Home

Nominatiivimuoto

Finnish. Russian. nominatiivimuoto. Interpretation Translation. yks.nom. nominatiivimuoto; yks.gen. nominatiivimuodon; yks.part. nominatiivimuotoa; yks.ill. nominatiivimuotoon; mon.gen.. Tietosuojalauseke   Käyttöehdot   Tekijänoikeudet   Palaute   Evästeet   Niin kutsutussa status-lauseenvastikkeessa esiintyy absoluuttinen nominatiivi eli irrallinen nominatiivi, joka tunnetaan myös latinankielisellä nimellään nominativus absolutus (Siinä hän istui pää täynnä ajatuksia). RedFoxin kieliparihistoria näyttää kymmenen viimeisintä käyttämääsi kieliparia. Voit listaa klikkaamalla nopeasti vaihtaa eniten käyttämiesi kieliparien välillä. Esimerkiksi substantiivi johtaminen on johdos verbistä johtaa, mutta se on myös kyseisen verbin neljännen infinitiivin nominatiivimuoto. . Suomen kielelle on ominaista johdosten runsaslukuisuus..

että passiivilauseessa nominatiivimuoto olisi mahdollinen. Deva oli samaa mieltä. mukaan genetiivi tai partitiivi. Myös Anja nosti mahdolliset sijat esille. Nominatiivimuoto ei ole Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista Viime vuosina nominatiivimuoto on kuitenkin tullut niin yleiseen käyttöön, että sitä ei enää nykykielen kannalta voida pitää virheellisenä. Niinpä virallisesti on vahvistettu - tosin kielimiehiltä neuvoa..

nominatiivimuoto de rus

Kielitietoasiana opiskellaan komparatiivin nominatiivimuoto. Kappaleen käsittelyn voi aloittaa dia lukemisella. Jos ryhmästä löytyy kyseisestä maasta oleva opiskelija, hän voisi lukea omasta maastaan.. Kappaleet sanan nominatiivimuoto ilmaisee, että kaikki kappaleet toistetaan kullakin soittokerralla. Arvostelua ei vielä ole päätetty, joten en osaa arvioida koppisiemeniset. siemenkasveja (Spermatophyta) ja putkilokasveja (Tracheobionta), joiden siemeniä suojaa emilehden umpinainen tyviosa eli koppi. (taivutusmuoto) monikon nominatiivimuoto sanasta koppisiemeninen. (taivutusmuoto) monikon akkusatiivi sanasta koppisiemeninen

nominatiivimuoto перевод с финского на русски

 1. ien lopussa on liitemäinen kA-aines no
 2. en, ISO 639-2). mer (me'r; gen mier, part mīerda, mon nom mierūd). meri, no
 3. atiivimuoto
 4. atiivimuoto sanasta rypäs http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe..
 5. atiivimuoto: Hän on viisas
 6. atiivimuoto on hest-ur (normaalissa kirjoituksessa väliviivaa ei merkitä), kun..

Nominatiivimuoto suomesta englanniksi - RedFox Sanakirj

Interrogatiivi- (» § 734) ja relatiivipronominien (» § 735 – 736) vartalot ovat ku- ~ ke-, mi- ja jo- (» asetelma 51). Interrogatiivi- ja relatiivipronominit eivät taivu vajaakäyttöisissä sijoissa. Sana kumpi taipuu komparatiivin tavoin. Olen kaksikymmentä vuotias. kymmentä on ja partitiivi. Nominatiivimuoto on kymmenen. Hiuksetni on vihreä 1.jpg: Tekstilaatikon lauseessa on matematiikasta nominatiivimuoto, vaikka selvästi pitäisi olla genetiivi 3.jpg: Kummallinen partitiivi, vaikka selvästi pitäisi olla nominatiivi..

abessiivi • ablatiivi • absolutiivi • adessiivi • adverbiaali • akkusatiivi • allatiivi • benefaktiivi • datiivi • delatiivi • distributiivi • eksessiivi • ekvatiivi • elatiivi • ergatiivi • essiivi • finaali • formaali • genetiivi • illatiivi • inessiivi • instruktiivi • instrumentaali • kausaali • kausatiivi • komitatiivi • komparatiivi • latiivi • lokatiivi • modaali • multiplikatiivi • nominatiivi • oppositiivi • partitiivi • prepositionaali • prolatiivi • separatiivi • situatiivi • sosiatiivi • sublatiivi • superessiivi • superlatiivi • temporaali • temporaalinen distributiivi • terminatiivi • translatiivi • vokatiivi

Nominatiivimuoto englanniksi - Sanakirja

Nominatiivivartalo on suomen kielen nominien, infinitiivien ja partisiippien perusmuoto. 2 Muodostus. Nominatiivivartalon muodostaminen on helppoa - se on sama kuin nominatiivimuoto itse Nominatiivi on sanan semanttisesti neutraalein muoto ja usein morfologisestikin vähiten merkitty. Esimerkiksi suomen kielessä yksikön nominatiivilla ei ole lainkaan sijapäätettä (talo-ø). Monikon nominatiivin pääte on -t (talo-t), joka on alkuperältään monikon tunnus. Tosin poikkeuksiakin on: islannin kielen maskuliinisukuisen substantiivin "hevonen" yksikön epämääräinen nominatiivimuoto on "hest-ur" (normaalissa kirjoituksessa väliviivaa ei merkitä), kun taas saman sanan yksikön epämääräinen akkusatiivimuoto kuuluu pelkästään "hest".

We always like to be transparent on pricing but we customise each campaign specifically for each client so pricing can differ in many ways , so we highly suggest you complete this form below and one of our campaign specialists will contact you to discuss all your requirements. Katso hakusanan 'nominatiivimuoto' käännökset englanniksi. Sanakirja.fi:stä löydät suositut MOT Sanakirjat® ..nomenklatuuri nominaalimuoto nominatiivi nominatiivimuoto. nolous nomadi nomenklatuura nomenklatuuri nominaalimuoto nominatiivi nominatiivimuoto nomini nonfiguratiivinen non-food..

yks. nom. nominatiivimuoto, yks. gen. nominatiivimuodon, yks. part. nominatiivimuotoa, yks. ill. nominatiivimuotoon, mon. gen Riimisanakirja. nominatiivimuoto rimmaa näiden kanss Nominatiivi eli nimentö on nominatiivi-akkusatiivi-kielten nominien eli substantiivien, adjektiivien, pronominien ja numeraalien sijamuoto. Yksinkertaistaen nominatiivi on substantiivin, pronominin, adjektiivin tai numeraalin taivuttamaton muoto. Nominatiivimuoto on merkitykseltään väljä, genetiivimuoto ilmaisee usein sijaintia: Kiina-innostus, Bond-filmit. Tukholman-kirjeenvaihtaja, Suomen Lontoon-lähetystö Esimerkiksi lapset-sanan vartalo on la, joka ei ole riittävän pitkä hakutermiksi. Tällöin on vain kokeiltava hakua eri muodoilla, ellei sanan nominatiivimuoto anna tarpeeksi hakutuloksia Maijan silmt ovat auki. Jos sanan loppuun on listty -t (koira+ -t ~ koirat), kyseess on monikko (sanan nominatiivimuoto) . Silloin mys verbist kytetn monikon 3. persoonan muotoa

Nominatiivi - Wikipedi

Finés. nominatiivimuoto. Interpretación Traducción. 1 номинативная форма. nominatiivimuoto (positiivin taivutusmuoto) yksikön maskuliinin heikko nominatiivimuoto adjektiivista deutsch

Persoonapronominit.Nominatiivimuoto, suomeksi ja Quizle

_Kirjoita partisiipin yksikön nominatiivimuoto tähän agenttipartisiipin yksikön nominatiivimuoto tähä Nominatiivimuoto ken on vanhahtava, ja sitä käytetään kiteymissä interrogatiivisena tai itsenäisen relatiivilauseen pronominina: X:ää ken pelkäisi; Ken on maassa kaikkein kaunein; Uskoo ken tahtoo Kielitoimiston sanakirja on Kotimaisten kielten keskuksessa laadittu suomen yleiskielen sanakirja mobile. (taivutusmuoto) yksikön maskuliinin heikko nominatiivimuoto sanasta mobil. (taivutusmuoto) yksikön feminiinin vahva nominatiivimuoto sanasta mobil Liddellin ja Scottin Greek-English Lexicon osoittaa, että the·oʹtēs (nominatiivimuoto, josta the·oʹtē·tos on johdettu) merkitsee jumaluutta, jumalallista luontoa (Oxford 1968, s. 792)

Lexin: Suomi-ruotsi -verkkosanakirja. Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan EU:n direktiivien ja Suomen . Kun etsii sanoja sanakirjasta, pitää tietää sanan nominatiivimuoto Tavallisin poikkeama oli, että nominatiivimuoto korvasi genetiivi- tai partitiivimuodon, mutta myös genetiivi-, akkusatiivi- ja partitiivimuodot saattoivat korvautua toisillaan, esim. sitten ne pelastivat Kong.. Itkosen mukaan nominatiivimuoto ilmaisee subjektin tarkoitteelle predikoidun ominaisuuden määrähetkistä tilaa, se erottuu tilannetta edeltäneestä epävapaudesta Myöskään infinitiivi- tai.. Itkosen mukaan nominatiivimuoto ilmaisee subjektin tarkoitteelle predikoidun ominaisuuden määrähetkistä tilaa, se erottuu tilannetta edeltäneestä epävapaudesta Myöskään infinitiivi- tai.. Bonus on latinan adjektiivin 'hyvä' maskuliinin nominatiivimuoto. Vastaava muoto feminiinissä on bona ja neutrissa bonum

Did you find this document useful?

Mikä tällöin olisi nominatiivimuoto: antee, anne (vrt. ranne, vanne) vai annes? Niin sanottu kielikorva sanoi ensin, että se olisi annes, mutta en keksi vertailukohtaa. Jos se olisi vihannes, olisi tuon sanan.. Esimerkiksi substantiivi johtaminen on johdos verbistä johtaa, mutta se on myös kyseisen verbin neljännen infinitiivin nominatiivimuoto Olen kaksikymmentä vuotias. kymmentä on ja partitiivi. Nominatiivimuoto on kymmenen. Hiuksetni on vihreä Tilanne on jännä sana. Tilanne, substantiivi, mutta myös possessiivisuffiksilla varustettu tila -sanan nominatiivimuoto. Tilanni, tilasi, tilangossa, tilanne Kuka-pronominin vartalot ku- ja ke- ovat täydennysjakaumassa: ku- esiintyy yksikön nominatiivissa, ke- muissa muodoissa. Kuka-pronominilla on akkusatiivimuoto kenet. Vartalo kene- esiintyy yleiskielessä muissa yksikön taivutusmuodoissa paitsi partitiivissa (illatiivissa vaihtelu kene-en ~ ke-hen on mahdollinen). Puhutussa kielessä paikallissijaiset muodot ovat usein lyhyemmässä, monikon tapaan kaksitavuisessa asussa: ke-llä, ke-ltä, ke-lle, ke-stä, ke-hen; ke-nä (ei tosin *ke-ssä, *ke-ksi). Muoto ketä voi puhutussa kielessä olla myös monikon partitiivimuoto: – – ketä kaekkija niit ol työmiehijä (Juva, SMS). Alueittain ketä voi vastata myös nominatiivia niin relatiivi- kuin interrogatiivipronomininakin: Se ketä ei tästä pidä ei ymmärrä hyvästä elokuvasta yhtään mitään (E); Aku meni katsomaan ketä [’kuka’] piti ääntä (E).

Video: VISK - § 102 Interrogatiivi- ja relatiivipronominien taivutu

Is this content inappropriate?

komitatiivit. (taivutusmuoto) monikon nominatiivimuoto sanasta komitatiivi. (taivutusmuoto) monikon akkusatiivi sanasta komitatiivi Siksi go ei kuulu tähän sanaluokkaan. Joa goon oo kirjoitettaisiin pitkänä, sana putoaisi luontevasti samaan taivutusryhmään kuin maa tai syy, ainoana poikkeuksena nominatiivimuoto Anu's = Anu is vrt. she's = she is (Anu's lying on the floor; can you make sure she's okay?) Anus = peräaukko Annus = vuosi (nominatiivimuoto) Redfox sanakirja toimii myös älypuhelimilla sekä tableteilla. Palvelua käytetään aina samasta osoitteesta https://redfoxsanakirja.fi. Sanakirjan käyttäminen ei vaadi selaimeen lisäosien asentamista.

Hyvin Menee! 1 Suomea Aikuisille (2008

varpuslinnut. (monikollinen, eläintiede) lintujen suurin lahko (Passeriformes), johon kuuluu yli 5000 lajia. (taivutusmuoto) monikon nominatiivimuoto sanasta varpuslintu. (taivutusmuoto) monikon akkusatiivi sanasta varpuslintu. varpuslinnut Tieteen termipankissa Nominatiivimuoto on tunnusmerkitön subjektin sija. Esimerkissä (23) subjektin nominatiivimuoto kontrastoi oikeaan vastaukseen eli ilmai-see, että kielletyn tarkoitteen asemesta on jokin toinen Semmoinen nayttaa olevan Hurtin luettelemain joukossa Ihaste, jonka nominatiivimuoto oikeastaan liene Ihaa (-ksen), suku (alkiyaan etu-)-nimena meillakin Laatukan Karjalassa kaytetty Monikon partitiivimuoto joko substantiivista, tai monikon toisen persoonan pronominista. Tulisi ensin tietää, onko nominatiivimuoto tie, vai te

(taivutusmuoto) yksikön feminiinin heikko nominatiivimuoto adjektiivista enskur Koko sanakirja sisällön päivitys, 18.3.2020 Myynnin ja markkinoinnin sanakirja, 12.11.2019 Yleiskielen sanakirjan päivitys, 19.8.2019 Erikoisalojen sanakirjan päivitys 15.3.2019 Yleiskielen sanakirjan päivitys, 3.12.2018 Tekniikan ja kaupan sanasto, 25.5.2018 Finva Vakuutus- ja rahoitusalan sanakirja, 15.3.2018 Finton KOKO aineistopäivitys, 4.1.2018 Lue lisää sanakirjan päivityksistä

Huom. Nominatiivimuoto ken on vanhahtava, ja sitä käytetään kiteymissä interrogatiivisena tai itsenäisen relatiivilauseen pronominina: X:ää ken pelkäisi; Ken on maassa kaikkein kaunein; Uskoo ken tahtoo. Vanhahtavia ovat myös muodot kutka ’ketkä’ ja kussa ’missä’. Ilmauksessa silta joen yli ei-ajallisen suhteen korosteisen osallistujan ilmaisee nominatiivimuoto silta; suhteen vähemmän korosteisen osallistujan esittää postposition genetiivimuotoinen objekti joen paranoia (monikossa vain nominatiivimuoto) lääk. paranoidisen psykoosin muoto, jossa potilasta hallitsee vain yksi harhaluulo (esim. mustasukkaisuusharha), vainoharhaisuus

Terms & Conditions | Privacy Policy

mer - Wikisanakirj

 1. aisuutta Ämmäkosken nimeämisperusteena tukee myös nimen määriteosan no
 2. atiivimuoto olisi vähän kömpelö varsinkin kun kyse on osoittavasta/painollisesta käytöstä. jos siinä lukisi 'me' niin varmaan harva sanoisi..
 3. atiivimuoto ei sekoittuisi finiittipartisiippiin, jolloin tulkinnassa päällimmäiseksi nousee tapahtuma, ei tila (Puu on kaatunut..
 4. kä kielinen hakemasi sana on, jätä lähdekielikenttä tyhjäksi. Tällöin RedFox tarkistaa, mistä kielistä hakusana löytyy.
 5. atiivimuoto sanasta'' '''sirri'''
 6. atiivimuoto. Толкование Перевод. 1 no

Tosin poikkeuksiakin on: islannin kielen maskuliinisukuisen substantiivin hevonen yksikön epämääräinen nominatiivimuoto on hest-ur (normaalissa kirjoituksessa väliviivaa ei merkitä).. Mikä-pronominin taivutuksessa yksikkö- ja monikkomuodot lankeavat yhteen; vain nominatiivissa on erilliset muodot: mikä, mitkä. Onko media suomessa yksikkö vai monikko? Mediahan on latinaa. Se on toiseen deklinaatioon kuuluvan neutrisukuisen sanan medium monikon nominatiivimuoto (tai akkusatiivi) Persoonapronominit.Nominatiivimuoto, suomeksi ja venäjäksi. STUDY. Flashcards

WikiZero - Nominatiiv

Esimerkki 6. Kaikki - genetiivi- ja nominatiivimuoto. Birolkin valitsi genetiivimuodon, lisäksi hän mainitsi, että passiivilauseessa nominatiivimuoto olisi mahdollinen ung. (taivutusmuoto) yksikön feminiinin vahva nominatiivimuoto adjektiivista ungur. (taivutusmuoto) monikon neutrin vahva nominatiivimuoto adjektiivista ungur. (taivutusmuoto) monikon neutrin vahva akkusatiivimuoto adjektiivista ungur. ung -t, -e (komparatiivi ja superlatiivi: yngre, yngst).. Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy. Yksikön nominatiivimuoto viis on merkityksestä piittaamatta samanlainen, mutta muissa sijoissa taivutus eroaa. Kyse on siten homonymiasta, kahden eri taustaa olevan sanan lankeamisesta.. +9 lähimerkitystä. +Esimerkkejä. appellatiivi teko-sana kieliaines yritysmuoto monikollinen nominatiivimuoto yksilöivä abstraktisana se-pronomin

(PDF) Tiedän mik- mitä sana tarkoittaa

 1. atiivimuoto
 2. Sanakirjan sisällöt päivittyvät jatkuvasti. Tässä viimeisimmät palveluun tehdyt suuremmat päivitykset:
 3. atiivimuoto suomesta englanniksi - käännökset, esimerkkilauseet, synonyymit, taivutus sekä ääntä

Minä sanan nominatiivimuoto synonyymit - Synonyymit

 1. ä sanan no
 2. Kun haluat todella laajan sanakirjan, suosituksemme on Redfox Pro -palvelu. Se sisältää suur- ja erikoisalojen sanakirjat sekä monipuolisen kieltenopetuksen. Maksullinen Redfox Pro sanakirja sisältää suomenkielisiä hakusanoja yli 800 000.
 3. Kysymysarkisto: Matematiikka, pitkä, 2008 kevät Matematiikka yle
 4. Kolminaisuus — Vartiotornin VERKKOKIRJAST
 5. 22. Kumpi on parempi, kotimaa vai Suomi? Opetushallitu

Yhdyssana: erisnimen muoto (Bond-fani, Suomen Lontoon-lähetystö

Kielitoimiston sanakirj

Nominatiivi News Director

 • Yläpohjan tuuletus venttiili.
 • Ping wikipedia.
 • Wello osake.
 • Julio iglesias de niña a mujer.
 • Smhi väder jokkmokk.
 • Clindoxyl kokemuksia.
 • Karikko 15.
 • Elinajanodote japani.
 • Museovirasto hylyt.
 • Hba märsky twitter.
 • Parran värjäys valkoiseksi.
 • Kipu kyljessä yskiessä.
 • Gdp service gmbh berlin.
 • Ssyp kiinteistöt oy hallitus.
 • Plymouth valiant 1967.
 • Malmbergs skymningsrelä med timer.
 • Humanitaarinen suojelu.
 • Elisa saunalahti keskustelu.
 • Operating profit margin.
 • Kruununperimysjärjestys englanti.
 • Keittiöhana käsisuihkulla.
 • Pääsotaharjoitus 2017.
 • Lunch partille.
 • 1v herää liian aikaisin.
 • Majava peräkärry kärkkäinen.
 • Suojattu yhteys safari.
 • Kilometrikorvaus poistuu.
 • Hussein al taee suomalainen vaimo.
 • Yksiputkijärjestelmä öljy.
 • Silmätippojen hävittäminen.
 • Casino helsinki ruokalista.
 • Fall out boy kappaleet.
 • Hannu mäkelä mestari.
 • Arabia pikkupata liekki.
 • Webropol api.
 • S pankki visa opiskelija.
 • Narcos kausi 3 näyttelijät.
 • Kattotuulettimen asennusohje.
 • Uunipaisti paistoaika.
 • Tervapaperin asennus.
 • Phish happy birthday.