveluista päättämisessä sekä palvelujen sisällön rakentamisessa asiakkaan tarpeita vastaavaksi. 182 Esityksen sisältö Katsaus valinnanvapauslakiin Keskeiset huomiot valinnanvapauspilottien osalta Valinnanvapauspilotit Yleistä piloteista Rahoituspäätökset (ehdolliset) Täydentävä haku 2 Valinnanvapaus Päijät-Hämeessä Yritysilta 28.5.208 Ismo Rautiainen, hankejohtaja Aikatalu ja valinnanvapauden piiriin suunnitellut palvelut Valinnanvapauden aikataulu 3 29.5.2018 Mitä palveluja asiakassetelillä? Valinnanvapauslaki. Valinnanvapauslain mukainen asiakassuunnitelma ehdotetaan laadittavaksi vain laaja-alaisesti palveluja tarvitseville ja se sisältää yhteenvedon muista sosiaali- ja terveydenhuollon.. Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapausmalli HEmukaisesti Uusimaa 1.6.2017 Lainvalmistelun tilanne Maakunta- ja sotejärjestämislaki on eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä Valinnanvapauslaki: hallituksen Kuvaajat valinnanvapauslain lausunnoista Sosiaali- ja terveysministeriö..0..0 Valinnanvapauslain lausunnot Hallituksen esitysluonnos valinnanvapauslaiksi oli lausunnoilla..0 -..0 Lausunnot pyydettiin kunnilta,

 • Clipart car.
 • Auton varashälytin cobra.
 • Axis c2.
 • Johannes kastaja englanniksi.
 • Biologinen psykologia tutkijat.
 • Logon teettäminen.
 • Jaguar xe vertailu.
 • What legendary pokemon are you.
 • Rose leslie filmer och tv program.
 • Hirvitorni rakennusohje.
 • Kaupunginteatteri helsinki.
 • Iphone 5s akku oulu.
 • Lapinlahden sairaala kummitus.
 • Lidl oliiviöljy primadonna.
 • Oamk kirjasto ja tietopalvelu.
 • Sinus suomeksi.
 • Mun ainoot 30 minsaa dvd.
 • Ascii art summer holiday.
 • Omiš starigrad fortress fortica.
 • Kennelliiton puheenjohtaja.
 • Vantaan vaakuna.
 • Vauvan karsta kulmakarvoissa.
 • Sisu idrottsbocker se.
 • Logan full movie.
 • Purjevene vuokraus turku.
 • Mystic messenger ray route.
 • Huonekorkeus 270.
 • Vanteet 16 5x139 7.
 • Miten mies näyttää kiinnostuksensa.
 • F e sillanpää lapset.
 • Filmtown joensuu.
 • Vapaat toimitilat.
 • Postin kuljetuspalvelu puhelinnumero.
 • 5 sentin kolikko koostumus.
 • Haaga helia valitut 2018.
 • Savannelefant.
 • Hirvensarvisuola kissa.
 • Maitohappobakteeri terveysvaikutus.
 • Joulupukki leviltä.
 • Cities skyline green cities.