Home

Kaihileikkaus potilasohje hus

Harmaakaihin tyypillisimpiä oireita ovat:

..almás hús, ananászos hús, aszalt gyümölcsös hús, bakonyi módra, banános hús, báránysültek, bélszín, borjúsült, bundás hús, cigánypecsenye, citromos húsok, csőben sült húsok, csülök, curry-s.. Vetenskapens hus in Luleå cok güzelbir film cocuklugumda tam seri olarak ilzlemişdim keske türkce olsaydı. + hus kus say Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Mervi Pöntinen neurologian poliklinikka/ PHKS Epilepsiahoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä vastaten omalta osaltaan epilepsiaa 32 32 johtuvan vallitsevista asenteista ja henkilökunnan puutteellisesta koulutuksesta. Lähteissä esiintyi ristiriitaisuutta siitä, että tuleeko ennen kaihileikkausta tiputtaa antibioottitippoja. Sairaanhoitajan käsikirjan ja Lääkärikirja Duodecimin mukaan tipat tiputetaan. Käypä hoito suosituksen mukaan tippoja ei kuitenkaan tarvitsisi laittaa, koska niiden tarpeellisuudesta ei ole selkeää tieteellistä näyttöä. Carean silmätautiyksikön potilasohjeissa antibioottisilmätippoja ei tiputeta ennen leikkausta. Mastersson (2015) mainitsee artikkelissaan hoitomenetelmän, missä potilaan ei tarvinnut tiputtaa silmätippoja ollenkaan, vaan nämä korvattiin silmään injektoitavalla lääkkeellä leikkauksen aikana. Tässä työssä on liitteenä Carean kaihipotilaan pre- ja postoperatiiviset ohjeet, koska jokaisella sairaalla on omat ohjeistuksensa (liite 1 ja 2). Useiden neuvottelu- ja harkintavaiheiden jälkeen syntyy tutkimuksen lopullinen aihe, yleensä ensimmäinen mieleen tullut aihe ei ole käytettävissä tutkimukseen (Hirsjärvi ym. 2009, 66). Työmme aihe on työelämälähtöinen, koska aihe on saatu Carean silmätautiyksiköstä. Koimme ehdotetun aiheen mielenkiintoisena ja ajankohtaisena. Löydettäessä aihe sitä on yleensä rajattava ja tarkennettava. Tulee miettiä mitä aiheesta haluaa tietää ja mitä keräämällään aineistollaan haluaan osoittaa. (Hirsjärvi ym. 2009, 81.) Halusimme pitää työmme selkeänä ja yksinkertaisena, jätimme pois esimerkiksi yksityiskohdat kaihileikkauksesta, koska tämä tieto ei olisi ollut oleellista ohjausvideossa. Työmme rajaus on tehty yhteistyössä ohjaavan opettajamme kanssa. Tutkimuksissa yritetään välttää virheitä, mutta niiden mahdollisuus on olemassa, tämän vuoksi tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Kaikkien tutkimusten luotettavuutta tulee arvioida. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.) Tutkimuskysymykset, menetelmät, sisäänottokriteerit ja suunnitelma alkuperäistutkimusten löytämiseksi kuuluvat tutkimussuunnitelmaan. Tutkimuskysymyksellä määritetään mihin halutaan löytää vastaus. (Kääriäinen ym. 2006, ) Tiedonhaku on toteutettu asettamiemme kriteereiden mukaisesti, valitessamme tutkimuksia olemme käyttäneet asettamiamme sisäänottokriteereitä. Tehtäessä tiedonhakuja havaitsimme, että kaihista ei löytynyt suomenkielisiä

Kaihileikkaus Silmäasem

Kaihileikkaus - Terveystal

casa, cámara. hus. дом, картина, Дом, дом, будинок Jos silmälasit eivät enää auta ja näkö tuntuu sumealta, kyseessä voi olla kaihi. Anna silmälääkärimme arvioida milloin on oikea aika tulla kaihileikkaukseen. Kaihi voidaan leikata jo ennen kuin näön heikkeneminen haittaa merkittävästi näkemistä. Kaihi tarkoittaa silmän linssin eli mykiön samentumista ja kaihi on normaali silmän linssiin liittyvä vanhenemisen ilmiö. Iän myötä kaihi kehittyy jossain elämän vaiheessa meille kaikille. BeatStars is a digital production marketplace that allows music producers to license and sell beats and give away free beats. Recording artists and songwriters can download beats and distribute their beats..

Tays Silmäkeskus Potilasohje 50.00.16 Kaihileikkaus nukutuksessa Tulosta ohje Kaihileikkaus nukutuksessa. Tulosta ohje tästä. Harmaakaihi aiheutuu silmän mykiön samentumisesta 37 37 Kaihi Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. WWW-dokumentti. Saatavissa: [viitattu ] Kananen, J Kehittämistutkimus opinnäytetyönä. Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kaukonen, J Päiväkirurgisessa kaihileikkauksessa olleiden iäkkäiden potilaiden kokemuksia saamastaan ohjauksesta. Turun yliopisto. Pro gradu. Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors Ohjaaminen hoitotyössä. 1. painos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy. Kääriäinen, M. & Lahtinen, M. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tutkimustiedon jäsentäjänä Hoitotiede, 1/-06. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista /785. Lipponen, K Potilasohjauksen toimintaedellytykset. Oulun yliopisto. Väitöskirja. Mattila, J. & Välimäki, J Kaihi (katarakta). Terveysportti. Lääkärin käsikirja. Masterson, M Cataracts, risks, prevention, treatment. Kansas state nurse association. Verkkolehti. Saatavissa: [viitattu ] Miettinen, T Potilasohjauskoulutus hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistajana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Itä-Suomen yliopisto. Pro gradu. Mustajoki, M., Alila, A., Matilainen, E. & Rasimus, M Sairaanhoitajan käsikirja painos. Porvoo: Bookwell oy. Mäkelä, M., Kaila, M., Lampe, K., Teikari, M Menetelmien arviointi terveydenhuollossa. 1.painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Saarela, K Kirurgisen potilaan ohjaus asiantuntijasairaanhoitajan kokemana. Tampereen yliopisto. Pro gradu.

Video:

J Hus. Big Conspiracy. Black Butter. Silver. Artist J Hus. Label Black Butter. Title Big Conspiracy Tähystämällä tehtävä suolistoleikkaus -potilasohje. Suolistoleikkaus tehdään nukutuksessa ja siinä poistetaan suolen sairas osa. Tähystyskirurginen leikkaus merkitsee hyvän ja.. Potilasohje. 1/2012 vmu/mn/lr/ts. Yhteystiedot. Naistenklinikka Äitiyspoliklinikka PL 140, 00029 HUS (Haartmaninkatu 2, Helsinki)

Kaihileikkaus HUS palvelusetelillä - Eiran lääkäriasema ja sairaal

 1. Kaihileikkaus, on sairaalassa tehtävä toimenpide, jossa oma samentunut Kaihileikkaus parantaa näöntarkkuutta ja näkö kirkastuu. Silmälasien tarve usein vähenee taittovirheiden korjaamisen myötä
 2. Mehiläisen lahjakortti käy maksuvälineenä kaikissa lääkärikeskuksissamme. Lue lisää tai siirry Mehiläisen verkkokauppaan.
 3. Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

HUS - Etusiv

 1. syn hûs
 2. Inngangsparti: Det er to hovedinnganger til bygningen via Eilert Sundts hus blokk B. Den ene inngangen har forbindelse til Universitetsområdet, den andre fra gaten og parkeringsplassene
 3. HUS Helsinki University Hospital utilizes near real-time COV..
 4. Kaihileikkaus on aiheellinen, jos kaihi haittaa potilaan jokapäiväistä elämää. Sen lisäksi tulee näöntarkkuuden paremmassa silmässä olla kaihin vuoksi 0,5 tai huonompi parhaalla lasikorjauksella

Tähystämällä tehtävä suolistoleikkaus -potilasohje

Löydä Leikkaus silmään. Kaihileikkaus HD-arkistokuvaa ja miljoonia muita Shutterstockin kokoelman rojaltivapaita valokuvia, kuvituksia ja vektoreita. Leikkaus silmään De grootste zoekertjes site voor tweedehands en nieuwe koopjes in uw buurt. Plaats nu een gratis zoekertje. Eenvoudig, snel en 100% gratis HUS jatkaa asteittain koronavirusepidemian vuoksi lakkautettuja lapsettomuushoitoja / HUS fortsätter... Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä 15 15 Suomen- tai englannin kielinen Näyttöön perustuva tieto Julkaistu Ilmainen Koko teksti saatavilla Kuva 4. Tiedonhaun rajauksen kriteerit Ennen koehakujen tekoa kävimme korkeakoulumme kirjaston informaatikon tiedonhaku opastus tunneilla. Koehakuja teimme hakusanoilla cataract*, kaihi*, silmäkir*, katarakt*, potilasohj*, preop* AND postop*, kir* AND pot*, mykiö, myki*, pot* AND ohjaus*, patient AND counselin*, patient AND advise*, patient AND eye*, potilas AND ohjaus, periop*, kaih* potilasohj*, ennen* AND jälkeen*, periop* päiväkir* ohja*, potilasohj* päiväkir* preop, elderly patient AND healthcare AND patient education ja perioperatiivinen hoito. Liitteenä tietokantahakutaulukko, josta näkee hakusanat ja hakutulosten määrä (Liite 3). Koehakuja tehdessä huomasimme nopeasti, ettei kaihiin ja sen pre- ja postoperatiiviseen hoitoon löydy paljoakaan tutkittua tietoa. Potilasohjaukseen suoraan liittyviä tutkimuksia löysimme muutamia. Valitsimme koehaun perusteella hakusanoiksi kaihi*, perioperatiivinen hoito, periop*, päiväkir*, preop, periop*, päiväkir*, ohja*. Valitsimme työhömme yhdeksän tutkimusta, joista neljä liittyy potilasohjaukseen ja viisi kaihiin. Liitteenä tutkimustaulukko, josta näkyy valitsemamme tutkimukset (Liite 4). Eri tietokannoista tuli osittain samoja tutkimuksia. Valitsimme tutkimukset sen perusteella, mitkä vastasivat tutkimuskysymyksiimme ja täyttivät hakukriteerimme. Tutkimusten sopivuutta työhömme on arvioitu ensin otsikon perusteella, jos se on vaikuttanut sopivalta, on luettu tiivistelmä. Tässä vaiheessa tutkimus on joko hylätty tai otettu jatkotarkasteluun lukemalla koko tutkimus. Lopullinen tutkimusten valinta tehtiin yhdessä, jokainen tämän

Kaihipotilaan pre- ja postope- ratiivinen ohjaus

TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua 5 5 1 JOHDANTO Kaihi on maailman laajuisesti suurin sokeutta aiheuttava sairaus. Maailmassa on arviolta noin 50 miljoonaa kaihin vuoksi sokeutunutta ihmistä. (Saari 2011, 212.) Kaihilla tarkoitetaan tilannetta, jossa silmän mykiö läpäisee valoa huonosti samentumisen takia. Kaihi voi heikentää elämän laatua ja vaikeuttaa päivittäisistä toiminnoista selviytymistä (Kaihi 2013). Kaihin kehittymiseen vaikuttaa eniten ikääntyminen ja maailmassa yli 30 prosentilla yli 65-vuotiaista on kaihi yhdessä tai molemmissa silmissä. Yli 85-vuotiailla luku on yli 70 prosenttia. Muina riskitekijöinä tunnetaan silmävammat, silmien auringonvalolle altistuminen, suuri alkoholin kulutus, tupakointi, ylipaino ja diabetes. Myös perintötekijät vaikuttavat kaihin muodostumiseen. (Tarnanen, Välimäki & Vuorio 2010.) Vaikka riskitekijöitä tiedetään, ei ehkäisevää keinoa kaihille ole löydetty, vaan ainoa hoitomuoto on leikkaus. Suomessa kaihileikkauksia tehdään vuosittain noin kappaletta. (Seppänen 2013.) Potilaat oppivat asioita eri tavoin, siksi valittaessa ohjausmenetelmiä tulee miettiä, mikä on ohjauksen päämäärä ja miten potilas ottaa tietoa vastaan. Potilaat muistavat arviolta 75 % siitä mitä näkevät ja 10 % siitä mitä kuulevat. Näitä molempia menetelmiä hyödynnettäessä ohjauksessa potilaat muistavat 90 % siitä mitä on käyty läpi. Ohjausmenetelmiä ovat yksilöohjaus, ryhmäohjaus ja audiovisuaalinen ohjaus. Audiovisuaaliseen ohjaukseen muun muassa kuuluvat puhelinohjaus, kirjalliset ohjeet, joukkoviestintä, videot, tietoverkot ja demonstraatio. (Kyngäs ym. 2007, 71, 104, 116, ) Suomen lainsäädännössä määritellään potilaan hoidosta, oikeuksista sekä potilasturvallisuuden ja laadun toteutumisesta. Näitä lakeja ovat mm. terveydenhuoltolaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä perustuslaki. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrää, minkälaisia tietoja potilaan tulee saada häntä koskevista hoitovaihtoehdoista, hoidon merkityksestä ja muista hänen hoitoonsa liittyvistä asioista ( /785, 5.. mom). Terveydenhuoltolaissa määritellään, kuinka terveydenhuollon toteuttamisen tulee perustua näyttöön ja hyviin toiminta- ja hoitokäytäntöihin, sekä olla laa- Mahdolliset lisäpalvelut ostetaan erikseen ja ne ei sisälly HUS-palvelusetelin korvauksen piiriin. Potilaalle annettava potilasohje tulostetaan samalla kertaa reseptien kirjoittamisen yhteydessä. Potilasohjetta ei tarvitse antaa, jos potilas ei ole lääkkeen määrääjän vastaanotolla lääkemääräystä..

28 28 Potilasohjaus - Parhaimmillaan suunniteltua ja potilaan tarpeista lähtevä kokonaisuus Organisaatio Potilaan tarpeiden tunnistaminen - Huomioidaan ikä ja sairaudet - Erityistarpeet - Omaisten huomiointi - Kartoita harrastukset, työ ja sosiaalinen elämä Potilaslähtöisyys Ohjausmenetelmät - Yksilö- ryhmä, suullinen-, kirjallinen-, video-, puhelin- ja internetohjaus sekä kuvat - Yleisin ohjausmenetelmä on yksilöohjaus, jota toteutetaan suullisesti Resurssit - Erikoisala ja työyksikkö vaikuttavat - Aika määrittää eniten potilasohjauksen toteutumista ja aikaa on usein liian vähän Haasteet Hoitohenkilökunta - Vastuullisuus - Asenne - Liian hallitsevat omaiset - Eri sosiaaliryhmiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvat potilaat - työn yksipuolisuus - potilaan hankkima väärä tieto - tilojen puutteellisuus - henkilökunnan riittämätön mitoitus - kiire - materiaalin puutteellisuus - puutteellinen kirjaaminen - Esimiehen kannustus - Hyvät yhteistyötaidot ja verkostoitumisen kyky Ohjauksen toteutus ja tavoitteet - Hoitoon sitoutumisen kannustaminen - Kuntoutumisen tukeminen - Itsehoitovalmiuksien tukeminen - Hoitojakson lyhentyminen - Potilaan motivointi - Leikkauskelpoisuuden varmistaminen - Hoidon onnistuminen - Turvallisuuden tunne - Hoitoprosessin sujuvuus - Näyttöön perustuva tieto - Tasavertainen vuorovaikutus - Potilaan ymmärryksen varmistaminen - Kertaus - Monipuoliset ohjausmenetelmät - Yhteiset toimintamallit Kuva 7. Potilasohjauksen sisältö Esinahan ongelmat ja ympärileikkaus -potilasohje. Ympärileikkauksia tehään Suomessa yleensä lääketieteellisistä syistä. Aikuisten ympärileikkausten syinä ovat esinahan ja terskan tulehdukset sekä.. Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

epidemiologysk model faak oanhelle troch it Wite Hûs The HU is a band from Mongolia that blends heavy metal and traditional Mongolian throat singing. Their first two videos (Yuve Yuve Yu and Wolf Totem) immediately went viral garnering the band over 30.. 16 16 työn tekijä luki valitut artikkelit kokonaan. Olemme kuvanneet (Kuva 5.) alkuperäistutkimusten valinta prosessin. Kävimme helmikuun alussa Kaakkois - Suomen ammattikorkeakoulun Metsolan kampuksen kirjastossa etsimässä manuaalisesti tutkimuksia aiheesta, katsoimme Tutkiva hoitotyö ja Hoitotiedelehtien sisällysluettelot läpi vuosilta , niistä emme kuitenkaan löytäneet sopivia tutkimuksia työhömme. Kaikki hakutulokset Valittu otsikon perusteella Valittu tiivistelmän perusteella Valittu koko tekstin perusteella Kuva 5. Alkuperäistutkimusten valinta Sisällönanalyysi Tutkimuksen ydinasioita ovat analysointi, tulkinta ja johtopäätöksien tekeminen. Tutkijalle selviää analyysi vaiheessa asettamiensa tutkimuskysymyksiensä vastaukset. Analyysi vaiheessa voi myös tutkijalle selvitä, minkälaisia tutkimuskysymyksiä olisi pitänyt asettaa. Aineisto tulee käsitellä ja analysoida mahdollisimman pian. Sisällönanalyysia voi tehdä monin eri tavoin, vaihtoehtoja siihen on paljon, toteutukseen ei ole tiukkoja sääntöjä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 221, 224.) Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysin avulla aineistoista etsitään tekstin ydin. Tekstimuodossa olevia aineistoja voi analysoida tällä menetelmällä. Tekstiaineistoja voivat olla esimerkiksi raportit, puheet, keskustelut, teemahaastattelut ja kertomukset. Kanasen mukaan sisällönanalyysiä tehdään luokittelun avulla. Luokittelua voi tehdä teoria- tai aineistopohjalta. Luokittelun tarkoitus on sisäistää aineisto tutkijalle. (Kananen 2012, ) Tutustuimme kaikki valitsemiimme tutkimuksiin, jonka jälkeen jaoimme tutkimukset tasapuolisesti ja teimme niille sisällönanalyysin. Aloitimme purkamaan aineistoamme etsimällä tutkimuskysymyksiimme liittyviä asiasanoja. Luokittelimme asiasanoja, niille muodostimme otsikoita, jotka nimesimme alaluokan

Хэштег #kaihileikkaus в Твиттер

 1. to hoitotyössä Laki potilaan
 2. See all related lists ». Share this Rating. Title: Nøgle hus spejl (2015)
 3. kaihileikkaus käännös sanakirjassa suomi - englanti Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä
 4. Diabeettinen retinopatia Miten huomioin lisäsairaudet hoitotyössä Diabetesosaajakoulutus 28.1.2015 Hilkka Tauriainen Retinopatian ilmaantumisen ja etenemisen ehkäisy Perustaudin hyvä hoito Hyvä sokeritasapaino
 5. KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Kaihileikkaus Mehiläine

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86 Kaihileikkaus auttaa mm. seuraavissa aiheissa. Kaihileikkaus Det är lyxiga hus som står på önskelistan, med stora tomter och möjlighet till privatliv. Men paret har också ett annat krav på sitt framtida hem - det ska rymma Meghans mamma, Doria Ragland

toteutetaan koko hoitoprosessin ajan, ei pelkästään juuri ennen leikkausta tai välittömästi sen jälkeen päiväkirurgisen potilaan hoidossa korostuvat

Hus does not seem to have regarded the Utraquist question as of great consequence. A change appears to have come over the mind of Hus about the beginning of the fifteenth century Hafðu samband. Allt fyrir hús, heimili og garða Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön Carea Kaihileikkaus potilasohje. Päiväkirurgian koulutuspäivä / Pori Satu Rauta, perioperatiivisen hoitotyön kliininen asiantuntija Hus, Hyks Operatiivinen tulosyksikkö Esityksen sisältö Mitä ohjaus on 8 8 Ikä on yksi suurin kaihia aiheuttava syy ja siksi kaihi on yleisin näkötarkkuutta heikentävä sairaus. Noin kolmanneksella yli 65-vuotiaista on jonkinlaista kaihimuutosta joka alentaa näkökykyä. (Seppänen 2013.) Kaihi on maailman laajuisesti suurin sokeutta aiheuttava sairaus. Maailmassa on arviolta noin 50 miljoonaa kaihin vuoksi sokeutunutta. (Saari 2011, 212.) Suomessa tehtiin vuonna 2008 yhteensä kaihileikkausta (Kaihi 2013). (Taulukko 1.) Kymenlaakson keskussairaalassa leikkauksia tehdään vuosittain noin (Taulukko 2.) Toimivan ja nopean leikkaustoiminnan ansioista kaihi ei suomessa lukeudu sokeutta aiheuttaviin silmäsairauksiin (Saari 2011, 212). Taulukko 1. Kaihileikkausten määrät Suomessa vuosina (Kaihi 2013). Vuosi Julkinen sektori Yksityinen sektori Yhteensä Taulukko 2. Kaihileikkausten määrä Kymenlaakson keskussairaalassa vuosina Vuosi Leikkauksia Kaihin muodostumisen riskiä lisäävät iskut, jotka kohdistuvat suoraan silmään, mykiön vaurioituminen, lääkeaineet mm. kortisoni, diabetes, silmän sisäosan leikkaukset, alkoholi, tupakka, ylipaino, aurinko, säteily ja tulehdukset (Seppänen 2013). Jotkut perinnölliset oireyhtymät voivat myös aiheuttaa kaihia, kuten Alportin ja Lowen oireyhtymät, dystrofia myotonica ja retinis pigmentosa. (Saari 2011, 213.) Mastersonin artikkelissa mainitaan myös Downin sydrooma yhtenä riskitekijänä. Artikkelissa mainitaan myös mahdollisia riskitekijöitä, joita

Kaihileikkaus - PHHYK

Český náboženský myslitel, kazatel a reformátor Mistr Jan Hus se narodil v roce 1371 v Husinci u Prachatic. O jeho dětství mnoho nevíme, většinou jde. Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden Bostadssökande letar oftast efter hyreslägenheter, hus eller radhus att hyra i Stockholm Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

z przyporządkowaniem do gmin i powiatów (częściowo uwzględnione powiaty: gorlicki, jasielski, limanowski i nowosądecki w województwa krakowskiego). Miejscowości są przyporządkowane do.. Hus till salu i Malmö hittar du på Booli. Vi visar även slutpriser, hur bostadsmarknaden Hus till salu i Malmö kommun. Malmö kommun är ett område i Skåne län. Här är snittutropspriset 4 817 000 kr

Want to find 5-star dog sitters or care for pets while house sitting? Join our kind community of pet sitters and owners helping all animals stay happy at home THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut Hus veřejně obhajoval jeho knihy a tím si proti sobě poštval církevní vrchnost. Do doby, kdy měl Hus sympatie arcibiskupa Zbyňka Zajíce, krále Václava IV. a královny Žofie, byla mu jeho kázání tolerována Hemnet - Sveriges största sajt för bostäder, lägenheter, hus, villor till salu. Köpa & sälja Så ska du tänka vid besiktningen

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN

20 20 esiintyy punoitusta, jomotusta ja roskan tunnetta, oireet häviävät parissa viikossa. Mastersonin artikkelissa kerrotaan, että hoitaja kertoo silmätulehduksen oireiston, milloin tulee ottaa yhteyttä lääkäriin, hoitaja myös opettaa suojakilven käytön ja silmätippojen tiputuksen. (Suuronen 2014; Masterson 2015.) Muissa tutkimuksissa pidettiin tärkeänä silmälääkärin jälkitarkastusta kuukauden kuluttua leikkauksesta, jossa mitataan silmänpaine, tutkitaan sarveiskalvo ja etukammio, arvioidaan leikkaushaava ja tekomykiön tila ja tehdään silmänpohjatutkimus. Silmälasi määritys suositellaan tehtäväksi noin kuukauden kuluttua leikkauksesta. (Seppänen 2013; Välimäki & Mattila 2016; Käypä hoitosuositus kaihi 2013.) Lääkärin käsikirjassa ja kaihi käypä hoito- suosituksessa kerrotaan leikkauksen jälkeisistä komplikaatioista, näistä yleisimmät ovat jälkikaihi ja kystinen makula turvotus (Välimäki & Mattila 2016; Käypä hoito- suositus kaihi 2013). 5.2 Potilasohjaus Tutkimuksissa selvisi, että hyvään potilasohjaukseen sisältyy potilaiden tarpeiden ja voimavarojen huomiointi, sekä ohjaavan henkilön asiantuntijuus, ammatillisuus ja motivaatio. Potilasohjaukseen vaikuttavat ohjaavan henkilön käytössä olevat resurssit, kuten materiaalit, tilat ja käytettävä aika. Potilasohjaus on parhaimmillaan suunniteltua ja potilaan tarpeista lähtevä kokonaisuus. Lipposen tutkimuksessa kävi ilmi, että perusterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa potilasohjaukseen käytettiin työvuorossa noin kolme tuntia. (Saarela 2013; Miettinen 2016; Lipponen 2014, Kaukonen 2010.) Lipposen tutkimuksen mukaan potilasohjauksen onnistumiseen tarvitaan ohjaajalta potilasohjausvalmiuksia. Näitä ovat ohjaajan myönteinen asenne, tieto sairauksista, kuntoutumisesta, hoidon jälkeisestä voinnista, potilaan hyvinvoinnin edistämisestä. Ohjaajan tulee myös hallita suullisen, kirjallisen ja audiovisuaalinen ohjauksen toteuttaminen. Potilasohjauksen toimintamahdollisuuksiin vaikuttavat käytettävissä oleva aika, materiaali, tilat, tutkimustieto ja välineistö sekä koulutus sen käyttöön. Myöskin henkilökunnan toimiva yhteistyö ja kehittämismahdollisuudet vaikuttavat potilasohjaukset toteutumiseen. (Lipponen 2014.)17 17 otsikoiksi. Niistä edelleen suurempia otsikoita, jotka nimesimme yläluokan ja pääluokan otsikoiksi. Apuna käytimme sisällönanalyysitaulukkoa. Molemmille tutkimuskysymyksille on omat sisällönanalyysitaulukot (Liite 5 & 6). Tämän jälkeen aloimme yhdessä kirjoittaa tuloksia auki, käyttäen sisällönanalyysin avulla tulleita otsikoita. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella ja sisällönanalyysillä muodostuivat opinnäytetyömme tulokset, joita käytimme kehittämistyömme teoriapohjana. 5 SYSTEMAATTISEN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TULOKSET 5.1 Pre - ja postoperatiivinen ohjaus kaihipotilaalle Kuvassa kuusi on tiivistettynä kaihipotilaan pre- ja postoperatiivinen ohjaus. Kuvassa kerrottavat asiat nousivat esille sisällönanalyysin avulla. Kokonaisuuden muodostavat esitarkastus ja lääkkeet, potilasohjeet ja leikkauksen jälkeen tarkkailtavat oireet ja hoito. Pre- ja postoperatiivinen ohjaus kaihipotilaalle Preoperatiivinen hoitotyö Postoperatiivinen hoitotyö Esitarkastus ja lääkehoito: - Silmätippojen tiputusohjeet - Leikkauksen kulku - Leikkaukseen valmistautuminen - Potilaan päivittäisten lääkkeiden huomioiminen - Muiden sairauksien huomiointi - Näöntarkkuus, kyynelteiden kunto, silmänpaine, mikroskooppitutkimus, silmänpohjatutkimus, linssimittaus Potilasohjeet Kuva 6. Kaihileikkauspotilaan potilasohjauksen sisältö - Leikkaukseen valmistautuminen leikkaavan yksikön ohjeiden mukaisesti - Hyvän hygienian toteuttaminen - Ponnistelun, raskaiden esineiden noston välttely - Saunominen ja uiminen kielletty kahden viikon ajan - Suojakilven käyttö - Leikkauksen jälkeen tarkkailtavat oireet ja lääkehoito - Oireet joiden takia otettava yhteyttä lääkäriin: kipu silmässä, rähmintä, paineentunne, sarveiskalvon väri ja kirkkaus, mustuaisen koko ja symmetrisyys, luominen turvotus ja ulkonäkö - Antimikrobiset silmätipat 2-4 viikkoa - Kortikosteroidi silmätipat 4 viikon ajan Ikäihmisten perhehoidon valmennus Arvioi tällä lomakkella perhehoitajan valmiuksiin liittyviä vahvuuksiasi ja kehittämistarpeitasi perhetapaamista ja yhteistä arviointia varten. Kokoa vahvuuksia, tarpeita Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Draama opetusmenetelmänä ja tuloksena kansainvälinen tieteellinen artikkeli Pentti Haddington, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kielikeskus Kehittämishanke hus wifexxx

Kaihileikkaus Coronaria Silmäsairaal

4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO CAREAN SILMÄTAUTIYKSIKKÖ KAIHI OPINNÄYTETYÖN VAIHEET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Tutkimuskysymykset Tiedonhaku Sisällönanalyysi SYSTEMAATTISEN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TULOKSET Pre - ja postoperatiivinen ohjaus kaihipotilaalle Preoperatiivinen hoitotyö Postoperatiivinen hoitotyö Potilasohjaus Potilaslähtöisyys Organisaatio TUOTOS Kehittämistyö ja kehittämistyön tavoitteet POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Carean kaihileikkaus potilasohje Liite 2. Carean potilasohje kaihileikkauksen jälkeen Liite 3. Tietokantahakutaulukko Liite 4. Tutkimustaulukko Liite 5. Pre- ja postoperatiivinen ohjaus sisällönanalyysitaulukko. Liite 6. Potilasohjauksen sisällönanalyysitaulukko Nyhedsredaktør:Nanna Cecilia Pedersen. Ansv. chefredaktør:Poul Madsen. Udgiver:JP/Politikens Hus A/S Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa HUS/HHUS/HGUS Double-Shear Face-Mount Hangers. On This Page. Product Details. Options. HUS cannot be modified. Other sizes available; contact Simpson Strong-Tie for details Bømlo Hus AS. 2. Indian Creek. Oppenheim Architecture and Design. Svortland Sør Interior. Bømlo Hus AS. Marina Tower Wien. Porsgrunn Church

Kaihileikkaus TAYS 2016 - YouTub

Kaihileikkaus HUS-palvelusetelillä. Eikö silmälasit enää auta ja näkö tuntuu sumealta? Varaa aika silmälääkärimme vastaanotolle. Hän arvioi milloin on oikea aika tulla kaihileikkaukseen Leikkauksen jälkeen silmän eteen asetetaan muovinen, läpinäkyvä kilpi suojaamaan silmää. Kotiin pääsee lyhyen seurannan jälkeen leikkauspäivänä. Leikatulla silmällä näkee jo kotiutuessa, mutta näön lopullinen kirkastuminen tapahtuu muutamassa päivässä.  PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS TUTKIMUKSEN TAUSTA Päiväkirurginen hoito on lisääntynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Tämä tuonut tarpeita A-hus har allt du behöver veta när du ska bygga ett nytt hus! Tips och dokument, från idé till inflyttning Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.4.2012 Miksi lapsen valmistaminen on tärkeää? Lapsen kyky hahmottaa

Kaihileikkaus, free PDF downloa

Taittovirheleikkauksessa sarveiskalvon etupintaa tehdään miinuslasien tapauksessa tasaisemmaksi ja pluslasien tapauksessa kuperammaksi, kun taas kaihileikkaus käsittää samentuneen mykiön.. Lübnan'lı spikerin oynadığı müzik, diye buralarda toplanabiliriz. Daha fazlası için kanalıma abone olun: www.izlesene.com/kadirbaykal..

Video: HUSLAB — Ajanvarau

Silmäyksikk

Kaihileikkaus- ja päiväkirurgisilla potilailla tehdyissä tutkimuksissa ei ole todettu eroa leikkauksen aikaisissa tai sen jälkeen ilmenneissä haittatapahtumissa, kun vertailukohtina ovat olleet sellaiset.. Forsikre bil, båt og MC. Bil Kasko er Norges mest kjøpte bilforsikring. Forsikre hus, hytte og innbo. Sikre hjemmet ditt og eiendelene dine Synonyymi kaihileikkaus sanalle. Synonyymit.fi, ilmainen synonyymisanakirja netissä. Etsi toista sanaa tai katso kaihileikkaus sivistyssanakirjasta

Kaihileikkaus nukutuksessa Tampereen yliopistollinen sairaal

 1. kauko- tai likitaitteinen silmä voidaan korjata kaihileikkauksen yhteydessä normaalitaitteiseksi, jolloin leikkauksen jälkeen onnistuu näkemään kauas ilman laseja, ja luke
 2. tä ja punoitus, silmän kaiherrus, näön nopea huonontu
 3. 1-plans hus är ett hus med endast ett plan. 1-planhus passar oftast om man vill ha ett hus med öppen planlösning samt om man av olika anledningar inte vill ha trappor. Givetvis måste man också ha en..
 4. Låsesylinder/-hus
 5. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen
 6. 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

24 24 linohjaus koettiin tarpeelliseksi muun ohjauksen lisäksi. Miettisen mukaan puhelinohjaus tulee lisääntymään tulevaisuudessa. (Saarela 2013; Miettinen 2016.) Saarelan ja Miettisen tutkimuksen mukaan ohjausmenetelmät muotoutuvat ohjaavan yksikön mukaan, esimerkiksi perhe- ja ryhmäohjaus eivät onnistu kaikissa yksiköissä. Lipposen tutkimuksessa hoitohenkilökunta kaipasi ohjausmenetelmien laajentamista puhelinneuvonnan ja ryhmäohjauksen suuntaan. He kokivat tärkeäksi audiovisuaalisten välineiden hyödyntämisen ohjauksessa. Myöskin he kokivat, että potilaita pitäisi ohjata enemmän vertaistuen piiriin. (Saarela 2013; Miettinen 2016; Lipponen 2014.) Organisaatio Resurssit Miettisen tutkimuksessa nousi esiin, että erikoisala vaikutti potilasohjauksen sisältöön ja toteutukseen. Poliklinikoilla potilasohjaus kuului päivittäiseen hoitotyöhön, kun taas päivystystoiminta keskittyi toiminnan luonteen vuoksi akuutin tilanteen ohjaukseen. Työyksikkö vaikutti käytettäviin ohjausmenetelmiin, kaikissa yksiköissä ei ole mahdollista käyttää kaikkia ohjausmenetelmiä. (Miettinen 2016.) Miettisen tutkimuksessa resurssien kerrottiin vaikuttavan potilasohjauksen toteutumiseen ajan, tilan ja materiaalien kannalta. Eniten koettiin ajan määrittävän potilasohjauksen toteutumista. Potilasohjauksen määrään nähden aikaa oli vähän tai ei ollenkaan. Tutkimuksessa koettiin, että potilasohjaus lisäsi työmäärää. Kiire oli isoin syy sille, että potilasohjaus jäi vaillinaiseksi tai kokonaan puuttumaan. Lipposen tutkimuksessa kävi ilmi, että suurin osa koki ohjaukseen käytettävissä olevan ajan riittämättömäksi. Saarelan tutkimuksessa kerrotaan, että riittävä vastaanottoaika mahdollistaa laadukkaan ohjauksen. Tällöin ohjaaja pystyy keskittymään potilaaseen ja potilaat saavat enemmän tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta. Miettisen tutkimuksessa mainittiin moniammatillisen yhteistyön merkitys potilasohjauksessa. (Miettinen 2016; Lipponen 2014; Saarela 2013.) Zum Beispiel wurde aus dem mittelhochdeutschen Satz min nü hus, im Neumittelhochdeutschen mein neues Haus. Seit dem frühen Mittelalter differenzierten sich über einen langen Zeitraum vor.. 36 36 LÄHTEET Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V. & Uski-Tallqvist, T Kliininen hoitotyö. 1 painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Airaksinen, T., Vilkka, H Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Carea. Carea pähkinänkuoressa. Saatavissa: [viitattu ]. Carea Kaihileikkaus potilasohje. PDF-dokumentti. Saatavissa: [viitattu ]. Carea Kaihileikkauksen jälkeen. PDF-dokumentti. Saatavissa: rea.fi/import/.3.%20potilasohjeet/silm%c3%a4taudit/220616%20kaihileikkauk- sen%20j%c3%a4lkeen.pdf [viitattu ]. Hakala, J Opinnäytetyöopas ammattikorkeakoululle. 2.painos. Helsinki: Oy yliopistokustannus University Press Finland Ltd. Heikkinen, K Potilasohjauksen toteutus. Anestesiahoitajan käsikirja. Terveysportti. Hietanen, J., Hiltunen, R. & Hirn, H Silmähoidon käsikirja. 1. painos. Helsinki: WSOY. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. 15. painos. Hämeenlinna: Kariston kirjapaino Oy. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa Tutkimuseettinen neuvottelukunta. WWW-dokumentti. Saatavissa: [viitattu ].

Potilasohjaus ohjaa laki: potilaalla tiedonsaantioikeus potilaalla itsemääräämisoikeus laadullista -> näyttöön perustuvaa tavoitteena on potilaan hyvinvointi, edistää potilaan tietoutta omasta toiminnastaan Näin saat tiputettua silmätippoja silmiisi - ei ole ollenkaan niin vaikeaa kuin luulit POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 TAUSTA STM: potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä: Potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009-2013 Tavoitteet: Potilas osallistuu Kaihileikkaus tehdään lähes poikkeuksetta paikallispuudutuksessa, nukutus ei yleensä ole tarpeen. Kyseessä on päiväkirurginen toimenpide, jossa on saatavilla esilääkitys potilaan niin toivoessa Halutessasi lisätietoja kaihileikkauksesta, voit myös soittaa maksuttomaan kaihineuvontaamme puh. 09 1620 540, arkisin 8-16.

Varaa, muuta ja peruuta aikoja netissä 24/7.. Silmälääkäri tai silmäkirurgi arvioi jokaisen kaihileikkauspotilaan tilanteen yksilöllisesti. Lievässä ja vasta aluillaan olevassa kaihissa tilannetta voidaan seurata vuosia ennen leikkausta.  Oikea aika hakeutua kaihileikkaukseen on yleensä silloin, kun näkö ei omasta mielestä ole enää laseilla korjattuna tyydyttävä, ja on tiedossa, että ongelma johtuu kaihista.  Ennen leikkausta lääkäri tekee esitarkastuksen, jonka yhteydessä tutkitaan kaihin aste, näöntarkkuus ja silmän taittovoima sekä määritetään silmän pituus ja sarveiskalvon kaarevuus. Silmälääkäri laskee tietokoneen avulla, millainen tekomykiö kyseiseen silmään sopii. Leikkauksen jälkeisen taittovoiman valinnassa otetaan huomioon aikaisemmin henkilön tarvitsemien lasien voimakkuus sekä potilaan mahdolliset henkilökohtaiset toiveet. ← J Hus Music Codes 21 Potilaslähtöisyys Potilaan tarpeiden tunnistaminen Miettisen tutkimuksessa tuli ilmi, että lähtökohta potilasohjaukselle ovat potilaan tarpeet, ne vaikuttavat potilasohjauksen sisältöön ja tavoitteisiin. Potilaan ikä ja sairaudet tulisi ottaa huomioon ohjaus tilanteessa. Myöskin Saarela tutkimuksessaan kertoi, että potilaalla on yksilöllinen sairastamistapa ja omia erityistarpeita, näihin on myös kiinnitettävä huomiota. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että ohjauksessa on hyvä kartoittaa potilaan harrastukset, työ, sosiaalinen elämä ja verkostot. Myös Lipponen mainitsee tutkimuksessaan potilaslähtöisyyden tärkeyden potilasohjauksessa. (Miettinen 2016; Saarela 2013; Lipponen 2014.) Miettisen sekä Saarelan tutkimuksessa tuli ilmi, että potilasohjausta suunniteltaessa on otettava huomioon potilaan omaiset. Saarelan tutkimuksen mukaan potilaat voimavaraistuivat, kun heillä oli omainen mukana ohjaustilanteessa. Omaiset mukana olo ohjauksessa jakoi potilaan kokemaa taakkaa sairaudesta tai tulevasta toimenpiteestä. Omaisten on tärkeä olla mukana myös ohjaustilanteessa, jos potilaalla on huono kuulo tai muistin heikkeneminen. Omaisella pitää olla myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. Myöskin kotiutustilanteessa omaisten olisi hyvä olla paikalla, tämä tukee myös kotona kuntoutumista. Miettisen tutkimuksen mukaan, jos ohjauksen kohteena oleva on lapsi, tulee pyrkiä huomioida lapsen ja vanhempien tarpeet ja lähtökohdat ohjaukselle. (Miettinen 2016; Saarela 2013.) Saarelan tutkimuksessa käsitellään potilaan kokonaisvaltainen huomioiminen, tähän kuuluvat konkreettisten, henkisten, sosiaalisten ja tiedollisten voimavarojen turvaaminen. Konkreettisiin voimavaroihin kuuluvat varmistaa leikkauskelpoisuus, turvata hoidon onnistuminen, lyhentää hoitoaikaa sairaalassa, tukea itsehoitovalmiuksia ja kuntoutumista. Henkisiin voimavaroihin kuuluvat henkinen tukeminen, luoda luottamus, turvallisuuden tunteen välittäminen ja kannustaa hoitoon sitoutumiseen. Sosiaalisiin voimavaroihin kuuluvat mahdollisuus ottaa yhteyttä hoitavaan tahoon, läheisten huomiointi ohjauksessa, kartoittaa sosiaalinen elämä ja sairaanhoitajan toiminen tukihenkilönä. Tiedollisiin Kaihin edetessä näkee potilas lopuksi ainoastaan valoa. Kaihi ei ole valitettavasti hoidettavissa lääkityksellä - sen ainoa hoito on leikkaus. KAihileikkaus - milloin? Nykyään ei suositella odottaa..

25 25 Ammatillinen yhteistyö nousi esiin Miettisen tutkimuksessa, potilasohjaus koettiin kuuluvan koko henkilökunnalle. Lipposen tutkimuksen mukaan, suurin osa henkilökunnasta piti potilasohjaukseen osallistuvien henkilöiden yhteistyötä toimivana. Saarelan tutkimuksessa todetaan, että kehitysmyönteinen organisaatio tukee ohjaajan ammattitaitoa. (Miettinen 2016; Lipponen 2014; Saarela 2013.) Haasteet Saarelan tutkimuksen mukaan hoitajat kokivat haasteiksi liian hallitsevat omaiset, jotka voivat häiritä ohjaustilannetta. Eri sosiaaliryhmiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvat potilaat koettiin myös haasteelliseksi ohjata. Hoitajat kokivat myös välillä työn yksipuolisena. Haasteeksi koettiin myös potilaan hankkima väärä tieto. Kaukosen tutkimuksen mukaan potilaat kokivat, etteivät saaneet tietoa tarpeeksi, tieto oli ristiriitaista, epätarkkaa ja osittain perustelematonta, potilaat kokivat myös, että ohjaus ei ollut yksilöllistä. Lipposen tutkimuksessa hoitajat kokivat haasteeksi tilojen puutteellisuuden, ohjaukseen käytettävissä olevan ajan vähyyden ja henkilökunnan riittämättömän mitoituksen. Ohjaukseen käytettävä materiaali oli osittain puutteellista, hoitajat toivoivat enemmän ohjausvideoita ja muita erilaisia demonstraatio menetelmiä. (Saarela 2013; Kaukonen 2010; Lipponen 2014.) Hoitajat kokivat myös tarvitsevansa enemmän koulutusta, jossa käsiteltäisiin potilaiden sairauksia, oireita, sairauden hoitoa ja niihin soveltuvia ohjausmenetelmiä sekä yhteneväisiä tieteellisiä ohjausrunkoja. Miettisen tutkimuksesta selvisi, että hoitohenkilökunta tiedosti potilasohjauksen tarpeellisuuden, mutta kiireen vuoksi he eivät pystyneet toteuttamaan ohjausta laadukkaasti. Potilasohjaus ympäristö oli useasti meluisa ja rauhaton, myöskin yksityisyyden suojan koettiin huonoksi tilojen vuoksi. Potilasohjeet koettiin epäselviksi ja osin materiaali oli vanhentunutta ja huonosti saatavilla. Lipposen tutkimuksessa tuli myöskin esille materiaalin päivittämisen ja täydentämisen tarve, materiaali tulisi olla myös potilaiden ja hoitajien saatavilla. (Miettinen 2016; Lipponen 2014.) Miettisen tutkimuksessa potilasohjauksen kirjaaminen koettiin haasteelliseksi, tähän vaikuttivat kiire, sekä se, ettei rakenteisen kirjaamisen mallissa tuntunut Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op Julkisen terveydenhuollon puolella kaihileikkaus voidaan tehdä Kaihileikkaus on ainoa näkökykyä korjaava hoitokeino. Kaihileikkaus on ollut jo pitkään yleisin kirurginen toimenpide Suomessa

4,339 Followers, 426 Following, 56 Posts - See Instagram photos and videos from Christin Hussong (@christinhussong).. Ideoita ohjauksen haasteisiin Työpaikkaohjaajakoulutus Kouvolan seudun ammattiopistossa Carry on - kärryllinen työkaluja ohjaukseen Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa työpaikkaohjaajaa saattaa Hoitava lääkäri arvioi mahdollisuuden taittovirheen korjaukseen kaihileikkauksen yhteydessä erillisellä esitutkimuskäynnillä. Harmaakaihi eli katarakta (myös cataracta tai catarrhacta) on silmäsairaus, joka tarkoittaa silmän normaalisti kirkkaan linssin (mykiön) samenemista. Hoitamattomana harmaakaihi heikentää näköä pysyvästi ja voi aiheuttaa sokeuden tai lievemmän näkövamman

Kaihileikkaus Nõmmen Silmäkesku

 1. en sekä laadukkaiden,
 2. someone who knows how to get money from others. selling drugs,rolling dice,pimpin. your hustlin for that money
 3. en ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden
 4. Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs Päivi Ali-Raatikainen 15.11.2006 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Mikä on Tietolähde? Potilasohjauskeskus, jossa on VSSHP:n hoitokäytäntöjen
 5. en POTILASOHJE LÄÄKINTÄTEKNIIKKA. www. hus-kuvanta

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala - Home Faceboo

12 12 Aiheen rajaus ja teoria osuuden kirjoittaminen Tutkimussuunnitelma Koehakuja Tietokantojen valinta Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen haut Tutkimusten valinta Tutkimusten analysointi sisällön analyysillä Tulosten kirjoittaminen Kehittämistehtävät Ohjausvideon suunnittelu Ohjausvideon tekeminen Kuva 2. Opinnäytetyön etenemisen vaiheet Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset Доброго времени суток. Что скажите о Western Digital Ultrastar DC HC320 8 TB (HUS728T8TALE6L4) Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kuntouttavassa hoitotyössä kuntouttavaa toimintaa suoritetaan osana potilaan perushoidollisia tilanteita. Tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä myös kuntoutumista

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa. JP/Politikens Hus A/S (House of JP/Politiken) is a Danish media company. JP/Politikens Hus was established on 1 January 2003 as a merger between Politikens Hus and Jyllands-Posten A/S.. Oma­Mehiläinen helpottaa sinun ja perheesi terveysasioiden hoitamista. Lataa sovellus tai kirjaudu verkkopalveluun!38 38 Saari, M. Silmätautioppi painos. Keuruu: Otavan kirjapaino oy. Sairaanhoitajan eettiset ohjeet Sairaanhoitajaliitto. WWW-dokumentti. Saatavissa: [viitattu ] Seppänen, M Kaihi (harmaakaihi, katarakta). Lääkärikirja Duodecim WWW-dokumentti. Saatavissa: [viitattu ]. Suuronen, T Kaihipotilaan hoito. Sairaanhoitajan käsikirja. Terveysportti. Tarnanen, K., Välimäki, J., Vuorio, A Kaihi. Käypähoitosuositus WWWdokumentti. Saatavissa: [viitattu ]. Työturvallisuuskeskus s.a. Työnäkeminen. WWW-dokumentti. Saatavissa: ( [viitattu ].

HAAVANHOIDON KEHITTÄMINEN PIRKKALAN KOTIHOIDOSSA TARJA SAARINEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TYÖELÄMÄYHTEYS HAAVAT LISÄÄNTYVÄT KOTIHOIDOSSA DIABETEKSEN YLEISTYESSÄ JA VÄESTÖN IKÄÄNTYESSÄ NYKYINEN HAAVAN HOIDON Kaihileikkaus Papers and Research , find free PDF download from the original PDF search engine. Kaihileikkaus - Hyvä Yksityiset Silmäsairaalat tarjoavat pääkaupunkiseudulla asiakkailleen..

Video: Laserleikkaus Silmäleikkaukset Yksityisasiakkaat Pihlajalinn

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito, Visit Shakespeare's Family Homes in the heart of Stratford-upon-Avon. Discover more about the life and times of William Shakespeare across five unique properties and learn about what life was like in.. Eiran sairaala on arvostettu moderni, kaksikielinen, kotimaisessa omistuksessa oleva yksityinen sairaala ja lääkäriasema. Olemme tuottaneet korkealaatuisia terveyspalveluja pääkaupunkiseudulla jo yli 110 vuotta. Tarjoamme monipuolisia kirurgisia palveluja, tutkimuksia ja hoitoja. Kaihileikkauksia ammattitaitoiset kirurgimme ovat tehneet jo 15 vuoden ajan.

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä kaihileikkaus

10 10 Jälkitarkastus tehdään tarvittaessa potilaan kotiutuessa ja 4-6 viikon kuluttua (Mustajoki, Alila, Matilainen & Rasimus 2011, 670). Jos leikkaus ei mene suunnitelmien mukaan on usein syynä, että kaikkea kaihimateriaalia ei ole saatu poistettua tai linssiä ei ole voitu asettaa paikoilleen ensimmäisessä leikkauksessa, ja näin ollen joudutaan tekemään uusi leikkaus (Seppänen 2013). Ennen kaihileikkausta tulisi potilaalta tutkia näöntarkkuus, tehdä linssinmittaus, selvittää kyynelkanavien kunto, mitata silmänpaine, tehdä mikroskooppitutkimus ja silmänpohjantutkimus (Mustajoki, Alila, Matilainen & Rasimus 2011, 670). Jotta leikkauskriteerit täyttyisivät, tulisi näön tarkkuus olla paremmassa silmässä lasikorjauksella 0,5 tai huonompi. Paremman silmän näön tarkkuuden ollessa parempi kuin 0,5 tulisi huonomman silmän tarkkuus olla lasikorjauksella 0,3 tai huonompi. Leikkauskriteeri täyttyy myös näön haitatessa arkitoimintoja, kun lasien vaihdolla ei saada parannettua näkökykyä. Leikkaus voidaan tehdä myös, jos ensimmäisen leikkauksen jälkeen on potilaalle tullut näköä haittaava silmien eritaittoisuus (yli 2D) tai kaihi haittaa jonkin muun silmäsairauden seurantaa. (Kaihi 2013). Hoitajan tulee huolehtia, että potilas saa tiputettua puhdistavat tipat kolmena päivänä ennen leikkausta tai tarvittaessa hankkia apua tippojen tiputtamiseen. Hoitajan tulee myös ohjeistaa potilasta tehtävästä operaatioista, siihen valmistautumisesta ja jälkihoidosta. (Mustajoki, Alila, Matilainen & Rasimus 2011, 670). Mahdolliset komplikaatiot kaihileikkauksen jälkeen Tavallisin komplikaatio kaihileikkauksissa on instrumentilla kapselin takaseinään aiheutettu aukko, joka mahdollistaa mykiömateriaalin pääsyn lasiaistilaan. Mykiömateriaalin joutuminen lasiaistilaan voi aiheuttaa tulehduksen ja paineen nousun. Leikkaushaavaan liittyvät komplikaatiot johtuvat usein joko liian lyhyestä tunnelista tai instrumentin aiheuttamasta palovammasta. Näin ollen haava ei ole vedenpitävä ja ei siksi saavuta normaalia painetasoa. Harvinaisin ja pelätyin komplikaatio kaihileikkauksessa on silmän sisäosien bakteeritulehdus. Myöhäiskomplikaationa voi myös joskus ilmetä jälkikaihia. (Saari SARVEISKALVON ENDOTEELISIIRTO -Potilasohje. Cami Kapp Mari Koivu. Hyvä potilasohje on selkokielinen ja riittävän yksinkertainen, jotta potilaiden on helppo ymmärtää sen sisältö HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS ENSIN - NÄKYMÄ POTILASTURVALLISUUS SILMÄLASIEN KAUTTA Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry VERKOSTOTAPAAMINEN 14.3.2017 Tuula Saarikoski, Potilasturvallisuuskoordinaattori, Palvelusetelipotilaan omavastuu kaihileikkauksista on 89 €. Omavastuu kattaa leikkauksen laadukkailla yksiteholinsseillä, silmäkirurgin tutkimuksen leikkauspäivänä ja linssivalintaan tarvittavat tutkimukset.

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Pöytyän terveyskeskuksen osasto TIETOA POTILAAN OMAISELLE Osasto Yläneentie 1 21870 RIIHIKOSKI Puh: 02 4864 1300 Pöytyän terveyskeskuksen osaston tehtävänä on: Antaa Hoitosuositus Tutkimusnäytöllä tuloksiin Leikki-ikäinen lapsi tarvitsee mahdollisuuksia puhua ja käsitellä toimenpiteen herättämiä tunteita. Kuva: Shutterstock Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa Varaa aika silmälääkärille tai silmäkirurgille Mehiläisen verkkoajanvarauksesta tai soittamalla Mehiläisen asiakaspalveluun 010 414 00. Jos käytössäsi on kunnan myöntämä palveluseteli, varaa aika kaihileikkaukseen Mehiläisen asiakaspalvelun kautta.  SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää 6 6 dukasta ja turvallista ( /1326, 8. ). Suomen perustuslaissa sanotaan, että jokaiselle on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä ( /731, 19. ). Sairaanhoitajan eettisissä ohjeissa painotetaan, että sairaanhoitajan on oltava oikeudenmukainen ja kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta. Sairaanhoitajan tulee luoda luottamuksellinen hoitosuhde potilaaseen. (Sairaanhoitajan eettiset ohjeet 1996.) Suomen perustuslaissa sanotaan, että ihmiset ovat yhdenvertaisia ja heitä tulee kohdella tasa-arvoisesti ( /731, 6. ). Nämä sairaanhoitajan eettiset ohjeet sekä Suomen perustuslaki tulee muistaa potilasohjausta suunniteltaessa. Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus kerätä tietoa potilasohjauksesta ja kaihista. Kerätyn tiedon pohjalta teimme ohjausvideon Kymenlaakson keskussairaalaan kaihileikkaukseen tuleville potilaille. Ohjausvideo tehtiin yhteistyössä Kymenlaakson keskussairaalan silmätautiyksikön kanssa. Ohjausvideon tavoitteena on toimia silmätautiyksikön työntekijöiden tukena potilaan ohjauksessa. Kaihileikkauspotilas on usein vanhus ja tämän takia kohderyhmän ikä on otettu huomioon videon suunnittelussa ja toteutuksessa. Videosta on tehty selkeä ja yhtenä tärkeänä osana videota on selostaja. Selostaja puhuu koko videon teksti sisällön selkeästi ääneen, jotta näön heikkeneminen ei vaikuttaisi informaation ymmärtämiseen. Videon tarkoituksena on myös lievittää mahdollisia pelkoja leikkaukseen menosta, sekä kerrataan jo saatua informaatioita leikkauksesta, hoito-ohjeista ja jälkiseurannasta. Opinnäytetyössämme käytimme käsitteitä preoperatiivinen ohjaus sekä postoperatiivinen ohjaus. Preoperatiivisella ohjauksella tarkoitetaan ennen leikkausta tapahtuvaa ohjausta. Postoperatiivisella ohjauksella tarkoitetaan leikkauksen jälkeistä ohjausta. (Ahonen ym. 2012,99.) 2 CAREAN SILMÄTAUTIYKSIKKÖ Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalikuntayhtymää kutsustaan Careaksi. Sen jäsenkuntia ovat Kouvola, Kotka, Hamina, Miehikkälä, Virolahti ja Pyhtää. Carean palveluita tuotetaan Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa ja sosiaalipalveluiden yksiköissä, sekä Kymenlaakson keskussairaalassa. Carea myös ostaa palveluja Helsingin yliopistosairaalasta ja Ortonista. (Carea).

Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito: potilasohje Heidi Castrén Hoitotieteen laitos Terveystieteen yksikkö Tampereen yliopisto Syksy 2011 Projektin lähtökohdat Laskimoperäinen säärihaava Muuttovalmiissa hirsikodeissamme on painumaton hirsi vakiona. Tervetuloa tutkitusti tyytyväisimpien hirsitalon rakentajien joukkoon 33 33 tutkimuksia. Tästä syystä käytimme kaihin käypä hoito- suositusta sekä terveyskirjastosta löytyneitä artikkeleita. Käypä hoito- suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla löysimme kaksitoista tutkimusta ja artikkelia, joista viisi käsittelee kaihia ja seitsemän potilasohjausta. Näistä kahdestatoista tutkimuksesta kuitenkin poistimme kolme, liittyen potilasohjaukseen, koska tarkemman tarkastelun jälkeen, ne eivät täyttäneetkään tieteellisen julkaisun kriteerejä. Näin ollen teimme myös sisällönanalyysitaulukon ja tulokset uudelleen, näin varmistimme työmme luotettavuuden säilymisen. Tämän vuoksi jäimme hieman opinnäytetyömme omasta aikataulusta jälkeen. Potilasohjaukseen valitsemamme tutkimukset olivat pro graduja ja yksi oli väitöskirja. Jaana Kaukosen pro gradusta saimme käyttöömme vain tiivistelmän. Halusimme kuitenkin käyttää tätä tutkimusta, koska se liittyi niin suoraan meidän aiheeseen ja muita vastaavia emme löytäneet. Valitsemamme tutkimukset potilasohjauksesta olivat eettisesti perusteltuja, ne olivat hyödyksi potilaille, koska niissä kehitettiin potilasohjausta. Työssä on mukana yksi englanninkielinen artikkeli kaihista. Pidimme lähdettä luotettavana, koska artikkeliin oli käytetty laajasti lähteitä, pääsääntöisesti luvulta. Tutkimuksen luotettavuutta heikentää se, ettemme löytäneet tietoa onko artikkeli vertaisarvioitu. Mielestämme artikkeli oli hyödyllinen työhömme, koska artikkelista ilmeni hyvin, miten ulkomailla kaihia hoidetaan ja siinä oli tuotu hyvin esille asioita kaihin ennaltaehkäisystä, riskitekijöistä ja hoitomenetelmästä. Jotta opinnäytetyö olisi luotettava ja laadukas on opinnäytetyön tekemisen prosessi dokumentoitava tarkasti. Työn on oltava jäljitettävissä, joten tämän takia kaikki valinnat pitää kirjata ylös ja perustella. (Kananen 2012, 165.) Tässä työssä jäljitettävyyttä lisäävät tehdyt tietokantahakutaulukko (Liite 3), tutkimustaulukko (Liite 4) ja sisällönanalyysitaulukot (Liitteet 5 & 6). Olemme kuvanneet opinnäytetyömme prosessin etenemisen vaihe vaiheelta. Työn luotettavuutta lisää se, että tekijöitä on ollut kolme. Alkuperäistutkimukset ovat haettu erikseen, mutta yhdessä päätetty mitkä valitaan omaan työhömme. Sisällönanalyysit jaetuista tutkimuksista on tehty itsenäisesti, mutta tulokset ovat kuitenkin kirjoitettu yhdessä. Harmaakaihin leikkaushoito Minna Sandberg-Lall, LT Silmätautiopin dosentti Silmäkirurgi Suomen Silmälääkäriyhdistyksen varapuheenjohtaja 1 Harmaakaihi Kehittyy useimmiten iän myötä ilman ulkoista syytä

#Kaihi #Kaihileikkaus Uskomaton onni saada elää kykyaikana. Minä tahansa muuna historian HUS:n #kaihileikkaus'asiakkaat erittäin tyytyväisiä sähköiseen #palveluseteli'in ja sillä saamaansa.. Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) : 1) Opetuksen resurssit 2) Nellin laajuus ja tekniset kompastuskivet 3) AMK:ien tutkimuskulttuuri 1) Opetuksen resurssit aikaa pahimmillaan noin 2h / ryhmä, , Ira Hyvönen ja Laura Lempinen OHJAUS-DVD KAIHILEIKKAUKSEEN TULEVALLE POTILAALLE Opinnäytetyö Hoitotyö Syksy 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.11.2011 Tekijä(t) Ira Hyvönen ja Laura Lempinen Silmäleikkaukset ja valmistautuminen. Yleisimmät yksikössä suoritettavat leikkaukset ovat: kaihileikkaus. silmäluomien toiminnalliset leikkaukset. silmän alueen kasvainleikkaukset

Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT HOITOTYÖN SESSIO 25.5.2010 Ritva Sundström Oh, TtM, TTT-opiskelija Tampereen yliopistollinen sairaala/psykiatrian toimialue Pitkäniemen Puhelinaika, sihteeri ma - pe klo 9.00-11.00 puh. 019 548 3105, Sähköpostiosoite: aitiyspkl.porvoo@hus.fi

Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.5.2012 Kuva Google.com Miksi lapsen valmistaminen on tärkeää? Lapsen Kaihi eli harmaakaihi aiheuttaa näkökyvyn heikentymistä. Kaihissa silmässä sijaitseva mykiö samentuu. Kaihin ainoa hoitomuoto on kaihileikkaus. Kaihileikkauksella silmän toiminta saadaan palautettua. Useissa tapauksissa näkökyky leikkauksen jälkeen on jopa parempi kuin ennen kaihia, sillä leikkauksen yhteydessä voidaan korjata myös silmän taittovirhettä. Kaihileikkauksen tekee silmäkirurgi ja toimenpide suoritetaan sairaalassa.26 26 löytyvän omaa kohtaa potilasohjaukselle. Saarelan tutkimuksessa selkeä työnjako ja rajojen määrittely olivat hankalaa toteuttaa, hoitajat olivat joutuneet tekemään lääkärille kuuluvia päätöksiä. Lisä-kouluttamiset ja työn siirrot lääkäriltä hoitajille eivät nostaneet palkkaa, tämä osaltaan alensi työmotivaatiota ja vaikutti näin potilasohjauksen laatuun. Tiedonsiirto eri yksiköiden välillä, esimerkiksi erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon, koetaan haasteelliseksi hoidon jatkuvuuden kannalta. Ohjeet ovat usein sisällöllisesti haasteellisia. (Miettinen 2016; Saarela 2013.) Hoitohenkilökunta Saarelan tutkimuksessa nousi esiin, että hyvällä ohjaajalla on taitoa ohjata vastuullisesti potilasta, tämä korostuu ohjaajan pyrkimykseen antaa laadukasta ohjausta, vastuullisuutta lisäsi tieto mahdollisesta seuraamuksista, jos potilasohjausta ei ole toteutettu hyvin. Ohjaajan velvollisuutena on tiedostaa eettisten lähtökohtien vaikutukset hoitotyöhön ja potilasohjaukseen. Lipposen tutkimuksessa kerrotaan, että motivoitunut ohjaaja toteutti ohjausta potilaslähtöisesti, Saarelan tutkimuksessa motivoituminen ilmeni innostuksena ja kiinnostuksena omaan työhön ja potilasohjaukseen. Lipponen kertoo naishoitajien sitoutuvan enemmän ohjaukseen ja naisten mielestä sitoutuminen syventää ohjausta ja naisilla on yleisesti parempi motivaatio ohjausta kohtaan. (Saarela 2013; Lipponen 2014.) Saarelan tutkimuksessa ilmeni, että hoitohenkilökunnan antama ohjaus ymmärretään paremmin kuin lääkärin antama. Hoitajat koetaan tasavertaiseksi, joille voi purkaa mieltä painavia asioita. Saarelan mukaan ohjaajan tärkeitä ominaisuuksia ovat yhteistyötaito ja verkostoimiskyky, jotta alueellinen yhteistyö mahdollistuu. Hoitajan on myös tärkeää tunnistaa konsultoinnin tarve ja kyetä itsenäiseen toimintaan. (Saarela 2013; Lipponen 2014.) Saarelan tutkimuksen mukaan täydennyskoulutus on koettu tärkeäksi, hoitajat kokivat ohjaustaitonsa kehittyneen ja tiedon soveltaminen käytäntöön vahvistui. Miettisen tutkimuksessa kuitenkin todettiin tiedon soveltamisen käytäntöön olevan haasteellista. Lipposen tutkimuksessa ilmeni, että erikoissairaanhoidossa työskentelevillä hoitajilla on paremmat tiedolliset valmiudet ohjata kuin

Kaihileikkaus Papers and Research , find free PDF download from the original PDF search engine. Kaihileikkaus - Hyvä Yksityiset Silmäsairaalat tarjoavat pääkaupunkiseudulla asiakkailleen.. Kirjelda keskaegset linna! Kes oli Jan Hus

Uudet toimintakonseptit ja tulokset Professori Anja Tuulonen Vastuualuejohtaja Nähdään yhdessä pidemmälle Toiminta uusiin tiloihin 2.1.12 Perustehtävä (Silmä)hyvinvoinnin edistäminen Sairauksien parantaminen LUCENTIS (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen Potilasesite LUCENTIS-hoidosta Osa 1 Tietoja LUCENTIS-valmisteesta Tässä esitteessä kerrotaan diabeettisen Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja Sairaanhoitaja Niina Hakala, niina.hakala@vshp.fi Päiväkirurginen yksikkö, VKS Suomen Anestesiasairaanhoitajien Syyskoulutuspäivät 4.-5.10.2012, Jyväskylä

AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN Ihmisen käsitys muuttuneesta tilanteesta muodostuu nopeasti ja on melko pysyvää. Hallinnan tunteen saavuttaminen ennustaa masennuksen vähäisyyttä, kuntoutumista, parempaa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011, 1 1 Anna Eriksson, Heidi Roti ja Siru Suominen-Jalo KAIHIPOTILAAN PRE- JA POSTOPE- RATIIVINEN OHJAUS Ohjausvideo kaihileikkaukseen tuleville potilaille Opinnäytetyö Hoitotyö 20173 Author (authors) Degree Time Anna Eriksson, Heidi Roti ja Siru Suominen-Jalo Thesis Title Bachelor of Health Care June 2017 Cataract patients pre- and post-operative guidance, info video to cataract surgery patients Commissioned by 38 pages 14 pages of appendices Carea Supervisor Katri Rissanen, Senior Lecturer Abstract The significant cause of cataracts is age, that s why it is the most common acuity of vision debilitating disease. A third, over 65-year old s have some kind of cataract transformation in their eyes. In Finland year 2008 was made cataract surgeries. The purpose of this thesis was to produces an info video for ophthalmology unit in Carea. Contact person`s from Carea were ophthalmology unit s service superior and nurse. The purpose of the info video is to support nurse s patient counseling. Power- Point program was used as the basis of the info video, the actual video was made by Movie Maker program. Speech sections were recorded with Audacity program. Content of the video was spoken aloud, so it can be followed by the patient s with impaired vision. Info video become clear and understandable. The thesis was carried out as development work, which was based on systematic literature review. The data were collected systematically and analyzed by content analysis. The Inclusion criteria to used research were Finnish or English language, published in , scientific approach, available in full text form and publications are available free of charge. Nine studies were elected on a systematic literature review, five of these were related to cataract and four to patient counseling. The studies revealed, that cataract pre - and postoperative guidance contains many section, that treatment is successful. The studies revealed also, that good patient counseling included consideration of patients' needs and resources, as well as director's expertise, professional competence and motivation. Patient counseling were affected by the counsellor s resources that were available. Keywords cataract, patient education, info video KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

 • Kyckling garam masala recept.
 • La reunion vulkan tour.
 • Kartanonkoski jalkapallo.
 • Mcdonalds vegaani hampurilainen.
 • Vantaan vaakuna.
 • Verenpainelääkkeet ja viagra.
 • Lasivilla oireet.
 • Nuorisotyö koulutus.
 • Sienikasvusto kukkaruukussa.
 • Lemmenpolku matto ohje.
 • Jääkiekkovarusteet tampere.
 • Muistomerkki lemmikin haudalle.
 • Sako kiväärin lukon purkaminen.
 • Finscooter.
 • Milloin mennä psykologille.
 • Lausitzer rundschau lübben traueranzeigen.
 • Runo kuolleelle.
 • Villa sandviken kellari.
 • Sheriffi enontekiö.
 • Law of attraction love.
 • Talvivalkeat neljä pientä annosta.
 • Pulmatehtäviä aikuisille.
 • Jon jones tom jones.
 • Queer merkitys.
 • Skootterin puola.
 • Tacot resepti.
 • Uuteen työpaikkaan meno jännittää.
 • Radiotaajuudet suomessa.
 • Study meet.
 • Arsenal sar m1 kivääri.
 • Viasat uutiset.
 • Perunan tärkkelys allergia.
 • Kumela maljakko hinta.
 • Tu darmstadt microsoft office.
 • Sum squared.
 • Penn battle 2 2000.
 • Lasten hiustenleikkaus espoo.
 • Singletreffen erlangen.
 • Google maps street view mobile.
 • Itämainen tanssi raahe.
 • Seiska juomapeli.