Home

Kulttuuriministeri 2021

marraskuu | 2016 | Amfion

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus 11.10.2016 Ehdotukset Marrakeshin sopimuksen voimaansaattamiseksi Komissio ehdottaa sekä direktiiviä EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta Ratasin I hallitus oli Viron tasavallan hallitus joka toimi 23. marraskuuta 2016 - 29. huhtikuuta 2019.[1] Pääministeri Jüri Ratasin johtaman keskustapuolueen lisäksi Kulttuuriministeri Indrek Saar Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM2013-00040 PO Taavila Hannele 11.02.2013 Suuri valiokunta Viite Asia Neuvoston päätökset päivämäärän asettamisesta päätöksen 2007/533/JHA ja asetuksen 1987/2006 toisen

Suomen tiede- ja kulttuuriministeri - Wikipedi

 1. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelma on osa peruskoulun uudistamista, jossa painottuvat uusi pedagogiikka, uudet oppimisympäristöt ja opetuksen digitalisaatio. Ohjelma kattaa sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen antaman opettajien peruskoulutuksen, opettajankoulutusta koskevan tutkimuksen ja kaikkia opettajaryhmiä koskevan täydennyskoulutuksen kehittämisen. 
 2. isteri
 3. isteriö PERUSMUISTIO VM2016-00166 RMO Häyrynen Janne(VM) 22.03.2016 JULKINEN Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on asettanut työryhmän selvittämään keinoja ehkäistä ja puuttua kiusaamiseen ja edistää koulurauhaa Derek and Hansel are lured into modelling again, in Rome, where they find themselves the target of a sinister conspiracy. Definition of Kulttuuriministeri. No result for Kulttuuriministeri. Meaning of Kulttuuriministeri from wikipedia. - Presidentti nimitti kolme uutta ministeriä - perussuomalaisten uusi kulttuuriministeri..

Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM2016-00255 TSO Vänskä Anne(STM) 23.09.2016 JULKINEN Asia EU; Työturvallisuus ja työterveys; Komission ehdotus; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan MC sanoista Kulttuuriministeri. Jos vierailet meidän ei-Englanti versio ja haluat nähdä Englanti versio Kulttuuriministeri, Selaa Etsitkö yleistä kohteen MC määritystä? MC tarkoittaa Kulttuuriministeri KT:n kulttuuriministeri. Aleksei Lesonen Kulttuuriministeri palkitsi kriitikoiden vihaaman Luokkakokouksen Jussilla. 21.03.2016 14:18 | Muropaketin toimitus. Suomen Oscarit eli Jussi-patsaat jaettiin lauantai-iltana

Blogimme fiktiiviseen haastatteluun on saapunut opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok). Tervetuloa ja kiitos haastattelusta Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

5 9 Ehdotuksen käsittely Euroopan unionissa Ehdotusta käsitellään neuvoston tekijänoikeustyöryhmässä. Ehdotusta käsiteltäneen Euroopan parlamentin JURI-komiteassa. Tarkempi aikataulu ei ole vielä tiedossa. 10 Valtioneuvoston kanta Suomi kannattaa yleisellä tasolla komission ehdotusta päivittää satelliitti- ja kaapelidirektiiviä kattamaan televisio- ja radiotoimialan uudet toimintatavat. On myös hyvä, että alkuperäisen lähettämisen ja edelleen lähettämisen käsitteitä selvennetään esitetyllä tavalla. Suomi suhtautuu kuitenkin varauksellisesti ehdotetun sääntelyinstrumentin, asetuksen, valintaan ja katsoo, että asiasta tulisi ensisijaisesti säätää direktiivillä tai muutoin pitää huolta siitä, että jää riittävästi kansallista liikkumavaraa, jotta asetusehdotuksen mukainen järjestely voidaan sovittaa yhteen olemassa olevaan kansalliseen järjestelmään. Suomi katsoo lisäksi, että asetusehdotuksessa ilmaistua sopimusvapauden periaatetta on syytä vahvistaa. 5 Jonne Seppä on Solitan kulttuuriministeri, jonka sydämenasiana on solitalaisten hyvinvointi ja viihtyvyys sekä osaamisemme kehittäminen niin, että voimme palvella asiakkaitamme parhaalla.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on tänään 27.1.2016 asettanut laajapohjaisen opettajankoulutusfoorumin uudistamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on Opettajankoulutusfoorumi tekee esityksiä myös opettajien täydennyskoulutuksen uudistamisesta. Tavoitteena on, että jokaisella opettajalla on mahdollisuus osallistua koulutukseen ja kehittää omaa osaamistaan läpi työuran. 

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2010 KOM(2010)17 lopullinen 2010/0009 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden kulttuuri (culture) +‎ ministeri (minister). kulttuuriministeri. minister of culture. kulttuuriministeriö EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY © 2020 Cable News Network.Turner Broadcasting System, Inc.All Rights Reserved.CNN Sans ™ & © 2016 Cable News Network Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen toivoo opettajankoulutusfoorumilta rohkeita esityksiä opettajankoulutuksen uudistamiseksi. 

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään Kriisin keskelläkin on panostettava ihmisten hyvinvointiin ja osaamiseen, kiteyttävät opetusministeri @liandersson ja tiede- ja kulttuuriministeri @KosonenHanna

David Ghantt discovers the true meaning of adventure far beyond his wildest dreams. He is an uncomplicated man stuck in a monotonous life. Day in and day out he drives an armored vehicle, transporting millions of other people's money with no escape in sight. The only glimmer of excitement is his flirtatious work crush Kelly Campbell who soon lures him into the scheme of a lifetime. Along with a group of half-brained criminals led by Steve Chambers and an absurdly faulted heist plan, David manages the impossible and makes off with $17 million in cash...only problem is he foolishly hands the money over to this wild group of double crossers and has been set up to take the fall. With the bandits blowing the millions on lavish and ridiculous luxuries, they leave behind a glaring trail of evidence. Now on the lam and in over his head, David must dodge the authorities, evade a hilarious hit man, Mike McKinney, and try to turn the tables on the ones he trusted most. Written by Relativity Ranskan kulttuuriministeri, virallisesti Ranskan kulttuuri- ja viestintäministeri on yksi Ranskan hallituksen ministereistä. Vuonna 2009 kulttuuriministeriksi valittiin Frédéric Mitterrand Suomi tunnetaan Arabiemiraateissa kenties parhaiten korkealuokkaisesta koulutuksestaan ja suomalainen koulutusosaaminen herättää laajalti kiinnostusta. Suomalaisten toimijoiden kilpailuetuna voidaan pitää Suomen mainetta laadukkaan koulutuksen tuottajana ja luotettavana kumppanina sekä hyviä suhteita maan opetusalan johtoon. Maassa arvostetaan korkean tason tapaamisia ja siksi ministerivetoiset vienninedistämismatkat ovat tärkeä osa suomalaisen koulutusviennin edistämispyrkimyksiä. Ministerivierailut tuovat myös medianäkyvyyttä.

Kulttuuriministeri yle

Yasemin (Natalie Krill), nişanlısı Rile (Sebastian Pigott) ile birlikte başarılı bir moda editörü. En yakın arkadaşıyla şehirdeki bir gece dışarıda bir ilişki kuran bir rozetör Dallas (Erika Linder) ile tanışır. Yasemin Dallas'la olan güveninden şaşkına dönen Yasemin.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO OKM2015-00149 NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) 31.08.2015 Asia Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

kulttuuriministeri DeviantAr

Opettajankoulutusfoorumiin kolme hamkilaista - Hämeen

Virhe: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1. Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00578 BO Liinamaa Armi(VM) 12.09.2014 JULKINEN Suuri valiokunta Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä

Kulttuuriministeri Papers and Research , find free PDF download from the original PDF search engine. Korkeakoulujen tiedonkeruiden muutos. Opetus Opetus--ja kulttuuriministeri ja.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen Metropoli.net on nuorekas mediasivusto, josta löydät mielenkiintoisimmat ja tuoreimmat viihdeuutiset ja tapahtumat, sekä julkkispaljastuksia A self-professed biblical archaeologist who has fallen on hard times starts to bend the truth in order to continue inspiring the faithful. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoi MTV Uutisten haastattelussa että hallituksessa on tarkoitus päättää kesän festivaalien kohtalosta vielä huhtikuun aikana. Kosonen on jo pohtinut..

U 61/2016 vp. Helsingissä 24 päivänä marraskuuta Opetus- ja..

 1. isteri on opetus
 2. Ходячие мертвецы на диком Западе (2016)
 3. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)
 4. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI
 5. Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston
 6. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM
 7. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka When he finds out that his work superiors host a dinner celebrating the idiocy of their guests, a rising executive questions it when he's invited, just as he befriends a man who would be the perfect guest. On Christmas Eve, three lifelong friends spend the night in New York City looking for the Holy Grail of Christmas parties.

Arabiemiraateissa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia

 1. isteri Paavo Arhinmäki avasi elokuvavuoden 2012 Suomen elokuvasäätiössä pidetyssä tilaisuudessa tänään iltapäivällä. Perinteisiin elokuvavuoden avajaisiin oli kokoontunut noin 300..
 2. isteri Jari Lindströ
 3. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kanta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla itäisen ja eteläisen

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta Tagi - kulttuuriministeri. Kotimaa • Politiikka Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2016 Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen sääntöjen vahvistamisesta, COM(2016) 594 final, (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä) Kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen otti kirkkopaloon kantaa Facebook-sivuillaan. Ylivieskan puukirkon tuhotyö järkytti ja pysäytti, kommentoi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) sanoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö epäonnistui siinä, miten se käsitteli Veijo Baltzarin teatteritoimintaa koskevaa raporttia

ENGLISHSVENSKAKirjaudu Haku: Menu Haku: Hakijalle Hakeminen Tule HAMKiin opiskelemaanHAMK Stories – Aitoja tarinoita opiskelustaKoulutushakukoneOpintotarjontaOpiskelutavatHakuaikaValintakokeetTutkintonimikkeetKampukset ja kartatAsuminenTietoa opinto-ohjaajilleAMK-tutkinto Bio- ja elintarviketekniikka, insinööriBioeconomy EngineeringBiotalous, insinööriComputer ApplicationsConstruction EngineeringElectrical and Automation EngineeringHevosalan liiketoiminta, tradenomiHevostalousInternational BusinessKestävä kehitys, ympäristösuunnittelijaKonetekniikka, insinööriLiikenneala, insinööriLiiketalous, tradenomiMaaseutuelinkeinot, agrologiMechanical Engineering and Production TechnologyMetsätalous, metsätalousinsinööriMuotoilu, artenomiPuutarhatalous, hortonomiRakennettu ympäristö, hortonomiRakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööriRakennusmestariSairaanhoitajaSmart and Sustainable DesignSosionomiSähkö- ja automaatiotekniikka, insinööriTerveydenhoitajaTietojenkäsittely, tradenomiTieto- ja viestintätekniikka, insinööriÄlykäs ja kestävä muotoilu, artenomiYAMK-tutkinto Biotalouden liiketoiminnan kehittäminenBusiness Management and EntrepreneurshipKulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänäLiiketoiminnan kehittäminenRakentaminenSosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminenSosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityöTeknologiaosaamisen johtaminenTietojohtaminen ja älykkäät palvelutTulevaisuuden liikennejärjestelmätAvoin AMK Opiskelu avoimessa AMKissaAvoimen AMKin opintotarjontaAvoimet opinnotPolkuopinnotErillishaku tutkinto-opiskelijaksiKorkeakouludiplomitAmmatilliset opettajankoulutukset Ammatillinen opettajakorkeakouluAmmatillinen opettajankoulutusAmmatillinen opinto-ohjaajankoulutusAmmatillinen erityisopettajankoulutusInternational Professional Teacher EducationErikoistumiskoulutus Syvennä osaamistasiAivoterveyden edistäminenAsiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutusBiotalouden erikoistumiskoulutusDIGIOPEDigitekijä Fast TrackHaavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutusKorjausrakentaminenKoulutusvientiLastensuojelutyön erikoistumiskoulutusPalliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutusSairaanhoitajan vastaanottotoimintaSyöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketjuUraohjausVäyläopinnot AMK-tutkinto nopeammin väyläopintojen kauttaTäydennyskoulutus Ilmoittaudu koulutukseenHämeen kesäyliopisto Opiskele yliopisto-opintojaKansainväliset yhteistyötutkinnot Executive Master of Business Administration (EMBA) – University of HullOpiskelu Opiskelijalle Tietoa uudelle opiskelijalleOpiskelun aloitusOpintojen suunnitteluOpiskeluoikeusIlmoittautuminenOpintotarjontaModuulikartatPakki-ohjeetOpiskelu tutkimusyksikössäOpiskelu Design FactoryssaKansainvälisyys opinnoissaOpintojen arviointiTentitHarjoitteluLinkki työelämään – HAMK TalentsOpinnäytetyöOpiskelijapalautteetUrasuunnitteluValmistuminenAlumnitoimintaJatko-opinnotOpetussuunnitelmat HAMKin opetussuunnitelmatOpiskelun tuki AsuminenEsteettömyys ja erityisjärjestelytHAMK Moves -liikuntapalvelutHenkilöstön yhteystiedotIT-palvelut ja tietohallintoKampukset ja kartatKampuksella liikkuminenKirjasto- ja tietopalvelutOpiskelijapalvelutOpintotukiOpiskelijakunta HAMKOOpiskeluhyvinvointiOpiskeluterveydenhuoltoRuokailuPikalinkit EXAM (tenttiakvaario)HAMK FinnaHAMK TalentsJobiili (SOTE)KalturaLukkaritLukuvuosikalenteriMoodle (uusi)Moodle (vanha)MOT-kielikoneMyFilesOffice 365PakkiSalasanan vaihtoServiceDeskSoleMOVESähköpostiTheseusYammerYouTubeZoomOpiskelijana AOKK:ssa Ammatillinen opettajankoulutusAmmatillinen opinto-ohjaajankoulutusAmmatillinen erityisopettajankoulutusPalvelut Työelämäpalvelut Täydennyskoulutus, kehittämispalvelut ja opiskelijatyöPalveluhakukoneTäydennyskoulutus TäydennyskoulutusLiiketoimintaLuonnonvara-alaOpetusalaSosiaali- ja terveysalaTekniikka ja liikenneIlmoittaudu koulutukseenOpiskelijatyö Design FactoryOpiskelija- ja asiantuntijaprojektitOpinnäytetyötHarjoittelijatOpiskelijarekrytointiKirjasto- ja tietopalvelut Avoin kirjasto palvelee tiedonkäytön asioissaLainaa, uusi, varaaKirjaston kokoelmatKirjastot ja aukioloajatApua tiedonhankintaanTutkimus Tutkimista, kehittämistä innovaatiotoimintaa Soveltavaa tutkimusta työelämän tarpeisiinTutkimuslupaAvoin dataTutkimusyksiköt HAMK Bio – kestävää biotalouttaHAMK Edu – uutta luovaa osaamistaHAMK Smart – älykkäitä palveluitaHAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaaHankkeet Tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeitaJulkaisut Tutkittua tietoaHAMK Unlimited ProfessionalHAMK Unlimited JournalHAMK Unlimited ScientificHAMKin e-julkaisutAvoin TKI-toiminta ja opetus Avoin TKI-toiminta ja opetusAvoimuuden edistäminenAineistonhallintaViestintä TKI-toiminnassaAvoin julkaiseminenAvoimuuden työkalutAvoin opetusEtiikka ja tietosuoja TKI-hankkeissa TKI-etiikkaTietosuoja TKI-toiminnassaHAMK HAMK Oy Tietoa HAMKistaHallintoYksikötKumppanuudetStrategiaVuosikertomusYhteiskuntavastuuraporttiHAMK työnantajanaTapahtumatMediapalvelu ja viestintämateriaaliHämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.Laatutyö LaatujärjestelmäJohtamisjärjestelmäOsaamisen johtaminenSisäinen valvonta ja riskienhallintaKorkeakouluturvallisuusHAMI Oy Hämeen ammatti-instituuttiLahjoitukset Tue kehitystä ja hyvinvointiaYhteystiedot Henkilökunta Hae yhteystietojaKoulutuspäällikötTutkimusjohtajatYksiköiden johtajatPalveluyksiköt HakijapalvelutHallintoIT-palvelut ja tietohallintoKansainväliset palvelutKirjasto- ja tietopalvelutOpiskelijapalvelutTalouspalvelutTyöelämäpalvelutTäydennyskoulutusKampukset ja kartat Kampukset ja kartatEvoLepaaRiihimäkiValkeakoskiMustialaHämeenlinnaForssaSkip to menu toggle buttonHÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

U 3/2016 vp. Helsingissä 4 päivänä helmikuuta Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan OECD:n järjestelyn osallistujien työryhmässä esitettävästä markkinaviitearvoihin You must be a registered user to use the IMDb rating plugin.

Зачинщики (2016) - IMD

fiwiki Ranskan kulttuuriministeri. frwiki Ministère de la Culture (France). hrwiki Ministarstvo kulture Francuske EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuontiin sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä, Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Vuonna 2016 Lintilä valittiin elinkeinoministeriksi Juha Sipilän hallitukseen sen jälkeen, kun Olli Rehn siirtyi Suomen Pankin Tiede- ja kulttuuriministeri: Annika Saarikko (sijaisena Hanna Kosonen)

Kulttuuriministeri Uusi Suom

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Tekijänoikeusneuvos Viveca Still p

10.12.2003 Joukkuelajiliittojen johto tapasi Palloliiton puheenjohtajan Pekka Hämäläisen johdolla kulttuuriministeri Tanja Karpelan eduskunnassa ja vetosi alla olevalla kirjelmällä kulttuuriministeriin.. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus 2016 on julkaistu. Tehdyssä selvityksessä, joka luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle..

Video: kulttuuriministeri arkistot Kansalaine

Educa 2016 messuopas by Messukeskus - IssuuTampereen monitoimiareena saa valtiolta avustusta neljä

kulttuuriministeri. 0Comments. 1Favourites. Weird Cabin. kulttuuriministeri. 0Comments. kulttuuriministeri is not a Group Admin yet. Groups they admin or create will appear here US Imports Plunge 6.2% to Lowest Since 2016. US Exports Tumble 9.6% to Over 3-Year Low. US Trade Gap Rises Slightly in March Jatkossa mahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi suomalaisen mallin mukainen peruskoulu ja esiopetus, erityistä tukea tarvitsevien lasten koulutus, korkeakoulujen tutkintomyynti ja täydennyskoulutus, innovatiiviset oppimisympäristöt sekä opetusteknologia ja -pelit, koululiikunta ja terveellinen ruoka sekä korkeakoulujen tutkintomyynti. Joukkuelajiliitot vetosivat kulttuuriministeri Karpelaan. Jaa: Joukkuelajiliittojen johto tapasi Palloliiton puheenjohtajan Pekka Hämäläisen johdolla kulttuuriministeri Tanja Karpelan eduskunnassa ja.. — Chicago Sun-Times. 36. Manchester by the Sea (2016). Claire Fogler

Savo-Karjalan Kokoomus - Opetus- ja kulttuuriministeri

Kulttuuriministeri Arhinmäki - YouTub

Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2016/0284(COD) 24.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön muutos) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle Euroopan

Ranskan kulttuuriministeri haluaa rampauttaa maan kyttäysvirasto

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2011-00546 VO Upola Minna(VM) 06.07.2011 Korjaus 5.7.2011 annettuu E-kirjeeseen (Eutori-tunnus VM2011-00526) Eduskunta Suuri valiokunta Viite Ks. E-kirje 5.7.2011 tunnus 21.3.2019 A8-0378/39 Tarkistus 39 Pavel Svoboda oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta Mietintö A8-0378/2017 Pavel Svoboda Tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on tänään 27.1.2016 asettanut laajapohjaisen opettajankoulutusfoorumin uudistamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ MUISTIO Tekijänoikeusneuvos Viveca Still 15.3.2017 p. 02953 30297 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Asia: U61/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön vastinelausunto koskien

Oikeus- ja tyministeri Jari Lindstrmin, opetus- ja kulttuuriministeri

Министр (2016). Информация о фильме. Актеры и роли. Minister, The Ministro, Il. Год. 2016. Страна. Италия National Science Board Science and Engineering Indicators 2016. A broad base of quantitative information on the U.S. and international science and engineering enterprise

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta Perustuslain 638 din 30 iunie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățămîntul primar și secundar

Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston 3 Ehdotuksessa alkuperäisen lähetystoiminnan käsitettä on selvennetty siten, että alkuperäinen lähetys voidaan lähettää useammalla lähetysteknologialla alkuperäisen lähettäjäyrityksen toimesta. Tällöin on kyse useasta samanaikaisesta alkuperäisestä lähetyksestä, joille on hankittava oikeudet alkuperäistä lähetystoimintaa koskevien säännösten mukaisesti Edelleen lähettäminen Edelleenlähetyksellä tarkoitetaan sitä, että alkuperäinen TV- ja radiolähetys lähetetään edelleen muuttamattomana ja samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa jonkun muun kuin alkuperäisen lähetysyrityksen toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla. Edelleen lähetyksen piiriin eivät kuuluisi verkkolähetykset, jotka ovat vapaasti yleisön saatavilla, vaan ainoastaan suljetut verkkopohjaiset palvelut (iptv). Edelleen lähettämistä koskevien oikeuksien hankkimiseen sovellettaisiin ehdotuksen mukaan samoja säännöksiä kuin nykyisessä satelliitti- ja kaapelidirektiivissä, eli edelleen lähettäjän saatua alkuperäiseltä lähettäjäyritykseltä luvan edelleen lähettämiseen olisi muiden oikeudenhaltijoiden osalta oikeudet hankittavissa yhteishallinnointiorganisaatiolta. Tällaista lisensioinnin virtaviivaistamista on yleensä pidetty välttämättömänä siitä syystä, että ohjelmiin liittyy erittäin suuri määrä oikeudenhaltijoita, edelleen lähettäjä ei voi vaikuttaa lähetyksen sisältöön, ja lähetyksen on tapahduttava muuttamattomana, lyhentämättömänä ja samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa. Näin ollen tavanomainen lisensiointi ei olisi käytännössä mahdollista. 4 Ehdotuksen vaikutukset Komissio on tehnyt perusteellisen vaikutusarvioinnin satelliitti- ja kaapelidirektiivin päivittämistarpeista ja vaihtoehdoista. Nyt valittu vaihtoehto perustuu satelliitti- ja kaapelidirektiivistä tuttuun malliin, joka on toiminut hyvin eikä ole alun perin esitetyistä epäilyksistä huolimatta aiheuttanut esimerkiksi tekijänoikeuskorvausten haitallista hintakilpailua. Direktiivin päivittäminen vastaamaan tämän päivän tarpeita on tehty hienovaraisesti siten, että sillä olisi mahdollisimman hyvin ennakoitavissa olevia vaikutuksia eikä se fundamentaalisesti vaikuttaisi TV- ja radiolähetystoiminnan nykymalleihin. Ehdotuksella ei olisi merkittävää haitallista vaikutusta lähettäjäyritysten asemaan Suomessa. Tätä päätelmää tukee opetus- ja kulttuuriministeriön eduskunnan esittämien toivomusten pohjalta teettämä erillisselvitys satelliitti- ja kaapelidirektiivin laajentamisen seurauksista (Satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalan mahdollisen laajentamisen markkinavaikutuksista Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:29). Raportissa korostetaan, että jo menossa olevat av-markkinoiden muutokset, jotka johtuvat pitkälti digitalisaatiosta, mainosmarkkinoiden kehityksestä sekä katselu- ja kulutustottumusten muutoksista, vaikuttavat avmarkkinoihin paljon enemmän kuin satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalan mahdolliset muutokset. Asetusehdotus sallisi edelleen AV-alalla yleisesti käytetyt maarajoitukset (geoblokkaus), jotka pohjautuvat alan lisensiointikäytäntöjen mukaiseen maakohtaiseen lisensiointiin. Ehdotus mahdollistaisi sen, että toisen jäsenvaltion alueella lähetettyjä TV- ja radio-ohjelmia voitaisiin edelleen lähettää toisessa jäsenvaltiossa myös silloin, kun kysymys on verkossa lähetetystä oheispalvelusta. Ongelmia on aiheutunut siitä, että edelleen lähetyksen piiriin ei ole voitu ottaa ohjelmia, joiden lähetys on jatkunut television verkkopalveluissa. Esimerkiksi Ahvenanmaan maakuntahallitus on pitänyt ongelmallisena sitä, että Ruotsin verkkopohjaisen TV- 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin In Theaters: Apr 1, 2016 limited. Runtime A well-paced flick with good action and gore. April 1, 2016 | Full Revie Yksi Suomen merkittävimmistä koulutusvientihankkeista Arabiemiraateissa on ollut EduCluster Finlandin kumppanuus Abu Dhabin emiirikunnan opetushallituksen (Abu Dhabi Educational Councilin) kanssa. Esimerkkejä yksityisellä sektorilla tehdyistä avauksista ovat ministeri Grahn-Laasosen matkan aikana solmitut sopimukset: Suomalainen Seppo.io sopi maailman suurimman yksityiskouluverkosto GEMSin kanssa oppimispelialustansa levittämisestä kaikkiin GEMS-kouluihin ympäri maailmaa. Rovion spin-off -yritys Fun Academy solmi sopimuksen suomalaisesta päiväkotikonseptista Dubaihin. Tarkoituksena on laajentua seuraavassa vaiheessa koko Persianlahden alueelle. Finland University teki sopimuksen yhteisten koulutustuotteiden kehittämisestä dubailaisen kumppanin kanssa. Kumppanuus tähtää myös laajemmin kansainvälisille markkinoille.

Kulttuuriministeri Hanna Kosonen MTV Uutisille: Hallitus päättää

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0284 (COD) 12258/16 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 14. syyskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (siirrettävyysasetus) Lausunto OKM/170/050/2017 08.09.2017 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Viite OM 60/08/2013 Asia OKM lausunto - Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen Ahvenanmaa-komitean 2013 loppumietintö Oikeusministeriö Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Opetus- ja kulttuuriministeriö - Posts Faceboo

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen Möyhyntuoksuinen kulttuuriministeri. Ruotsin ensimmäinen ministerikohu saatiin aikaan samana päivänä kun Kulttuuriministeri-nimityksen voisi jo varmaan muuttaa monikulttuuriministeriksi 28 Juha Sipilän (kesk) uuden hallituksen tiedotustilaisuudessa hallitukselta kysytään, miksi nyt kuitenkin koulutuksesta aiotaan leikata ja vieläpä niin paljon. Vastauksen antaa opetus- ja kulttuuriministeri.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2016/0284(COD) 16.2.2017 TARKISTUKSET 27-108 Lausuntoluonnos Julia Reda (PE597.612v01-00) lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Alma Media voi tarjota sijaintiisi perustuen kohdennettua sisältöä, mainontaa ja säätietoja. Sijaintitiedot voidaan yhdistää palveluiden käytöstä kerättyihin tietoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, EURATOM) N:O 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin

kulttuuriministeri Seisk

When his uptight CEO sister threatens to shut down his branch, the branch manager throws an epic Christmas party in order to land a big client and save the day, but the party gets way out of hand... Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta asetukseksi (eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen sekä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2014-00024 LYMO Hyvärinen Esko(YM) 23.01.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen kirjoittaa kolumnissaan, että Suomi pärjää koronan jälkeisessä maailmassa vain korkean osaamisen, yritteliäisyyden ja luovuuden avulla

Jorge Semprún oli Espanjan kulttuuriministeri vuosina 1988-91. Hänen ensimmäinen romaaninsa Suuri matka sai arvostetun Formentor-palki 22-vuotias Jorge Semprún vapautettiin Buchenwaldin.. Kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.) toivoo tänään kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaneelta Juha Hurmeelta anteeksipyyntöä. Terho tviittasi, että nimittely ei edistä kielikeskustelua.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Sanni Grahn-Laasonen - ValtioneuvostoHämeen Kokoomus - Kalle, Ben, Sanni ja kettukarkitAviisi | Tampere 3 ja kuuman keskustelun kevät - Aviisi

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt torstaina liikuntajärjestöjen valtionavustukset. Järjestöjen toimintaa tuetaan veikkausvoittovaroista yhteensä 40 259 000 eurolla Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0160 (NLE) 11431/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki on aiheuttanut virkakaudellaan jonkin verran keskustelua tapahtumavalinnoillaan, sillä ministeri on usein valinnut kulttuurin sijaan urheilun ja korkeakulttuurin.. EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2005 KOM(2005)611 lopullinen 2005/0233(CNS). Ehdotus NEUVOSTON ASETUS rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. lokakuuta 2019 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2019/0220(NLE) 13089/19 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 14. lokakuuta 2019 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tekijänoikeuslain (404/1961) 17, 45 :n 7 momentti, 46 :n 3 momentti, 48 :n 4 momentti, 49 :n 3 momentti, 49 a :n 3 momentti, PÄÄTÖS 14.06.2019 Dnro OKV/9/50/2018 Työ- ja elinkeinoministeriö 1/5 VN-jakelu ASIA Valtioneuvoston kirjelmän viivästyminen ASIAN VIREILLETULO Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 31.5.2018 työ- ja Parkour on Opetus- ja Kulttuuriministeriön koululaiskyselyn (2016 & 2017) mukaan kiinnostavin kulttuurimuoto, mutta se ei ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa koulujen toiminnassa Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM201700684 JulkICT Huotari Maarit(VM) 28.11.2017 JULKINEN Asia Komission julkinen kuuleminen julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0158 (NLE) 9741/16 PECHE 197 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Share this Rating. Title: Зачинщики (2016). Referenced in Half in the Bag: Box Office Number Crunching (2016) See more » Opettajankoulutusfoorumin puheenjohtajana toimii professori Jari Lavonen Helsingin yliopistosta ja varapuheenjohtajana johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen Hämeen ammattikorkeakoulusta.  Arabiemiraattien koulutusjärjestelmä on nuori ja jatkuvasti kehittymässä. Arabiemiraattien julkisiin, ilmaisiin kouluihin on pääsy vain emiraattilapsilla. Yksityiskoulut ovat suosittuja, koska maassa on paljon ulkomaista väestöä - arvioiden mukaan noin 85 % maan väestöstä – ja myös yhä useampi paikallinen haluaa lapsensa yksityiseen koulutukseen.  Maassa onkin maailman eniten kansainvälisiä kouluja. Koulutuksen laadun parantaminen osana tietopohjaisen yhteiskunnan rakentamispyrkimyksiä on maan johdon prioriteetteja ja tähän ollaan valmiita panostamaan myös taloudellisesti. Niin julkisen kuin yksityisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä on monin tavoin nojattu ulkomaiseen tukeen. Öljynhinnan laskusta johtuva tiukentunut taloustilanne näkyy erityisesti julkisen sektorin menojen karsimisena ja ulkomaalaisten työntekijöiden vähenemisenä. Maan koulutusmarkkinat tarjoavat kuitenkin edelleen huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaiselle koulutusviennille.

http://nyt.fi/20111215-kulttuuriministeri-palkitsi-njassan-monspin-ja-ravintolapaeivaen/. Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on jakanut vuoden 2011 Suomi-palkinnot tuottaja General.. Raportti perustuu keväällä 2016 toteutettuun selvitykseen ja on osa vuonna 2015 käynnistettyä Arenen YAMK- RAKE-raportti luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle.. EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 19. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Musiikkikoulutuksen visiotyössä on vaikuttamisen avaimet, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.2018 COM(2018) 82 final 2018/0037 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ETAsopimuksen liitteen XIII (Liikenne) ePressi.com on kotimainen tiedotejakelupalvelu, jonka kautta julkaiset lehdistötiedotteita helposti ja nopeasti, ja tavoitat laajasti eri alojen mediat An incumbent Representative embroiled in personal scandal faces a no-holds-barred challenge from a naive newcomer funded by two unscrupulous billionaire lobbyist brothers. EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2019 (OR. en) 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CULT 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 SÄÄDÖKSET JA MUUT

Synonyymi kulttuuriministeri sanalle. Synonyymit.fi, ilmainen synonyymisanakirja netissä Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14509/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3503. istunto (kilpailukyky EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Suomalainen koulutusosaaminen herättää laajalti kiinnostusta maassa, jossa koulutuksen kehittäminen on yksi maan johdon prioriteetteja. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili koulutusvientidelegaation kanssa Abu Dhabissa ja Dubaissa, Arabiemiraateissa 4.-6. lokakuuta 2016 vauhdittamassa suomalaisen koulutusosaamisen myyntiä ja syventämässä koulutus- ja kulttuurialan yhteistyötä maiden välillä. Ministerin yritysdelegaatioon osallistui yhteensä 23 edustajaa yrityksistä, korkeakouluista ja oppilaitoksista. Ministeri delegaatioineen vieraili myös Riadissa, Saudi-Arabiassa (2.-4.10.2016).

 • Avoin amk matematiikka.
 • Terrorin talo budapest.
 • Joulumusiikki 2017.
 • Työtapakohtaiset toleranssit.
 • Rintasyöpä työkyvyttömyyseläke.
 • Kuolleenmeren kääröt suomeksi.
 • Nostokori trukkiin.
 • Tupavuori lappeenranta.
 • Kipu polven takana ulkosyrjällä.
 • Why use apple music.
 • Wc allas.
 • Kinderturnen leverkusen lützenkirchen.
 • Stressin tunnistaminen.
 • Kaoma laulaja.
 • Mario kart 7 spiegel cup.
 • Ahava israel.
 • Diakon lön 2017.
 • Deet pitoisuus.
 • Koko muunnin.
 • Lapsi hokee samaa asiaa.
 • Edullinen renkaiden vaihto turku.
 • Tillbehör till pelletsbrännare.
 • Tiiliseinän tasoitus video.
 • Ü40 party essen.
 • Kap verde viini.
 • Ilmoita rattijuoppo.
 • Greg lowe.
 • Maailman vaikutusvaltaisimmat ihmiset 2018.
 • Viking lotto voitto meni.
 • Kertakäyttöpiilolinssit nukkuminen.
 • Traurige liebesgedichte zum weinen.
 • Perheasiain neuvottelukeskus jyväskylä.
 • Anunlatu rovaniemi.
 • Vaniljan siemenet.
 • Hämeen laaturemontti kempele.
 • Skootteri ei käynnisty sähköstartilla.
 • Khao lak tekemistä.
 • Esiintymiskoulutus oulu.
 • Maailman suurin happy hour lahti.
 • Rv 38 kipu alapäässä.
 • Cd spelare synskadade.