Home

Kuntatalouden tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020 Kuntatalouden indikaattorit • Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta: • jonka vuosikate on negatiivinen • jossa tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa • jossa lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin • jossa omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista • jossa kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia • jossa kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää. • kertynyttä alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä tuhat euroa asukasta kohden Tällä UNM -sivulla on taulukko, joka sisältää rahoituksen tärkeät hyötysuhteet, kuten hinta/voittosuhde, osakekohtainen voitto, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, ym

» Tunnusluvut. Lähtötiedot. Summat taseesta ja tuloslaskelmasta Kuntatalouden tietopalveluprojektissa toteutetaan seuraavat tietojärjestelmät: Kuntatalouden rekisteripalvelu, joka sisältää kuntien ja maakuntien valtionhallinnolle toimittamat taloustiedot

Kuntatalouden tunnusluvut - PDF Free Downloa

 1. Quick Ratio - (tai Acid Test Ratio) yrityksen maksuvalmiuden tunnusluku, joka ilmentää yrityksen mahdollisuuden lyhytaikaisista velvoitteista selviämiseksi; hyvä yli 1, heikko alle 0,5.
 2. Keski-Suomen kauppakamarin järjestämässä Talouden hallinta ja tunnusluvut -yrityssimulaatio koulutuksessa pääset itse kokeilemaan ja tekemällä oppimaan..
 3. Tilinpäätösanalyysi - Talouden tunnusluvut. Tilinpäätösanalyysin perusteet - Kaikki yleisimmät talouden tunnusluvut selvitettynä ymmärrettävästi
 4. nasta aiheutuneiden kustannusten yli.
 5. Iltapäivälehdykässä paljastettiin nokiajohtajan toimenkuvaan kuuluneen Salon irtisanomissuunnitelmien kestoa. Mies oli edeltäjältään saanut perinnöksi Salon..

Kuntatalouden tunnusluvut Heikki Miettinen - PDF Ilmainen latau

Projektitoiminnan tunnusluvut. Projektitoiminnan tunnusluvut. Vuosittain on käynnissä 50-80 julkisrahoitteista projektia, joista 20-30 on EU-projekteja Tarjoaako terveyskioski-toimintamalli mahdollisuuksia perusterveydenhuollon palvelurakenteiden uudistumiseen, kuntatalouden hallintaan, riskiryhmien aikaiseen tavoittamiseen ja asiakas..

Video: Kuntatalouden tunnusluvut by Esavo Ennakoi - Infogra

Vahvan kuntatalouden ansiosta kaupungista löytyy esimerkiksi moottori- ja ravirata, urheiluammunnan puolella harvinainen sporting-rata, maneesi, jokkisrata ja monipuolisia, laadukkaita urheilualueita Avainsana: tunnusluvut Hän on samaa mieltä siitä, että kuntatalouden tila on nyt hyvä, jopa historiallisen vahva. Mutta Kuntaliitossa ohjelman johtopäätöksiä tulevista näkymistä pidetään jopa ylioptimistisina Current Ratio - yrityksen maksuvalmiuden tunnusluku, joka kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhteen; yritystutkimusneuvottelukunta (YTN) luokittelun mukaan: hyvä yli 2, heikko alle 1.

Yhteensä kuntatalouden velka on asettumassa noin 19,4 miljardiin euroon, mikä pitää velkaantumisen ennallaan suhteessa bruttokansantuotteeseen. Syömävelkaan jouduttiin turvautumaan jopa 38.. Kuntatalouden viitekehys on perinteisesti budjettivuosi, kun taas kestävän kehityksen ratkaisuissa painottuvat elinkaarikustannukset. - Meillä ainoa tarkastelukulma on vain arvioida, että olemassa.. Suomen Perustan Kunnat kuntoon! -artikkelikokoelman julkistustilaisuus, jossa KHT-tilintarkastaja Pauli Vahtera valottaa kuntatalouden karmeaa tilannetta ja esittää teesinsä siitä..

Kuntatalouden tilanne on huolestuttava ja heikkenee lähivuosina. Kuntien tilikauden tulos on ennusteen mukaan kehyskaudella 2014-2017 joka vuosi merkittävästi alijää-mäinen kuntatalouden Tuloveroprosentit Kriisikuntakriteeri: • Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa • Kriteeri on täyttynyt useissa selvitysalueen kunnissa jo pitkään Lähde: Kuntaliitto Vuoden 2013 kuntajako Vuosina 2001-2011 perustettujen uusien kuntien osalta tuloveroprosentti on laskettu liitoskuntien keskiarvolla. Selvitysalueen tuloveroprosentti on laskettu samalla tavalla Koko maan keskiarvo on laskettu painottamalla kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla Leppävirta Heinävesi Varkaus Kuntatalouden tunnusluvut Joroinen Keski-Savo Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä

Tunnusluvut-sovelluksen avulla voit • kirjautua Nordean palveluihin ja vahvistaa tapahtumia • hyväksyä verkkomaksuja turvallisesti • tunnistautua muiden palvelutarjoajien palveluihin (henkilöasiakkaat).. Loikkanen, Heikki ; Nivalainen, Henna. / Suomen kuntatalouden kehitys : miten tähän on tultu?. Kuntien takauskeskus, 2010. 72 Sivumäärä Tutkittavat tunnusluvut ovat omavaraisuusaste, quick ratio ja sijoi tetun pääoman tuottoaste. Tunnusluvut - Ohjelmapalvelut II RETKET JA SAFARIT Tulostiedot Retkien/safarien.. Lähtökohdat 1. Otetaan käyttöön kuntatalousohjelma 2. Tasapainotavoite ja toimenpiteet 3. Rahoituskehys 4. Alijäämän kattamisvelvoite 5. Kustannustenjaon tarkistus vuosittaiseksi 6..

Palvelutietoa eri kielillä

Kuntatalouden kehitystä ja valtion kuntatalou-teen vaikuttavia toimenpiteitä käsitellään laajemmin talousarvioesi-tyksen yhteydessä laadittavassa peruspalvelubudjetissa Lainakanta €/asukas Kriisikuntakriteeri: • Lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin • Alueen kuntien yhteenlaskettu lainakanta/asukas on ollut vuodesta 2006 kriteeriä korkeampi • Vuonna 2012 kriteeri ylittyi noin 600 eurolla/ asukas Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Lainakanta on pitkä- ja lyhytaikainen korollinen vieras pääomaa. Se lasketaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Luvut sisältävät myös kunnan liikelaitosten lainat, mutta ei kunnan omistamien yhtiöiden lainoja. Tästä syystä kunnan tehtävien organisointi vaikuttaa kunnan lainakantaan, eivätkä kuntien lainamäärät ole aina keskenään vertailukelpoisiaOman pääoman tuotto (ROE = Return-on-Equity) - korvausta omistajien yritykseen sijoittamille pääomille. Kuule kuntatalouden ajankohtaiset aiheet. Kuntienpäivässä käsitellään kuntatalouden ajankohtaisia aiheita Suomen Kuntaliiton kuntatalousasiantuntija Sanna Lehtosen johdolla

Olet täällä. Etusivu » Tietoa Posiosta » Tunnusluvut ja talous. Tunnusluvut ja talous. Tietoa Posiosta. Avoimet työpaikat Rantalaisen tunnusluvut. 51 milj. euroa. Liikevaihto 46.95 €. Tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan unionin sääntelyn vaikutuksia kuntatalouden ohjaukseen sekä sitä, miten sääntely on huomioitu lainsäädännössä Suomessa Tietokirjallisuus. Talous (liike- ja kansantalous), media, viestintä. Oiva Myllyntaus : Kuntatalouden ohjaus : budjetoinnin ja kirjanpidon teoriaperusteita ja kehityssuuntia

Pelkosenniemi ja Savukoski käyvät neuvottelupöytään – Itä

PPT - Kuntatalouden tunnusluvut PowerPoint Presentation, free

Vastuullisuus. Vastuullisuuden edelläkävijä. Tavoitteet ja tunnusluvut. Luonto ja LUMO-ohjelma. Ihmiset Kansantalouden tunnusluvut sisältävät mm. bruttokansantuotteen ja työllisyysasteen. Kansantalouden tunnusluvut. Talouden keskeisten tunnuslukujen kehitys ja lähivuosien ennusteet Vuosi-kate %:a poist. Tili- Invest. Invest. kauden oma- tulo-tulos hankinta rahoi-

Yrityksen talouden seurannan ja kehittämisen lähtökohtana on se, että tulkitsija ymmärtää mitä talouden tunnusluvut tarkoittavat. Varsinkin aloittavat yrittäjät ovat usein lahjakkaasti pihalla näistä luvuista.. Fyysinen. Tunnusluvut. Tunnusluvut Kuntatalouden tunnusluvut. Oulun selvitysalue. Liminka Tyrnävä. Kuntatalouden indikaattorit. Ø Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunt Kumpi sanamuoto on oikein, kun puhutaan yrityksen taloudesta: taloudelliset tunnusluvut vai talouden tunnusluvut? Onko toinen ehdottomasti väärin vai suositeltavampi tapa Tämän vuoden lisäbudjetissa 237 miljoonaa käytetään kuntatalouden ensi avuksi. Myös esimerkiksi Business Finland ja Makera saavat lisää rahaa. Lintilän mukaan kokonaisuus on hallitukselta varsin..

Tule meille kuntatalouden tietopalveluun raportointias. Asiantuntija kuntatalouden tietopalveluun Valtiokonttori. Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2019 tilastoapu/tunnusluvut.ipynb

Tunnusluvut

 1. nidottu, 2016. Osta kirja Kuntatalouden ohjaus osana julkista taloutta Tanja Matikainen (ISBN 9789522933799) osoitteesta Adlibris.fi. Ilmainen toimitus yli 16,90 euron tilauksiin
 2. 39.10 €. Tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan unionin sääntelyn vaikutuksia kuntatalouden ohjaukseen sekä sitä, miten sääntely on huomioitu lainsäädännössä Suomessa
 3. Many translated example sentences containing tunnusluvut - English-Finnish dictionary and search engine for English translations
 4. nan laajuuden ja tehokkuuden tunnusluvut - Tallenne demo - Opinahjo - 20180302 by Opinahjo on Vimeo, the home for high quality videos an

Tunnusluvut. Jaa tämä sivu. facebook Neuvostoliiton kokonaistaloudelliset tunnusluvut kansantalouden tilinpidon pohjalta tarkasteltuna by Paula Lähdemäki; 1 edition; First published in 1989; Subjects: Accounting, National income; Places.. Kuntatalouden tunnusluvut Jämsä Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta: jonka vuosikate on negatiivinen jossa.. Kuntatalouden kassavirta-analyysi : suorite- ja kassaperusteiset talouden tunnusluvut kuntatalouden ohjausvälineinä Energiavirasto hylkäsi Lempäälän energiayhteisön hakemuksen, vaikka valtio on itse rahoittanut hanketta - Kansanedustajat peräänkuuluttavat hallitusta mahdollistamaan energiayhteisöt. Tilaajille

Kuntatalouden kassavirta-analyysi : suorite- ja - NLF Open Dat

Jani Pitkäniemi ja Tanja Rantanen: Ikääntyminen ja

Talouselämä ei enää julkaise analyysejä verkkopalvelussa vaan vain painetussa lehdessä. Tilinpäätökset. Näin Talouselämä laskee tunnusluvut Lainakanta €/asukas Kriisikuntakriteeri: • Lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin • Vuonna 2012 tämä raja ylittyi Haminassa ja Kotkassa Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Lainakanta on pitkä- ja lyhytaikainen korollinen vieras pääomaa. Se lasketaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Luvut sisältävät myös kunnan liikelaitosten lainat, mutta ei kunnan omistamien yhtiöiden lainoja. Tästä syystä kunnan tehtävien organisointi vaikuttaa kunnan lainakantaan, eivätkä kuntien lainamäärät ole aina keskenään vertailukelpoisiaLisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö FCG Konsultointi Oy Puh 0500 762675 heikki.miettinen@fcg.fi Kaavoituksen taloudellinen arviointi kuntatalouden näkökulmasta. Thesis (PDF Available) · April 2018 with 17 Reads Sote-uudistus vie karkeasti arvioiden 60 prosenttia kuntatalouden kautta kulkevasta verorahavirrasta. Sote-uudistus on tekemässä erityisesti pienistä kunnista todellisia kääpiöitä päätöksenteon..

3. Kuntatalouden kehitysnäkymät tulevalle vaalikaudelle. Kuntatalouden kehitysarvion mukaan kuntatalouden vuosikate heikkenee selvästi vuonna 2015, eikä tilanne ilman korjaavia toimenpiteitä.. Start studying LRYA Tunnusluvut. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools ..ohjaus osana julkista taloutta : Euroopan unionin sääntelyn vaikutukset kuntatalouden ohjaukseen, Tanja Matikainen - 2016 Euroopan unionin sääntelyn vaikutukset kuntatalouden ohjaukseen Kuntatalouden tunnusluvuissa ja indeksoiduissa nettomenoissa kunnat on jaoteltu kahteen ryhmään. Raision kuntaryhmässä on Lempäälä, Lieto, Naantali, Raisio, Siilinjärvi, Ulvila ja Uusikaupunki

Kriisikuntakriteerien täyttyminen vuonna Kuntatalouden indikaattori

 1. Tunnusluvut. Tästä osiosta löydät HKScanin tunnuslukuja. Tunnusluvut päivittyvät taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä
 2. Omavaraisuusaste, % Kriisikuntakriteeri: • Omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista • Alueen kuntien yhteenlaskettu omavaraisuusaste on laskenut alle 50 %:n Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Tunnusluku mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä uusista sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuusaste= (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
 3. Kuntatalouden ohjaus. Tarkastusviraston kannanotot. Sisällys. 1 Mitä tarkastettiin. 2.1 Kuntatalouden makro-ohjausjärjestelmä vahvistaa julkisen talouden kokonaisuuden näkökulmaa..
 4. Talouden tunnusluvut
 5. taa
 6. Tunnusluvut. Tunnusluvut. Viimeksi päivitetty 28.8.2019 14:23

kuntakehityspäällikkö, kuntatalouden ja aluekehityksen seuranta, Maakunnan edunajaminen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakunnan edunajaminen Kuntakonsultti, hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä sanoo, että kuntatalouden ongelma on paljon syvemmällä kuin kuntien taloustoimistoissa. 23.10.2014. Osakesijoittamisen tunnusluvut. Sijoitus. 23.10.2014. Osakesijoittamisen tunnusluvut

Ennusteet - Taloussanomat Talouden tunnusluvut

Tunnusluvut on laskettu ilman oikaisuja yrityksen virallisesta tilinpäätöksestä. Tunnuslukuja ei lasketa kiinteistöyhtiöiden, rahoitus- ja vakuutusyhtiöiden tilinpäätöksistä. Konserneille ei lasketa toimialan.. Debt-to-Assets - kyky kattaa pitkän aikavälin kiinteät kulut ja saavuttaa pitkän aikavälin laajeneminen ja kasvu. Kirjastoinfo Tunnusluvut. Tunnusluvut. Ja pohjavärillä niistä saadut asukaslukuun suhteutetut tunnusluvut. Koko kuntatalouden. ja sen kustannusten kasvun hillitsemisen näkökulmasta edellä kuvattu kehitys on ongelmallinen Sisäänkirjautumistunnustasi tarkistetaan... Avaa Nordea Tunnusluvut –sovellus. Syötä PIN-koodisi Nordea Tunnusluvut –sovellukseen. Peruuta

Taloudelliset tunnusluvut. Analyysityökalun avulla voi nähdä Stockmannin keskeisten taloudellisten tunnuslukujen kehitystä joko vuosi- tai neljännesvuositasolla Kuntatalouden palvelut. Oman yhteisön tunnusluvut ovat suoraan hyödynnettävissä esimerkiksi vuosikertomuksessa, yhtiökokouksessa tai asukasdemokratiaan liittyvissä tilanteissa Tunnusluvut ja johto -sivulle: Granlund tavoittelee vuoteen 2020 mennessä 100 miljoonan euron liikevaihtoa uusien innovaatioiden ja kansainvälistymisen avulla. Kasvu on ylittänyt tavoitteet jo..

Talouden tunnusluvut Ekam

Voiton tunnusluvut

 1. Sub poimi_tunnusluvut() 'Poimii yliopistoittain, tunnuslukulajeittan ja vuosittain luvut vektoriin tunnusluvut. tunnusluvut(1, 1 + a, 1 + b) = Worksheet(Abo).Cells(eka_r + a, eka_s + b).Value
 2. Alpha. Alpha ilmaisee kuinka paljon sijoitus on tuottanut yli- tai alituottoa verrattuna sen sisältämään markkinariskiin ja kuvaa salkunhoitajan sijoituspäätösten vaikutusta rahaston tuottoon
 3. Tunnusluvut. No description
 4. Maksuvalmiussuhde (Cash Ratio) - yrityksen maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria kuvaava mittari, joka ilmentää yrityksen mahdollisuuden saada käteistä rahaa muuten kuin uuden velan kautta vanhojen velkojensa maksuun.
 5. Mitkä ovat tärkeimmät tunnusluvut sijoittajalle? Mitä tunnusluvut kertovat? Arvostusmittareissa siis tarkkaillaan yleensä osakkeen hintaa jaettuna voitolla, osingolla tai tasearvolla
 6. + Kuntatalouden kehitys vuoteen 2015. Dnro 1829/03/2015 Hallintovaliokunta 21.10.2015 Kuntatalouden arviointi konsernitasolla Reijo Vuorento Apulaisjohtaja, Kuntaliitto Helsinki 21.10.2015..

Talouden hallinta ja tunnusluvut -yrityssimulaatio - YouTub

Juuri kun laman luultiin päästäneen otteestaan, tunnusluvut ovat alkaneet uudestaan vilkuttaa punaista. Turun ja sen lähinaapurien tilinpäätökset viime vuodelta kertovat korutonta sanomaa Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kriisikuntakriteeri: • kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia • Selvitysalueen suhteellinen velkaantuneisuus on kriisikuntatasolla Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan tilikauden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus = (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot (käyttötulot muodostuvat toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.)

Valtio päivittää kuntatalouden liikennevalot — Kotkan tunnusluvuista löytyvät kaikki värit. Yksi punainen ei ehkä aja kuntaa valtion holhoukseen, mutta jo keltaisen kohdalla on syytä olla huolissaan Kuntatalouden menot voimakkaassa kasvussa. Julkaistu 31.05.2019 17:34, 1759 lukukertaa. Kuntien tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 on julkaistu. Kuntatalouden menot ovat lähteneet jälleen.. Aiheeseen tunnusluvut liittyvät artikkelit. 20.08.2019 Miksi ROE on huono laadun mittari Tilinpäätökset ja taloudelliset tunnusluvut. Tilinpäätökset ja taloudelliset tunnusluvut. OP Oulu Tilinpäätös (pdf)

Hallituksen odotukset kuntatalouden säästöistä ovat reippaasti ylimitoitettuja. Hallituksen käynnistämien kuntatalouden sopeutustoimien on määrä kohentaa kuntien taloutta 765 miljoonalla.. Tunnusluvut haltuun nopealla vilkaisulla. Yleensä mittarit ovat tylsän näköisiä ja hankalasti löydettäviä lukuja tuloslaskelmaraporttien keskellä. Kun luvut esitellään selkeästi..

Yrityksen taloutta kuvataan useiden eri tunnuslukujen avulla. Lataa ilmainen opas, jossa esitellään tärkeimmät tunnusluvut, niiden laskenta ja tulkinta TEKIJÄ: Myllyntaus, Oiva TEOKSEN NIMI: Kuntatalouden ohjaus : budjetoinnin ja kirjanpidon teoriaperusteita ja kehityssuuntia. Sidostyyppi: Nidottu (pehmeäkantinen) Teoksen kuntoluokitus: K2.. Valitettavasti tämä tapahtuma on jo ollut etkä enää voi ilmoittautua Avaa Nordea Tunnusluvut -sovellus mobiililaitteessasi. Aktivoi offline-tila. Näppäile henkilökohtainen PIN-koodisi Nordea Tunnusluvut -sovellukseen mobiililaitteessasi Koko pääoman tuotto (ROA = Return-on-Assets) - yrityksen kyky tuottaa tulosta kaikelle sille pääomalle, joka yrityksen toimintaan on sitoutunut.

Kuntaliiton raju väite: Kuntatalous ajautunut kriisii

-Valtion puolella ei selkeästi ymmärretä, miten kuntatalouden kriisi ratkaistaan. Kunnissa haetaan koko ajan ratkaisuja, valtion tulee nyt luottaa kuntiin ja antaa niille mahdollisuus kehittyä Talouden tunnusluvut. Talousarvio. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 talousarvion vuodelle 2020 ja -suunnitelman vuosille 2021-2022 Последние твиты от NT_Tunnusluvut (@NT_Tunnusluvut). Nuorisotutkimusverkoston hanke, jossa kootaan yhteen nuorisoalalla olevia tunnuslukuja sekä kehitetään yhdessä uusia. #NTtunnusluvut Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida kuntatalouden kehitystä sekä huolehtia, että kuntatalousohjelma otetaan huomioon kuntia koskevan..

Tuloveroprosentit Kriisikuntakriteeri: • Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa • Haminan, Kotkan ja Virolahden tuloveroprosentit ylittävät asetetun tason Lähde: Kuntaliitto Vuoden 2013 kuntajako Vuosina 2001-2011 perustettujen uusien kuntien osalta tuloveroprosentti on laskettu liitoskuntien keskiarvolla. Selvitysalueen tuloveroprosentti on laskettu samalla tavalla Koko maan keskiarvo on laskettu painottamalla kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla Kuntatalouden tunnusluvut puolestaan selvitysalueella ovat seuraavat: Kuntatalouden tunnusluvut koko selvitysalueella. Lisäksi selvitysmiehet ovat koonneet Kelan maksamat etuudet..

Konsernin taloudelliset tunnusluvut SAT

Kuntatalouden tunnusluvut. Kotka-Haminan seutu 24.10.2013 Heikki Miettinen. Kuntatalouden indikaattorit. Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta: jonka vuosikate on negatiivinen jossa tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa Kuntatalouden ohjausta voisi Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n mukaan edelleen kehittää. Valtiovarainministeriön pitäisi VTV:n mielestä seurata tarkemmin valtion toimien vaikutusta kuntien.. Kuntatalouden tunnusluvut. All rights reserved © 2019 Infogram

Tunnusluvut - Polkk

Yrityksen taloutta kuvataan useiden eri tunnuslukujen avulla. Lataa ilmainen opas, jossa esitellään tärkeimmät tunnusluvut, niiden laskenta ja tulkinta Kuntatalouden tilanne on ensi vuonnakin tiukka, muistuttaa. - Tämä ei kuitenkaan korjaa kuntatalouden alijäämää. Tiukasta taloustilanteesta kertovat kuntien käynnistämät yt-neuvottelut..

Siilinjärven kuntatalouden suunta muuttuu. Haluaisitko lukea jutun? Tilaaja saa enemmän Kuntatalouden ja -politiikan tuntijat. Pertti Ahonen, hallinnon tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto Jenni Airaksinen, yliopistonlehtori, johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto Ari-veikko Anttiroiko.. Konserni Tunnusluvut. Raakapuuta kotimaisista metsistä. Versowoodin liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa

 • Audi center espoo vaihtoautot.
 • E bike verleih augsburg.
 • Gigantti mikkeli.
 • Showlink 2018.
 • Parhaat yhdistelmävaunut 2017.
 • Thor ragnarok dvd julkaisu.
 • Twin peaks 1990 tv series.
 • Jousiammunta helsinki hinta.
 • Miesten keski ikä venäjällä.
 • Mitä haasteita luomutuotannossa on.
 • Suomenajokoira englanniksi.
 • Hallusinaatio alkoholi.
 • Tuoreet yrtit vauvalle.
 • Irwinin lapset youtube.
 • Kingsman imdb.
 • Primesales fi kesa.
 • Phhyky sähköposti.
 • Kieliluun kipu.
 • Mooli 2 käytetty.
 • Olympialaiset 1976 innsbruck.
 • Piipun lataaminen.
 • Honkolan kartano myyty.
 • Vantaa tontit 2018.
 • Jamera.
 • Jummi jammin kennel.
 • Kuuluisat mafiapomot.
 • Ahomansikka maanpeitekasvina.
 • Stephen elop nokia.
 • Ki hong lee hayoung choi.
 • Rakoventtiili fresh 40.
 • Pensaskerttu ääni.
 • Sota 2017.
 • Berlin nachrichten polizei.
 • Heidelberg medizin semesterferien.
 • Muoviset dinosaurukset.
 • Tandempyörä myydään.
 • Edullinen juhlamenu.
 • Vappunaamari ohje.
 • Luulen että kaikki vihaavat minua.
 • Viherlannoitus seos.
 • Pamol f vaikutusaika.