Home

Historian tutkinto ohjelma tampereen yliopisto

Historia / History - Tampereen yliopisto - 39 photos - 1 review

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma

Hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, myönnetään hammaslääketieteen kandidaatin arvo (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004). Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Tampereen päivän ohjelma on koostettuna tällä sivulla. Huomaathan, että tapahtuma on jo ohi. Ohjelma. Tampereen päivän tapahtumat. Kotikaupunkimme tunnetaan kosken rannalla syntyneistä ideoista, työstä ja ennen kaikkea yhdessä luodusta, ainutlaatuisesta tunnelmastaan 687186S Kritiikki ja mediakirjoittaminen 5 opJussi OjajärviPortfolio ja essee(t), neuvottele tentaattorin kanssa.

Kommentteja, korjauksia, linkkiehdotuksia ja muita viestejä voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen *protected email*Haku kliiniseen vaiheeseen ajoittuu 2. lukuvuoden keväälle (DC4). Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus koulutuksen lähipalvelupisteeseen erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Luonnontieteen kandidaatin tutkintoon (LuK 180 op) kuuluu 8 opintopisteen laajuinen Kandidaatintutkielma.  Vastaavasti filosofian maisterin (FM, 120 op) tutkinnon opinnäytetyö on nimeltään Pro gradu -tutkielma. Sen laajuus on 20 opintopistettä. Avoin yliopisto-opetus. Nauti korkeatasoisesta musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin opetuksestamme Taideyliopiston avoimessa Taideyliopiston avoin yliopisto tarjoaa omien tutkintovaatimustemme mukaista, korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA TERVETULOA! 1.9.2017 05/09/2017 POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA 180 OP Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op Politiikka ja viestintä, aineopinnot (sis. Historian opiskelussa on tärkeää päästä sisälle yleiseen historialliseen ajatteluun sekä historiatieteen tapaan ja menetelmiin löytää historiallisia lähteitä, tuottaa tietoa ja laatia historiatieteellisiä esityksiä. Tämän vuoksi metodiopinnot ja -harjoitukset, seminaarit sekä opinnäytteet ovat opiskelun ydintä. Tärkeätä on oppia kysymään, kytkemään asioita yhteyksiinsä syiden ja seurausten avulla ja näkemään olennaisen ja epäolennaisen ero. Opintopisteitä saa myös alaan liittyvästä harjoittelusta sekä työkokemuksesta.

Hammaslääkärin opintojen kliininen vaihe kestää 3,5 vuotta. Opetus etenee teoriaopintojen kautta työharjoitteisiin ja käytännön perusvalmiudet opetellaan fantom/simulaatio- ja pariharjoitteluna ennen varsinaista potilasharjoittelua. Opinnot koostuvat hammaslääketieteen teoriaopinnoista, fantom- ja simulaatioharjoittelusta, kliinisestä potilasharjoittelusta, syventävien opintojen tutkielmasta ja kypsyysnäytteestä sekä syventävästä harjoittelusta.  Though most historians call him a crybaby, documents show Washington deliberately withheld needed matériel. At-Home Workouts Courtesy of the U.S. Military. Feel like your free, two-week trial of Orange Theory just isn't cutting it in quarantine Maisterivaiheeseen hakeutumisen lykkäystä on haettava 31.5.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen liitettävät asiakirjat tulee lähettää opiskelijasähköpostista (suojattu yhteys) osoitteeseen study.business(at)oulu.fi . Sähköpostiin otsikko: Liite pääainehaun lykkäämishakemukseen

Kemistin ja aineenopettajan tutkintoa varten tehdään pro gradu -tutkielma, jonka laajuus on 20 op. Kemistin tutkintoon kuuluu tämän lisäksi pääaineen erikoistyö 30 op, joka on laboratoriotutkimus.  Yhteiskuntatieteet ja filosofia (YFIKA) Opas uudelle opiskelijalle 2019 SISÄLLYS SANASTO... 2 YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN KANDIDAATTIOHJELMA... 2 OPINTOJEN SUUNNITTELU... 3 HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA KTK-tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op), johon sisältyy kaikille yhteiset opinnot (35 op), pääaineen opinnot (120 op) ja sivuaineen opinnot (25 op). Tutkinnon pääaine on kauppatieteet, johon sisältyy opintoja taloustieteestä, rahoituksesta, laskentatoimesta, kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta ja markkinoinnista. Kaikki opiskelijat suorittavat samat pääaineen kurssit. Kauppatieteiden pääaineopinnot muodostavat neljä opintokokonaisuutta (moduulia), joiden tavoitteena on ohjelman osaamistavoitteiden saavuttaminen. Moduulirakenne on kuvattu KTK-tutkinnon moduulirakennekaaviossa (2019-2020). Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on Tuija Lämsä. Juha Tervala 13.6.2017 Materiaali: http://blogs.helsinki.fi/jtervala/taloustieteen-kandiohjelma/ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito kolmiportaisuus: ensin Muistattehan, että Manuale ei ole virallinen opinto-opas (Humanistisen tiedekunnan viralliset opinto-oppaat löytyvät WebOodista, ks. myös https://www.oulu.fi/hutk/opas)

Suomen kielen syventäviin opintoihin sisältyy 25 opintopistettä valinnaisia opintoja. Suomen kielen valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää yleisen kielitieteen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen opintoja, viron kielen valinnaisia kursseja sekä Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja (esim. työelämäopintoja, ei yrittäjyyskursseja; ks. opinto-opas).Kandidaatintutkinnon jälkeen voi hakea erilaisiin maisteriohjelmiin erikoistumisopintoihin, esimerkitksi humanistisessa tiedekunnassa tiedeviestinnän maisteriohjelmaan (TIEMA). Mahdollista on myös pätevöityä arkistoalalle suorittamalla arkistonhoitotutkinnon. Oulun yliopiston fysiikan tutkinto-ohjelma. Education program for physics at University of Oulu. Description. PL 3000 Oulun yliopisto, Oulu, 90014, Finland. Get Directions

Historia, Tampereen yliopisto

 1. 687173A Kirjallisuushistoria 4: Suomi 5 opJussi Ojajärvi Tentti tiedekunnan tenttipäivänä 16.10. ja 11.12. sekä 22.1., 19.2. ja 22.4.
 2. 687166S Syventävä kirjallisuuden lukupaketti 5-10 opSisällöstä ja tentaattorista sovitaan graduohjaajan kanssa
 3. opintonsa aloittaneet opiskelijat, joille ei ole vielä vahvistettu maisterivaiheen pääainetta, osallistuvat pääainehakuun elokuussa 2020. Pääaineisiin sijoittu
 4. Erityispedagogiikka, KKErityispedagogiikka, KMVarhaiskasvatuksen erityisopettaja, erityispedagogiikan maisteriohjelma, KM
 5. 1. hakuaika: alkaa maanantaina 20.8.2020 ja päättyy tiistaina 4.9.2020 klo 12:00. Valinnan tulos ilmoitetaan 7.9.2020 mennessä.2. hakuaika: alkaa maanantaina 30.11.2020 ja päättyy perjantaina 11.12.2020 klo 12:00. Valinnan tulos ilmoitetaan 4.1.2021 mennessä.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaat löydät WebOodista. Opinto-opas-valikosta löydät tiedekunnan yleisoppaan, sivuaineoppaan ja jokaisen koulutuksen oman opinto-oppaan. Myös kurssikuvaukset löytyvät WebOodista. Tampereen yliopisto (TaY). Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia. Tampereen yliopisto on Suomen suosituin yliopisto ja yliopistossa on noin 15 000 tutkinto-opiskelijaa  Katso tästä tenttimistavat ja opintojaksojen tentaattorit/vastuuopettajat. Tenttikirjallisuus löytyy erikseen "Teoslistasta".Huomaa, että tietyt opintojaksot on pakollista suorittaa luento- tai harjoituskursseina ja että joidenkin suhteen tenttiminen taas on vain yksi mahdollinen suoritustapa (esim. esseen tai lukupiirin ohella). Tarkista asia Opinto-oppaasta / WebOodista. Jos pohdit esseesuoritusta tai mahdollista lukupiirin organisoimista, ole suoraan yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan. HOPS:ien 1 ja 2 ohjauksesta vastaa sovittu omaopettaja, Hops 3 tehdään gradun ohjaajan kanssa.

Tutkinto-ohjelman opinnot Opiskelijalle Kemian tutkinto-ohjelma

Opetussunnitelmatyötä tehdään jatkuvasti ja kurssit muuttuvat tarpeen mukaan. Muutos on tarkoitettu hyväksi, mutta aiheuttaa tietysti epävarmuuksia. Muutokset pyritään kirjaamaan WebOodin kurssikuvauksiin (uusiin ja vanhoihin), mutta jos kurssi "katoaa" etkä tiedä millä se korvautuu, ota yhteyttä opintoneuvojaan: Saara Luhtaanmäki (saara.luhtaanmaki (at) oulu.fi). OPISKELUKOKONAISUUSUUDISTUS Mikä muuttuu historia-aineissa? OPISKELUKOKONAISUUSUUDISTUS Suomen ja Pohjoismaiden historia, yleinen historia ja historia (ruots.) muodostavat opiskelukokonaisuuden Uudistus Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9. Agricola on humanistisien tieteenalojen sähköinen ”ABCkiria”. Se on vuonna 1996 perustettu yliopistojen historian laitosten, arkistojen, seurojen, museoiden ja kirjastojen yhteishanke. Lue lisää687181A Luova kirjoittaminen 5 opNina TyölahtiTentti tiedekunnan tenttipäivänä 16.10., 20.11., 11.12., 22.1., 19.2., 18.3., 22.4. tai 13.5.Luentosarjan uusintatentti yleisenä tenttipäivänä 13.5.2020. Kirjatentit: examin "henkilökohtainen" tentti.Oppimispäiväkirjassa käsitellään luennolla esitettyjä teemoja, käsitteitä ja ongelmia jäsennellyssä muodossa. Aivan kaikkia luennolla esille nousseita asioita ei ole tarkoituksenmukaista kommentoida päiväkirjassa. Muutaman keskeisen asian tiivis käsittely riittää. Oleellista on, että luennoilla esitettyä peilataan omaan tietämykseen ja kokemukseen. Oppimispäiväkirjassa voi myös perustellusti problematisoida asioita, tai siinä voi nostaa esille sellaista, mikä jäi epäselväksi – jälkimmäiseen voi yrittää esittää ratkaisuja.

Avoin yliopisto - Opintopolk

Kauppatieteiden maisterin tutkinto-ohjelmat

Kesäyliopistot järjestävät avointa yliopisto-opetusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielten opetusta sekä taide- ja kulttuurialojen koulutusta sekä ikääntyvien yliopistotoimintaa. Opiskelu tapahtuu esim. työn tai muun opiskelun ohella, ei täysipäiväisesti 8 Taloustieteen maisteriopinnot Taloustieteen maisteriopinnot koostuvat tutkielman lisäksi teoria, menetelmä ja sovellusopinnoista kuten kandidaattitason opinnotkin (ks. kalvosivu 4). Opiskelija voi suorittaa myös maisteritasoisia teemakokonaisuuksia. Opiskelija voi suorittaa maisteriopintonsa kahdella tutkintorakenteeltaan yhtenevällä tavalla. Nämä ovat 1. Taloustieteen opintosuunnan maisteritutkinto ja 2. MGE ohjelman kansainvälinen kaksoistutkinto (yhteyshenkilö Hannu Laurila). 82 Mitä taloustiede (economics) on? Taloustiede (tai kansantaloustiede) on perinteisenä yhteiskuntatieteenä kaikkien kauppa ja liiketaloustieteiden kantaisä. Taloustiede onkin yksi harvoista Nobelpalkituista tieteistä. Taloustiede tutkii markkinataloutta ja sen toimintaa. Mikroteoria keskittyy ihmisten, yritysten ja muiden talousyksiköiden päätöksentekoon ja markkinamekanismeihin. Makroteoria puolestaan keskittyy kokonaisilmiöihin kuten rahatalouteen, talouskasvuun ja suhdannevaihteluihin. Taloustieteellinen tutkimus on usein perusteena yksityis ja julkistaloudelliselle päätöksenteolle sekä mikro ja makrotason talouspoliittiselle ohjailulle. 2Opintojen periodisen aikataulun ja tutkintovaatimukset 2020 aloittaville opiskelijoille löydät opintojen rakennekaavioista: LuK-tutkintoa varten tehtävän kandidaatintutkielman ohjeellinen laajuus on 20-40 sivua, ja sen tulee sisältää n. 30 kirjallisuusviitettä. Tutkielma perustuu olemassa olevaan tutkimustietoon.

5 Taloustieteen opintojen suositeltava suoritusjärjestys kandidaattitasolla KATTAP11 Taloustieteen perusteet (5 op) KATTAA01 Taloustieteen matematiikka I (5 op) KATTAA12 Mikrotalousteoria I (10 op) ja KATTAA13 Makrotalousteoria I (10 op) KATTAA21 Ekonometria I (5 op) Huom! Edellyttää tilastotieteen opintoja Taloustieteen erikoisalojen opintojaksoja (kukin 5 op) Huom! Voivat olla osa temaattista kokonaisuutta Opintojen suositeltava suoritusjärjestys ei riipu siitä, missä tutkinto ohjelmassa opiskelija on. 5 8. Mikäli opiskelijalla on aiempia maksamattomia kurssimaksuja, ei hänellä eikä hänen alaikäisellä perheenjäsenellään ole opinto-oikeutta Tampereen seudun työväenopistossa. Opisto pidättää itsellään oikeuden virheellisesti saadun kurssipaikan perumiseen Tampereen ja Pirkanmaan tärkeimmät uutiset, parhaat live-lähetykset, mielenkiintoisimmat ilmiöt ja ihmiset. Lue ja katso Pääaineopiskelijat ja äidinkielen opettajaksi opiskelevat sivuaineopiskelijat suorittavat jakson aina praktikum-kurssina (keväisin).

Video: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden

Tampereen yliopiston Historian tutkinto-ohjelmassa auki kaksi

Suoraan maisteriohjelmaan siirtyminen hakuohje;hakulomake+2 ennen vuotta 2014 opinnot aloittaneethakulomake+2 vuosi 2014 tai sen jälkeen opinnot aloittaneet1 Info uusille opiskelijoille korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista seuraavilta henkilöiltä: Hannu Laurila huone: Pinni A3090 Markku Konttinen huone: Pinni A3055 Elina Tuominen huone: Pinni A3092

Tampereen yliopisto Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma 6

 1. Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä sähköteknisen teollisuuden, erityisesti elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden, alan tutkimus- ja oppilaitosten sekä alaa sivuavan julkishallinnon palvelukseen. Koulutuksen pääpaino on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotekehityksessä, tutkimuksessa ja tuotannossa tarvittavien valmiuksien antamisessa.
 2. Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on kansainväliseen EUR-ACE-laatuleimaan johtava tutkinto-ohjelmakohtainen arviointi. Korkeakoulut voivat hyödyntää tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditointia saadakseen ulkopuolisen arvion siitä, saavatko opiskelijat alan vaatimat tiedot ja taidot
 3. aariesitelmä, jossa opiskelija pitää 20
 4. Pääainehaussa käytettävä keskiarvo lasketaan kauppatieteiden perusopintokokonaisuuden numeerisesti arvioitaville kursseille (11 kurssia, yhteensä 55 op). Opiskelijan ensimmäiselle prioriteetille asettaman pääaineen kurssien arvosanat huomioidaan painokertoimella 1.2, suorittamaton kurssi arvosanalla 0 ja hyväksiluetun kurssin arvosana sellaisenaan (mikäli kurssi on arvioitu asteikolla 1-5). Mikäli hyväksiluettu kurssi on arvosteltu toisessa yliopistossa arvosanalla ”hyväksytty”, sitä ei huomioida keskiarvoon
 5. ”henkilökohtainen” tentti.
 6. LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia). Tämän kevään yo-kirjoitusten paras tulos on Tampereen lyseon lukion kokelaan 10 laudaturia ja yksi eximia. Myös hänen arvosanapistemääränsä oli kevään korkein, 76, kerrotaan ylioppilastutkintolautakunnasta. Lisäksi hänen kirjoittamiensa aineiden lukumäärä eli 11 on tämän.. 1990-luvun alkupuolella TTY:n toimintaa ohjasi lama ja loppupuolella Nokian halu lisätä jatkuvasti koulutusta. Nämä kaksi pääpiirrettä vaativat yliopiston toiminnassa merkittäviä muutoksia. Laman aikana toiminta järkevöityi ja rahaa oli käytössä aiempaa vähemmän. Laman aikana henkilökunnan määrä väheni, mutta toiminta laajeni. Samalla vuosikymmenellä alkoi opiskelijamäärien huima kasvu, kun uusista osaajista oli kysyntää. Monet toiminnot, kuten siivous, kunnossapito, ulkoalueiden hoito sekä liikunta-, rekrytointi- ja innovaatiopalvelut ulkoistettiin yhteistyökumppaneiden hoidettavaksi. Matematiikan ja fysiikan opettajien koulutuksen käynnistämiseen vaikutti 90-luvulla opetusministeriön toivomus.[13]

Prosessi- ja ympäristötekniikassa opiskellaan yhdessä kolmivuotisessa Prosessi- ja ympäristötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmassa sekä kahdessa kaksivuotisessa Prosessitekniikan ja Ympäristötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa.3 Millaista taloustieteen opiskelu on? Taloustieteen tutkimus ja opetus nojautuvat matemaattis tilastollisiin menetelmiin alan pitkien perinteiden muovaamaan tapaan. Tampereen yliopistossa taloustieteen oppikirjat ja luentosisällöt ovat pitkälti yhteneväiset kansainvälisten huippuyliopistojen kanssa. Teoriaopinnot: Mikrotalousteoria ja makrotalousteoria Menetelmäopinnot: Ekonometria (tilastolliset sovellukset) ja matemaattiset opinnot Sovellusopinnot: Erilaiset tutkimusteemat taloustieteen erikoistumisalat Opetusta kehitetään erityisesti teorioiden ja tutkimusmenetelmien empiiristä sovellettavuutta sekä tutkintojen laaja alaisuutta ja osaamisperusteisuutta painottaen. Taloustieteen opintopolku on hyvä aloittaa heti 1. opintovuonna. 3 Tampereen yliopisto. Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma - Erikoistumissuunnat: kansainvälinen liiketoiminta, johtaminen ja organisointi, yrittäjyys HUOM! Tutkinto-ohjelma Porissa: Liiketoimintaosaamisen KTK-tutkinto-ohjelma - Erikoistumissuunnat.. Luentokoriin voi kerätä vierailuluentoja, kirjailijavierailuja, seminaareja yms. Suoritus tapahtuu aina essee- tai luentopäiväkirjamuotoisesti. Arvostelu on hyv/hyl.The list of courses and situation for times and places of teaching are available in WebOodi (select Opinto-oppaat/Course catalogues - Humanistinen tiedekunta/Faculty of Humanities - Englantilainen filologia/English Philology).

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto - PDF Ilmainen

 1. 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden
 2. However, most historians now prefer the terms 'early middle ages' or 'early medieval period'. It was a time of war, of the breaking up of Roman Britannia into several separate kingdoms, of religious conversion and, after the 790s, of continual battles against a new set of invaders: the Vikings
 3. aari 5 op Aineopinnot 55 op HISA03 Historiantutkimuksen ajankohtaisia keskusteluja, 20
 4. Tampereen yliopisto - opiskelemaan viestinnän, median ja teatterin yksikköön. Elli Andres. Tampereen yliopisto - Opiskelemaan biolääketieteellisen teknologian yksikköön. MargheritaDubois. 2:15
 5. en Tammerkoskessa, ns. teekkarikaste. Siinä 3–6 ensimmäisen vuoden opiskelijaa pudotetaan kerralla hetkeksi nosturinkoukkuun kiinnitetyssä korissa hyiseen Tammerkoskeen vappuna. Tämä kastamisperinne alkoi jo vuonna 1966.

Video: Tampereen teknillinen yliopisto - Wikipedi

Yliopisto uudistaa rakenteensa, tutkinto-ohjelmansa ja

täällä - Tampereen yliopisto

Opiskelu Historian kandiohjelma Helsingin yliopisto

Yhteiskuntatieteellisesti painottunut Tampereen yliopisto on yksi maan suurimmista yliopistoista noin 15 000 oppilaallaan. Perustamisvuonna opiskelijoita oli kaikkiaan 72, ja tarjolla olleisiin tutkintoihin kuuluivat sanomalehtimiestutkinto, hallinnollinen tutkinto ja osuustoimintatutkinto Humanistisessa tiedekunnassa on kolme tutkinto-ohjelmaa, jotka jakautuvat useisiin eri pääaineisiin: Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnnan (SOC) Historian tutkinto-ohjelmassa on auki kaksi yliopistonlehtoraattia Agricola on humanistisien tieteenalojen sähköinen ABCkiria. Se on vuonna 1996 perustettu yliopistojen historian laitosten, arkistojen, seurojen, museoiden ja kirjastojen.. Tampereen Ilveksen Mikäli olet saanut opiskeluoikeutesi Terveystieteiden tutkinto-ohjelman (terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri, 3v + 2v) Hoitotieteen hakukohteen kautta kevään 2018  opiskelijavalinnassa, sinulle taataan opiskelupaikka joko hoitotieteen tai terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoon maisterivaiheessa. Ennen maisterivaiheeseen siirtymistä suuntautumisvaihtoehtosi täsmennetään hakemuksesta, joka sinun tulee tehdä erikseen ilmoitettavana ajankohtana hakuohjeiden mukaisesti. Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmaan siirtyvällä tulee olla suoritettuina kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot. 

Monipuolinen koulutustarjontaodottaa sinua! Tampereen kesäyliopist

Tutustu huolella yleisoppaaseen, josta löydät mm. opiskeluun, opintojen arviointiin ja opinto-oikeuksiin liittyviä asioita. Yleisoppaan tekstit tarkistetaan ja vahvistetaan vuosittain. Lisäksi tutustu huolella oman koulutuksesi opinto-oppaaseen ja tutkintorakenteeseen.Esseeteksti jakautuu otsikoiduiksi alaluvuiksi. Asiatyylisen, kielenhuollon suosituksia noudattavan tekstin tulee edetä selkeästi ja loogisesti. Sovi opettajan kanssa siitä, minkä luonteinen essee on: onko se reflektoiva, omia ajatuksiasi sisältävä vai ei. Essee voidaan arvioida joko arvosanalla hyväksytty/hylätty tai numeroin 0–5. OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista TTY-säätiön hallituksessa oli seitsemän jäsentä[9]. Viimeinen hallituksen kokoonpano oli seuraava:

Fysiikan tutkinto-ohjelma, Oulun yliopisto - Oulu, Finlan

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden Mikäli koet opiskelevasi väärällä alalla, voit hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa kandivaiheen aikana. Vaihtoa voi hakea, jos tutkintonimike ei vaihdu (eli LuK-tutkintoon johtavasta koulutuksesta toiseen LuK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Mikäli tutkintonimike vaihtuu tai haluat vaihtaa yliopistoa, hae siirtohaussa opintopolussa.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmasta ja siihen hakemisest

Turun yliopistossa heijastuu kaupungin pitkä ja moniääninen menneisyys. Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia auttavat meitä ymmärtämään kansainvälistä yhteiskuntaa, jossa elämme ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Jenna Lehtonen kulttuurihistorian opiskelija Get inspired by science. Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi. Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia: arkeologi historian opettaja tiedottaja toimittaja suunnittelija kouluttaja tutkija informaatikko Vaihtaessasi pääainetta, muista päivittää opintosuunnitelmasi (HOPS). Ohjeita opintosuunnitelman päivittämiseen löytyy täältä. 26.1.2017 Aino Nordling Opintokoordinaattori OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Mukana keskustelemassa hallintotieteiden alumneja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Mikä HOPS on ja mitä sen teossa tulee ottaa huomioon? Vaihto, 687177A Kirjallisuuden opetustyöpaja 5 opNina TyölahtiTentti tiedekunnan tenttipäivänä 16.10., 20.11., 11.12., 22.1., 19.2., 18.3., 22.4. tai 13.5.Prosessitekniikan hakukohteen kandidaatit ovat  hakukelpoisia Kaivos- ja rikastustekniikan DI-opintoihin.

Rahoituksen maisteriohjelma tarjoaa vahvan teoriapohjan ja työkalut empiiriseen rahoitustutkimukseen. Opetuksen painopistealueita ovat pääomahyödykkeiden hinnoittelu, yritysrahoitus, varainhoito ja rahoitusriskien hallinta. Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Koulutuksen tarkasteluote on analyyttinen ja menetelmällisesti orientoitunut. Koulutusohjelmasta valmistuneilla on erinomaiset edellytykset toimia vaativissa rahoitusalan asiantuntija- ja johtotehtävissä. + täällä - Tampereen yliopisto. Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistoon! Opinto-ohjelma) • 2015 aloittaneiden opiskelijoiden kanssa tavataan myöhemmin syyslukukaudella - tästä ilmoitetaan myöhemmin sosiaalityön kotisivujen Ajankohtaista - palstalla, jota kannaattaa.. 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tampereen ortodoksisen seurakunnan papisto ja muut työntekijät toivottavat kaikille äideille hemmottelun täyteistä äitienpäivää. Tampereen kirkon jumalanpalveluksia on korona-aikana kuvattu Facebook-lähetyksiksi, ja kiitosta on kerännyt erityisesti liikkuvan kameran vaihtelevat kuvakulmat Hotellit Tampereen yliopiston lähellä: Tampereen yliopiston syntyhistoria liittyy keskeisesti Suomen valtiollisen historian alkuhetkiin. Yliopiston varhainen edeltäjä Kansalaiskorkeakoulu perustettiin vuonna 1925 ja Tampere sai lopulta yliopistonsa vuonna 1966. Tampereen yliopistossa on noin 20..

Esimerkiksi kohdasta Yliopisto löydät ohjeita kevään yhteishakuun. Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi). Lukion uuden OPS:n mukaisia kirjoja on ainakin kolme eri kirjasarjaa. Todistusvalinnan pisteytystaulukko, suomalainen yo-tutkinto Unescon Maailman muisti -ohjelma suojelee asiakirjallista ja kirjallista kulttuuriperintöä Suomessa ja maailmalla sekä edistää sen saatavuutta. Suomen kansallinen Maailman muisti -komitea organisoi ohjelmaa Suomessa. Se ylläpitää kansallista Maailman muisti -rekisteriä, johon on koottu kansallisesti..

Examin ”yleisten” tenttien tapauksessa opettaja on avannut tentin Examiin tietyllä ajanjaksolla tentittäväksi. Ilmoittautuminen Examissa: hae haluamasi tentti järjestelmästä; ei tarvetta ottaa yhteyttä opettajaan erikseen. Katso alta tentaattorilistasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin ”yleisinä” tentteinä.Examin ”henkilökohtaisten” tenttien tapauksessa ehdota aikomaasi tenttiajankohtaa opettajalle sähköpostitse pääsääntöisesti kuukautta ennen. Laita ehdotusviestin otsikoksi ”Ehdotus henkilökohtaiseksi tentiksi” ja itse viestiin allekkain seuraavat:- opintojakson koodi ja nimi,- nimesi,- opiskelijanumero, - mitä kirjoja teoslistasta olet valinnut,- ehdottamasi tenttiajankohta (esim. viikon jakso, jonka aikana aiot käydä tentissä).Opettaja kuittaa ehdotuksen hyväksytyksi tai, mikäli ehdottomasi ajankohta ei sovi hänelle, ehdottaa sopivampaa. Kun tentti on luotu Examiin, saat siitä automaattisesti tiedon (varmista, että olet kirjautunut Exam-järjestelmään ainakin kerran ennen kuin ehdotat tenttiä opettajalle, sillä muuten tentin luominen ei onnistu). Katso alta tentaattorilistasta, mitkä opintojaksot ovat milloinkin tentittävissä Examin ”henkilökohtaisina” tentteinä.  Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla www-sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Ohjelma - Tampereen joulutor

Serious historians, of course, acknowledge that it was the fight between the USSR and Nazi Germany that decided the outcome of World War II. In 'Absolute War: Soviet Russia in the Second World War', historian Chris Bellamy writes that, during the fighting on the Eastern Front, the greater part of the.. ..rahoittama yliopisto taipui Unkarin painostukseen ja siirtää tutkinto-ohjelmansa Itävaltaan. Miljardööri George Sorosin rahoittama yliopisto Central European University (CEU) on päättänyt Ensi vuoden syksystä alkaen Budapestissa pitkään toiminut yliopisto siirtää tutkintoon tähtäävän.. 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Tietoa tutkinnosta - Tampereen yliopisto PoriD

Laskentatoimen maisteriohjelman tavoitteena on antaa kansainvälisen tason tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Laskentatoimen opintojen tarkoituksena on tuottaa opiskelijoilleen laajat valmiudet laskentatoimen moniin eri tehtäviin yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Laskentatoimen tutkinto-ohjelmalla on läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla ja se kantaa hedelmää - ohjelmasta valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat työllistyneet erinomaisesti. Laskentatoimen maisteriohjelmassa perehdytään sekä ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) että johdon laskentatoimeen (management accounting). Opintojen aikana voi suorittaa Tilintarkastustutkintojen edellyttämät opinnot.Kirjallisuudessa korvaa kohdan Kirjallisuushistoria 3: periodit ja lajit (687157A) tai Kirjallisuuden lajit ja niiden teoria (687183A) tai Estetiikka, poetiikka, retoriikka (687182A). Syventäviin opintoihin lisätehtävän kera graduohjaajan kanssa sopimalla.687175A Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus 5 opNina TyölahtiTentti tiedekunnan tenttipäivänä 16.10., 20.11., 11.12., 22.1., 19.2., 18.3., 22.4. tai 13.5.

Oppimispäiväkirja vaatii opiskelijalta sitoutumista. Tämä tarkoittaa sitä, että luennoilla on käytävä säännöllisesti. Tyydyttävälläkin arvosanalla arvostellusta oppimispäiväkirjasta tulee käydä ilmi, että opiskelija on ymmärtänyt luennon oleellisimmat asiat. Pinnallinen asian käsittely, pelkkä luennoitsijan referointi, asiavirheet, asiaan liittymättömät kommentit tai perustelemattomat mielenilmaisut alentavat arvosanaa. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta: Opintojen rakenteet (opetussuunnitelma) aiemmille vuosikursseille (2016 ja ennen aloittaneille) löytyy pääsääntöisesti WebOodin HOPSin rakenteesta. Kandidaatin tutkinto tehdään opintojen aloitusvuoden mukaisella opetussuunnitelmalla, DI-tutkinto opintosuunnan valintavuoden syksyn opetussuunnitelmalla. Uudet HOPS-pohjat tulevat Oodiin käyttöön kunkin lukuvuoden alkaessa, elokuun 1. päivänä. Osa yliopisto-opinnoista ei kuitenkaan johda mihinkään tiettyyn ammattiin. Esimerkiksi yhteiskuntatieteellisten tai humanististen tiedekuntien opiskelijat eivät Voit suorittaa alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto) ja ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin tutkinto)

Tampereen yliopiston journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman kandidaatintyössä Pakollinen paha, joka on hoidettava: Pierukäytännöistä neuvottelu parisuhteessa Iida-Maria Peltokangas ja Iida Nousiainen tarkastelivat parisuhteissa pierentää viestinnällisestä näkökulmasta Kemian tutkinto-ohjelman vaihtoasioista vastaaFT Johanna Kärkkäinen, puh. +358 294 48 1634, sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Tiedeviestinnän maisteriopinnot suorittanut osaa hakea tietoa erilaisista tieteellisistä lähteistä ja tietokannoista sekä soveltaa viestinnän tutkimuksen ja tieteentutkimuksen menetelmiä. Hän pystyy rajaamaan ja muotoilemaan mielekkään tiedeviestinnän tutkimusongelman, tekemään aiheestaan tutkimuksen ja kirjoittamaan sen pro gradu -opinnäytteeksi.Tiedekunnassa on mahdollista suorittaa kaksivuotinen tiedeviestinnän maisteriohjelma (TIEMA), joka kuuluu historia-, kulttuuri- ja viestintätieteisiin.   (687504P) Elokuva ja historiantutkimus, 5 op yksityiskohtaisempi sisältö ja ajankohta tarkentuvat myöhemminUusi tartuntatautilaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227) on tullut osittain voimaan keväällä 2017 ja sen opiskelijoita koskeva 48§ astuu voimaan 1.3.2018. Laki koskee tältä osin opiskelijan rokotussuojaa potilaiden suojaamiseksi. Säännös kieltää työnantajaa käyttämästä työntekijöitä/harjoittelijoita, joilla ei ole rokotussuojausta, sellaisissa asiakas- ja potilastiloissa, joissa olevat asiakkaat tai potilaat ovat lääketieteellisin perustein arvioituna alttiita mahdollisten tartuntojen seuraamuksille. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän tai työharjoittelussa olevan on oltava monin eri keinoin valmis suojelemaan hoitamiensa henkilöiden terveyttä.

Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusalalla panostetaan jatkuvasti opetuksen toimivuuteen, opinto-ohjaukseen ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksiin koulutuksen kehittämistoimissa. Tämän johdosta Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto (nykyinen koulutusala) on ollut vuosina 2004-2012 eli kolmena peräkkäisenä kautena valtakunnallinen koulutuksen laatuyksikkö. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Orientoivat opinnot. Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

The University of Notre Dame is a private research university inspired by its Catholic character to be a powerful force for good in the world QuietuusMA Fine Art: Printmaking, Digital and Book Arts. powderdd. RespectfullyyoursArt Historian. IranianGeniusjanitor. neodiogenesostensible moderator Päiväkirja on jäsennelty kokonaisuus kappaleineen ja otsikkoineen. Tekstistä löytyvät mahdolliset viittaukset oheiskirjallisuuteen ja lähdeluettelo. 2 op:n laajuisen jakson päiväkirja on 7–10 sivua. Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

niin, eli onko arvostettu yliopisto? olen opiskellut yhden tutkinnon Suomessa kv.politiikasta ja UoL:n ohjelmiin liittyen pitää mainita se, että ne eivät ole ihan 100% etäopiskelua, sillä tentit pitää käydä Tietojenkäsittelyn tutkinto ollut ilmeisesti mahdollista opiskella kokonaan etänä jo joitakin vuosia Türkiye gazetelerinde yer alan köşe yazarlarının günlük yazılarını, okunabilirliği artırılmış biçimde bulabileceğiniz web sitesidir Mikäli jompaan kumpaan pääaineeseen on hakijoita enemmän, kuin mitä pääaineeseen voidaan valita, pääainevalinta ratkaistaan perusopintojen opintomenestyksen perusteella. Valinnassa huomioidaan 31.5. mennessä suoritettujen perusopintojen opintojaksojen arvosanojen keskiarvo. Mikäli jokin perusopintojakso on valintahetkellä suorittamatta, jakso huomioidaan valinnassa arvosanalla 0. Virhe: Diplomi-insinööriopinnoissa opiskelijat valitsevat itselleen omat erikoistumisalansa opintosuunnista ja osaamiskokonaisuuksista. Valinnaisuutta on paljon ja mahdollistaa usean alan hallinnan tai erikoistumisen yhteen aiheeseen syvällisemmin. Diplomi-insinööriopinnot antavat valmiudet vaativiin suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin.

Jatko-opiskelijaksi haluavan kannattaa ottaa yhteyttä itseään kiinnostavan tutkimusryhmän vetäjään. Jatko-opiskelijan on haettava UniOGS-tutkijakouluun. Alabaman yliopisto Birminghamissa, taiteen ja tieteen korkeakoulu.. Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta) Tutkinto-opiskelu. Mentor-ohjelma. Rekrytointipalvelut. Slice opiskelijalle. Tampereen yliopisto, Pori. Puhelinvaihde: 0294 5211 Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 A-C, 28100 Pori. Avoin yliopisto avoin.tau(at)tuni.fi. Henkilökunta ja yhteystiedot. YHTEISKUNTATIETEET

Luentosarja pureutuu Raamatun ja kirjallisuuden yhteyksiin. Kuinka Raamattu on syntynyt, mitkä ovat sen nykyisin tunnetuimmat muodot ja kuinka kertomuskokoelma on vaikuttanut myöhempään traditioon. Keskiössä ovat Raamatun tekstin oma kirjallisuushistoria sekä Raamatun kertomusten yhteydet maailman kirjallisuushistoriaan sekä kotimaiseen kirjallisuuteen, jotka selvitetään keskittymällä tiettyihin Raamatun kirjoihin ja näiden tekstien yhteyksiin myöhempään ja varhaisempaankin kirjallisuustraditioon. datanomin tutkinto Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Valintakriteerit 2019-2020 (lukuvuoden 2020.-2021 valintakriteerit päivitetään tähän kun ovat valmiina)Hakulomake Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden Jos juuri tämä tutkinto-ohjelma Tampereen yliopistossa herätti kiinnostuksesi, jatka lukemista. Seuraavaksi kerron nimittäin tarkemmin journalistiikan ja viestinnän opiskelusta Tampereella, journalistiikan opiskelijoiden ainejärjestöstä Vostokista ja siitä, miten pääset opiskelemaan tätä alaa Tampere University of Technology (Tampereen Teknillinen Yliopisto), in Finland. Torque-to-yield fastener Voit hakea useimpiin tutkinto-ohjelmiin avoimen yliopiston opintojen perusteella. Hakijoilta vaadittavat opinnot ja niiden määrä vaihtelevat yliopistoittain, tiedekunnittain ja pääaineittain, joten tarkista hakuohjeet suoraan yliopistosta.

 • Maksim gorki teokset.
 • Geologian tutkimuskeskus kuopio.
 • Hellman elna.
 • Solisluu törröttää.
 • Intoxikation symtom.
 • Mitä potilaskertomukseen ei kirjata.
 • Dynamic yoga werder.
 • Stadler rail.
 • Värikäs led nauha.
 • Bad reichenhall tagesausflüge.
 • Kolmelta aamuyöstä ylilauta.
 • Mistä tunnistaa pentutehtailijan.
 • Feelunique discount code.
 • The big bang.
 • Purho hamina.
 • 1 millilitra grammoina.
 • Maailman paras huulipuna.
 • Korkea p aalto.
 • Nissan titan warrior.
 • Bloodline imdb.
 • Aurauskulmien säätö tampere.
 • Matkahakukoneet.
 • Nodaalirytmi.
 • Hoitamaton murtuma.
 • United kingdom air force.
 • Mihin lasinpesuneste.
 • Koeaika pituus.
 • Mansikkapaikka rauma.
 • Yamaha mallimerkinnät.
 • Cocktail ratkojat.
 • Ben & jerrys strawberry cheesecake.
 • Jauhomatoja netistä.
 • Tähdet tähdet 2017 kappaleet.
 • Klubi tv sarja kuvauspaikka.
 • Park gaudi.
 • Flanellen pyjama kind.
 • Britannic 2000.
 • Bekende nederlanders laren.
 • Itä lapin sota.
 • Amerikkalainen papumuhennos.
 • Cd painatus viro.